Craftcom > Windows > Windows XP > Úpravy > Úpravy registru
Verze pro tisk
Upravujeme XP pomocí editoru registru

Zde jsem umístil všechny úpravy win XP hlavně pomocí editoru registru standardně obsaženého ve win (Regedit), na které jsem na internetu narazil.

Upozornění:
Všechny zde uvedené úpravy děláte pouze na vlastní odpovědnost. Je třeba si uvědomit, že chybnou editací můžete znefunkčnit i celý systém, proto následující úpravy dělejte s rozvahou a dodržujte přesný postup.




Jak rychleji bootovat pod Win XP

Stáhněte si utilitku BootVis od Microsoftu a spusťte. Jděte do záložky Trace - Optimize System. Po následném restartu dojde k optimalizaci systému.
* Dokud vám BootVis neoznámí ukončení optimalizace po úplném najetí windows (trvá to cca.1 minutu), nic s PC nedělejte.

Zvýšení rychlosti XP vyčištěním adresáře prefetch
Windows XP používají pro zvýšení výkonu techniku nazývanou prefetch, která zrychluje přístup k často používaným souborům, nicméně daný katalog se časem zaplní a zpomaluje tak přístup k souborům. Proto doporučuji adresář / windows / prefetch tak dvakrát do měsíce vymazat. Funkci prefetch můžete různě nastavovat a můžete ji i vypnout. Pokud máte starší PC nebo máte-li potíže při spouštění Windows bude se vám to hodit jinak to nemá smysl. Nastavení provedete v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / Session MAnager / Memory Management / Prefetch Parameters. Hodnota u Enable Prefetch označuje, jak je funkce nastavená.

Zvýšení rychlosti XP zrychlením Diskcache
Nastavení diskcache ve Windows XP je velice konzervativní a limituje celkový výkon systému. Otevřete klíč HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management a v něm najděte hodnotu IoPageLockLimit. Pokud zde není vytvořte ji jako DWORD Dle velikosti RAM nastavte následující hodnoty v hex: pro 64MB RAM nastavte 1000, 128MB:4000, 256MB:10000, 512MB a více:40000. Poté proveďte restart.

Rychlejší ukončeníXP
Windows XP při ukončení musí zastavit všechny služby. Každá služba dostane cca 2 vteřiny na uložení dat do registry. Pokud chcete zrychlit ukončení XP, změňte v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control hodnotu
WaitToKillServiceTimeout na menší než 20000, např. na 2000 nebo 200.

Vypnutí systémových pípnutí
Vadí vám varovné systémové pípání WXP při chybě ? Vypnout ho lze následujícím způsobem: otevřte si regedit, najděte klíč HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Sound, vyberte hodnotu Beep, pravým tlačítkem vyberte z menu Modify a nastavte hodnotu na No. Restartujte Windows.

Zrychlení souborového systému NTFS
Systém NTFS je doporučován pro provoz NT / W2k / XP pro svoji spolehlivost, bezpečnost a jako jediné řešení pro velké disky. Něco je ale za něco, takže v některých případech není tak rychlý, jako jiné systémy ( především při velkém počtu velmi malých souborů ). Následující řádky popisují, jak alespoň trochu zrychlit NTFS:
1. Zakažte vytváření krátkých jmen (DOS FAT systém 8 + 3) pro potřebu kompatibility s Windows 3.x a DOS. Pokud nepoužíváte dané systémy (jedná se především o file servery na síti), vytváření vypnete nastavením NtfsDisable8dot3NameCreation na hodnotu 1 v HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Filesystem.
2. Vypněte aktualizaci příznaku last access. Při každém přístupu k souboru je tento příznak nastavován, což ubírá výkonu. Nastavte NtfsDisableLastAccessUpdate na hodnotu 1 v HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentContolSet \ Control \ Filesystem.
3. Rezervujte místo pro MFT (master file table). Přidejte NtfsMftZoneReservationdo HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ FileSystem jako REG DWORD. Hodnotu nastavte na 1 pro malé množství souborů na disku, 2 nebo 3 pro střední množství nebo na 4 pro velkého množství. Pro 3 a 4 se rezervuje větší množství místa pro MFT.
Po aplikaci těchto změn proveďte restart Windows.
Pzn.: Pokud zde nějaká hodnota není vytvořte ji jako DWORD

Hlášení o nedostatku místa na disku
Jděte do klíče HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer a zde upravte NoLowDiskSpaceChecksna hodnotu 1. Pokud neexistuje, tak ji vytvořte. Restartujte Windows.

Vymazání stránkovacího souboru (pagefile) po vypnutí počítače
Tento soubor funguje jako virtuální operační paměť, když už nestačí RAM tak potom přijde na řadu on. Pokud nemáte tuto paměť dostatečně velkou tak potom je tento soubor dost velký. Někdy je dobré si ho nastavit samostatně. Ale podstatné je, že normálně má velikost okolo těch 200-300 MB a to je dost hodně (jak pro koho) místa na pevném disku. Můžeme si však nastavit aby se při každém vypínaní počítače vyprázdnil. Ušetříme tým aspoň nějaké to místo na HHD. Stačí když změníme v registrech klíč HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ SessionManager \ Memory Management \ ClearPageFileAtShutdown z hodnoty 0 na 1.

Správce zařízení zakázán
Drobnou úpravou registrů můžete zakázat jiným uživatelům přístup ke kartě Správce zařízení z panelu Systém. V registru si najděte klíč HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ CurrentVersion \ Policies. Pokud pod položkou Policies neexistuje položka System, klikněte na položku Policies a z kontextového menu vyberte Nová-položka. Tuto položku pojmenujte právě System. Nyní klepněte pravým tlačítkem na položku System a z menu vyberte Nová - hodnota DWORD. Tuto hodnotu pojmenujte NoDevMgrPage. Nyní ještě poklepejte na nově vytvořenou hodnotu a jako údaj hodnoty zadejte "1" . Ukončete Editor registru a Restartujte Windows.

Ovládací panely a tiskárny zakázány
Nechcete-li, aby byly na vašem počítači k dispozici Ovládací panely a Tiskárny, není to žádný problém. V registru si vyhledejte: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies. Klepněte pravým tlačítkem na položku Policies a z kontextového menu vytvořte novou položku s názvem Explorer. Nyní kleněte pravým tlačítkem na položku Explorer a z menu vytvořte novou hodnotu DWORD a pojmenujte ji NoSetFolders. Aby byla hodnota aktivována, poklepejte na příslušnou hodnotu a nastavte ji na 1, v opačném případě na 0. Provedené změny se projeví po restartu Windows.

Jak zakázat spuštění Editoru registru (regedit)
Pokud nechcete, aby nepovolaná osoba měla přístup k této velice choulostivé a ošemetné části operačního sytému Windows pomocí programu Editor registru, proveďte v registru následující úpravy. V registru si najděte klíč: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ CurrentVersion \ Policies
Pokud pod položkou Policies neexistuje položka System, klikněte na položku Policies a z kontextového menu vyberte Nová-položka. Tuto položku tedy pojmenujte System. Nyní klepněte pravým tlačítkem na položku System a z menu vyberte Nová - hodnota DWORD. Tuto hodnotu pojmenujte DisableRegistryTools. Nyní ještě poklepejte na nově vytvořenou hodnotu a jako údaj hodnoty zadejte "1". Restartujte Windows.

Administrátorský účet na Logon obrazovce
Na Logon obrazovce standardně není administrátorský účet a jediná možnost jak se přihlásit jako admin je přes dvojitý stisk CTRL+ALT+DEL. Pokud ho ovšem chcete mít na Logon obrazovce, je potřeba provést následující úpravu v registry: otevřte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon \ SpecialAccounts \ UserList, pokud zde není položka Administrator, tak ji vytvořte jako DWORD hodnotu a nastavte ji na decimal hodnotu 1.

Nastavení Logon a Shutdown podle Windows Theme
Logon a Shutdown obrazovky standardně používají "blue theme". Pokud chcete, aby vypadaly jinak, změňte nastavení v následujících klíčích pomocí editoru registru: nastavení barev je v HKEY_USERS \ .DEFAULT \ Control Panel \ Colors, nastavení oken a písma je v HKEY_USERS \ .DEFAULT \ Control Panel \ Desktop \ WindowMetrics. Jaké tam však nastavit hodnoty? Nastavte si desktop na téma, které chcete používat a hodnoty okopírujte z HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Colors respektive z HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ Window Metrics.

Jak změnit My Computer, aby ukazoval jméno přihlášeného uživatele a jméno PC
Spusťte regedit a najděte HKCR \ CLSID \ {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}. Smažte hodnotu, poté přidejte novou hodnotu (Úpravy-Nový-Nový řet. hodnota) bez určení jména a typu REG_EXPAND_SZ. A po OK vložte text: %USERNAME% - %COMPUTERNAME%. Po uložení udělejte REFRESH pracovní plochy.

Jak skrýt uživatele na Logon obrazovce ?
Všechny uživatele, které vytvoříte ve Windows XP následně uvidíte v Logon obrazovce, což v některých případech není vhodné, například pokud máte uživatele, který bude využívat síťových služeb ale nechcete, aby se přihlásil interaktivně.
Jděte do klíče HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon \ SpecialAccounts \ UserList. Pro každého uživatele, kterého nechcete v Logon obrazovce vidět, vytvořte DWORD proměnou kterou nazvete podle jeho %Username% a nastavte ji na hodnotu 0. Pokud daného uživatele budete chtít vidět, vymažte jeho záznam nebo jej nastavte na hodnotu 1.

Odstranění šipky u zástupců
Nelibí se vám ta malá šipka u vašich zástupců na ploše? Stačí si trochu pohrát s registrem. Spustíme si regedit přejdeme na HKEY_CLASSES_ROOT \ lnkfile, tam jen vymažte položku s názvem IsShortuc a je to hotovo.

Zapnutí podpory UDMA66 ve Windows XP
Zapnutí se provede v klíčí HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \ 0000. Zde přidejte DWORD proměnou EnableUDMA66 a nastavte ji na hodnotu 1.

Zástupce bez "zástupce"
Taky vám vadí, že když někde vytvoříte nějakého zástupce, hned se před původní název souboru napíše "zástupce - "? Pokud ano, postupujte podle následujícího postupu: Spusťte regedit (start - spustit - regedit) a jděte do klíče HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer. V pravé části pak zhruba uprostřed naleznete položku link. Poklepejte a změňte její hodnotu na samé nuly. Od této chvíle by se tento problém objevovat již neměl.

Pokročilá administrátorská nastavení
Další nastavení jak systému ( mazání pagefile při restartu, boot defragmentaci disku atd. ) tak uživatelských účtů, nastavení IE a dalších lze nalézt přes konfigurační nástroj Local Group Policy Editor, jež lze spustit přes Start a okno Run a zadáním příkazu gpedit.msc.

Defragmentace disku při bootu
Standardně by měla být tato volba zapnuta, nicméně nemusí to tak být. Nastavení není v žádných volbách, je třeba to provést ručně v registry. Nastaví se v klíčí HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Dfrg \ BootOptimizeFunction, zde se vybere položka Enable a nastaví se na hodnotu Yes. Restartujte Windows.

Použití klasického Logon přihlášení
Windows XP standardně používají přihlašovací obrazovku, která obsahuje seznam uživatelů. Pokud se potřebujete přihlásit jako administrátor, který samozřejmě v nabídce není, je potřeba 2x stisknout CTRL+ALT+DEL. Zobrazí se klasické přihlašovací okno známé z Windows 2000.

Automatické otevírání složek při startu systému
Windows XP umožňují nastavit tak, aby po restartu systému došlo k otevření všech složek, které při vypnutí byly otevřeny. Uvedená vlastnost se může hodit pro nastavení, stejně tak jako jde o užitečnou informaci o tom, kde zrušit případné otevírání nechtěných složek. V klíči:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced najděte PersistBrowsers (případně je můžete vytvořit jako typ DWORD). Nastavením na 1 se budou automaticky otevírat složky, které byly otevřeny při vypnutí systému. Nastavením na 0 se uvedená vlastnost zakáže.

Velikost ikon na ploše
Maximální velikost ikon je 72x72 bodů. Pokud chcete mít ikony větší, spusťte si regedit a v klíči HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ WindowMetrics je položka Shell Icon Size - tu nastavte např. na 128 - dostanete tak ikony o velikosti 128x128 bodů.

Nezobrazení posledně přihlášeného uživatele
Nechcete-li, aby se v přihlašovacím dialogu zobrazovalo jméno posledně přihlášeného uživatele, najděte klíč HK_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon a vytvořte nebo změňte hodnotu položky DontDisplayLastUsername na 1.

Odinstalování komponentů Windows XP
Kdyby jste náhodou chtěli získat trochu místa navíc odebráním některých součástí Windows XP je tento tip nato jako stvořený. Otevřete si soubor C:\ Windows \ INF \ sysoc.inf. V souboru odstraníme všechna slova hide, HIDE na konci. Například řádek, který předtím vypadal takto:
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7 vypadá teď takto:
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,,7. A teď stačí jen spustit Ovládací panel a můžete odinstalovávat.

Zobrazení okna se zprávou po Startu Windows XP
Pokud byste náhodou chtěli aby vás Windows XP po spuštění přivítali nějakou hláškou můžete si přidat okno se správou. Spusťte si regedit , přejdeme na HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon a upravíme položky LegalNoticeCaption - název okna které se spustí a LegalNoticeText - text, který bude okno obsahovat.

Zrychlení menu v nabídce start
V tomto případě můžete zpomalit nebo zrychlit vysouvání nabídky v menu Start. Windows mají celkem velkou prodlevu předtím než se objeví další nabídka a vy si jí můžete změnit. Vyhledejte klíč HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop a změňte zde hodnotu MenuShowDelay (původní 400) třeba na 150. Po restartu uvidíte tu změnu.

Obal CD jako obrázek adresáře obsahující hudbu
Jedna z dost dobrých věcí ve Windows XP. Pokud máte hudbu z CD převedenou do formátu WMA, Windows XP stáhnou z internetu jeho obal ( cover ) a použijí ho pro vzhled velké ikony ( thumbnail ) adresáře. A jak to udělat pro adresáře s hudbou v MP3 ? Cover uložte do adresáře s hudbou do souboru folder.jpg. Windows XP jej automaticky použijí nebo jej nastavíte ručně přes nastavení složky. Windows Media Player ve Windows XP tento cover automaticky použijí pro zobrazení místo vizualizace.

Nastavit předvolený adresář pro soubory na stahování z internetu
Celkem užitečná věc. Pokud jste si na počítači určili adresář do kterého si budete ukládat stáhnuté soubory. Tento tip funguje jen v Internet Exploreru. Stačí změnit klíč HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main \ Save Directory.

Rychlejší start Windows XP
Tento návod platí jen pokud máte 1 harddisk HDD na primárním IDE kanálu a CD-ROM nebo DVD-ROM na sekundárním IDE kanálu. Pokaždé když spustíte systém, spustí se s ním i aktualizovaný soubor s názvem NTOSBOOT-*.pf, který se objeví v adresáři prefetch (C:\ Windows \ Prefetch). Přenesením tohoto souboru získáte o něco rychlejší start systému.
1. Otevřete notepad.exe a z adresáře C:\windows\prefetch\ otevřete soubor ntosboot-nějaká písmena.pf a uložte ho jako "ntosboot.bat" do C:\ . Nebo jednodušeji zkopírujte tento soubor z C:\ windows \ prefetch \ ntosboot-*.pf do C:\ a zde ho přepište na ntosboot.bat.
2. Ze Start menu vyberte "Spustit" napište sem "gpedit.msc".
3. Dvojklikem otevřete "Konfigurace počítače" dále "Nastavení systému Windows" a "Scripty", zde otevřete položku "Ukončení".
4. Otevře se vám nové okno, v něm zvolte přidat-procházet najeďte do C:\ a vyberte soubor "ntosboot.bat" a klikněte otevřít.
5. Pak už jen v každém okně OK nebo použít a můžete gpedit vypnout.
6. Ze Start menu, vyberte opět "Otevřít" a napište "devmgmt.msc", tím se otevře Správce zařízení.
7. Dvojklikem vyberte "Řadiče IDE ATA/ATAPI"
8. Kliknutím pravého tlačítka na "Primární kanál IDE" vyberte "Vlastnosti".
9. Vyberte "Upřesnit nastavení" a buď u zařízení 0 nebo u zařízení 1 (podle toho, které máte aktivované) vyberte typ zařízení "Žádný' namísto "Automatické rozpoznávání" vše uložte "OK".
10. Ještě musíte nastavit "Sekundární kanál IDE", vyberte "Vlastnosti" a opakujte krok 9.
11. Nakonec restartujte počítač.

Povolení více než 2 simultánních stahování v IE 6
Toto nastavení dovolí stahování max. 10 souborů najednou.
1. Spusťte editor registru (Regedt32.exe).
2. V klíči: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings přidejte novou hodnotu DWORD s následujícími hodnotami:
"MaxConnectionsPer1_0Server" a v něm jako údaj hodnoty: 0000000a
"MaxConnectionsPerServer" a v něm jako údaj hodnoty: 0000000a
4. Zavřete editor registru.

Rychlejší síťové prohledávání
Tato chyba se vyskytuje ve Windows 2000. Microsoft vyvinul záplatu pro tuto chybu, jenž měla zrychlit brouzdání po síťových discích. Zde máte instrukce jak tuto chybu opravit. Otevřete Regedit, vyhledejte HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Microsoft / Windows / Current Version / Explorer / Remote Computer / NameSpace a v něm tento klíč {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}. Zmáčkněte pravé tlačítko myši a vymažte ho. Nyní jen restartovat počítač a je to.

Unload DLL knihovny pro uvolnění paměti
Windows průzkumník si po uzavření aplikací nechává v paměti nepotřebné DLL soubory, které mohou zpomalit systém. To má vliv na celkovou paměť systému. najděte v registru tento klíč HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer, vytvořte zde novou hodnotu DWORD pod názvem AlwaysUnloadDLL a nastavte implicitní hodnotu na 1. Nyní stačí je restart.

Jak zrychlit brouzdání po internetu
Windows XP v sobě zahrnuje vyrovnávací paměť DNS (Domain Name Server). V ní jsou uloženy informace identifikující jiné počítače/servery. Pokaždé, když vepíšete do internetového prohlížeče abecední adresu idnes.cz, chcete vlastně 80.188.162.193. Tento překlad mají na starost tzv. DNS servery. Aby se počítač neptal na IP adresu, je ve Windows XP k dispozici lokální vyrovnávací paměť. Ta sníží čekací stavy. Ačkoliv je její účinnost slušná, můžete její celkový výkon ještě zvětšit. Stačí, když si vytvoříte soubor, vepíšete do něho níže uvedené řádky a uložíte ho s příponou upravaDNScache.reg. Poté na něj klikněte a informace se automaticky zavedou do registru.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters]
"CacheHashTableBucketSize"=dword:00000001
"CacheHashTableSize"=dword:00000180
"MaxCacheEntryTtlLimit"=dword:0000fa00
"MaxSOACacheEntryTtlLimit"=dword:0000012d

Potlačení startovního loga
Windows budou startovat rychleji, pokud vypnete zobrazování startovacího loga. Postup je následující: Z kořenového adresáře (nejčastěji C:) klepněte pravým tlačítkem na soubor msdos.sys (tento soubor je implicitně nastaven jako skrytý, proto v Průzkumníku z menu Zobrazit/Možnosti v zobrazeném okně aktivujte volbu Zobrazovat všechny soubory) a z kontextového menu vyberte příkaz Vlastnosti a v zobrazeném okně deaktivujte volby "Jen ke čten"í a "Skrytý". Nyní je soubor připraven k editaci. Klepněte proto opět pravým tlačítkem na tento soubor a z menu vyberte příkaz Otevřít v... Pro editaci zvolte Notepad (Poznámkový blok). Nyní, když máte soubor otevřen k editaci vložte pod sekci [Options] bez uvozovek: "Logo=0" a provedené změny v souboru uložte.

Vytvoření protokolu Netbeui(Windows XP)
Předchozí verze operačního systému Windows automaticky instalovaly protokol Netbeui. Ten sloužil k přístupu ke zdrojům jiných počítačů v síti, které nepoužívaly protokol IP. Tyto sítě však existují i dnes, ale ve Windows XP k nim nemáte přístup. Tedy aspoň teoreticky, neboť pomocí následujícího triku spustíte protokol Netbeui i pod XP. Do CD mechaniky vložte instalační CD s Windows XP a přejděte do adresáře X:\ VALUEADD \ MSFT \ NET \ NETBEUI. Zkopírujte soubor NBF.SYS do adresáře C:\ WINDOWS \ SYSTEM32 \ DRIVERS na pevném disku. Soubor NETNBF.INF zkopírujte z CD do složky C:\ WINDOWS \ INF. Otevřete Síťová připojení (Start – Ovládací panely). Pravým tlačítkem myši klikněte na síťové připojení a z kontextové nabídky zvolte „Vlastnosti“. Poté klikněte na „Nainstalovat“, vyberte „Protokol“ a klikněte na „Přidat“. Označte protokol Netbeui a potvrďte výběr kliknutím na tlačítko „OK“.

Odkaz na uzamčení počítače
Stačí stisknout pravé tlačítko myši a vytvořit nového zástupce. Jako program zadejte rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation.

Smazání složky Odkazy v nabídce Oblíbené položky
V menu Oblíbené položky (Favorites) se nachází i předvolené složky, kterých se lze – jestliže vám nevyhovují – jednoduše zbavit pomocí kontextového menu dané složky.
Pokud se ale rozhodnete smazat i složku Odkazy (Links), tak jednoduše to nepůjde – při příštím startu ji Internet Explorer opět vytvoří. Jak se jí tedy nadobro zbavit? Pomůže editace registru. V něm najděte větev HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar. Zde vymažte stávající údaj hodnoty LinksFolderName nechte jej prázdný.

Mazání složky UNDO po aktualizacích
Po nainstalování aktualizací a bezpečnostních záplat do Windows pomocí funkce automatické aktualizace nebo z internetové stránky si Windows vytvoří složku Undo pro případnou odinstalaci. Soubory ve složce většinou začínají řetězcem $NtUninstall. Po nějakém čase se docela rozmnoží a zabírají na disku několik MB. Můžete je klidně odstranit.

Složka bez jména
Jak pojmenovat soubor aby byl bez názvu? - na vybraném souboru stiskněte F2. Vymažte jeho součastný název, stiskněte a držte ALT a naťukejte na číselné klávesnici 0160 . Pusťte ALT a stiskněte ENTER . Tak a teď už soubor nemá název.

Odinstalování funkce Komprimované složky
Používáte-li Winzip nebo Winrar na komprimaci složek a chcete ušetřil pár megabytů můžete klidně smazat funkci Komprimované složky, která je součástí Windows XP. Vyberte v nabídce "Start" položku "Spustit" a zadejte následující příkaz regsvr32 /u zipfldr.dll tímto funkci odinstalujete. Příkazem regsvr32 zipfldr.dll funkci znovu nainstalujete.

Nezobrazovat sdílené složky (shared folders) v My computer
Spusťte regedit klíč HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer / My Computer / NameSpace / DelegateFolders. Stačí vymazat položka {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}. Od té chvíle se již sdílené položky nezobrazují.

Klasický vzhled vyhledávacího průzkumníka ve Windows
Tento tip vám může pomoci, pokud byste chtěli mít klasickou vyhledávací nabídku bez psa pomocníka. Chcete-li ho odstranit spusťte si regedit a jděte do klíče HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ CabinetState, vytvořte zde novou řetězcovou hodnotu s názvem Value a nastavte ji na no.

Spouštění nepotřebných programů se Startem Windows
Při startu Windows se může spouštět i mnoho dalších programů, ty pak mohou počítač brzdit. Ne všechny programy které se spouštějí po startu Windows naleznete ve Start-programy-po spuštění, proto se podívejte do registru ve skupině Hkey_Local_Machine \ software \ Microsoft \ Windows \ CurentVersion na položky Run a RunServices nebo je možné spustit program MSCONFIG ve Start-spustit a záložka Po spuštění.

Odlište si pevné disky jinými ikonami
Pokud chcete u konkrétního disku změnit ikonu, vytvořte v hlavním adresáři (např. C:\) soubor autorun.inf a napište do něho následující řádky:
[autorun]
icon=cesta,X
Kde X bude pořadové číslo ikony, pokud cesta vede k souboru ve kterém je více ikon (pořadí se počítá od 0). Řádek by tedy vypadal např. takto: icon=c:\ikony.dll,3

Jak přesunout složku Dokumenty jinam
Používáte Windows 2000, nebo XP a vadí vám, že složka s Dokumenty není na, ze starších verzí Windows známém, místě C:\Dokumenty\, ale poměrně hluboko zakrytá ve C:\Documents andSettings\jmeno\dokumenty\? Tak jednoduše klikněte na ikonu dokumentů na ploše pravým tlačítkem, vyberte poslední možnost vlastnosti, zde klepněte na tlačítko Přesunout a vyberte novou, pro vás lepší, cestu.

Opravy špatných odinstalací
Pokud nějaký program smažete jiným způsobem než v ovládacích panelech programem Přidat, nebo odebrat program, tak na 90% vám o něm zbudou v registru nějaké zbytky. Pokud se jich chcete zbavit, spusťte program regedit a otevřete klíč Hkey_Users / Default / Software. Zde naleznete od každého programu nějaký klíč. Pokud některý chcete ostranit, jednoduše je vyhledejte a smažte.

Přístupová oprávnění uživatelů pod Windows XP Home
Ve všech dosavadních verzích Windows to bylo možné, ale XP Home se tváří, že uvolnění souborů chráněných heslem možné není. Uživatelé verze Home mohou sice uvolňovat složky, nemohou je ale "zamykat" heslem nebo rozdělovat přístupová práva vybraným uživatelům. Pomocí jednoho malého triku to ale jde. Klikněte na »Start/Spustit« a zadejte »shrpubw« a potvrďte pomocí »OK«. Poté se otevře asistent, který vám při vytváření přístupu pomůže. Poté již můžete přesně vybrat, kdo má mít k daným zařízením přístup. Pomocí této funkce zabráníte CD-ROM diskům, aby se tlačily "do popředí".

Uvolnění rezervované šířky pásma na síti
Windows XP standardně rezervují okolo 10 % rychlosti sítě pro speciální služby. Toto zpomalení můžete ale odstranit, a to tak, že v menu Start/Spustit zadáte gpedit.msc. Pod »Konfigurace počítače« klikněte na Šablony pro správu/Síť/plánovač paketů technologie QoS. Dvakrát klikněte na zápis Limit vyhraditelného přenosového pásma« a nastavení změňte na Zakázáno.

Automatické přihlášení uživatele
Máte-li na počítači nainstalováno více uživatelských kont, ale většinou pracujete pouze s jedním kontem, je vhodné využít možnosti automatického přihlášení. To aktivujete následujícím způsobem:
V klíči registrů HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ MicrosoftWindowsNT \ CurrentVersion \ Winlogon klikněte dvakrát na AltDefaultName. Tam zadejte účet, pro který chcete automatické přihlášení zřídit. Pokud účet ještě není k dispozici, zadejte textovou hodnotu s názvem AutoAdminLogon a hodnotou 1. Navíc založte ještě jednu textovou hodnotu s názvem DefaultPassword. Jako hodnotu zadejte odpovídající heslo. Při příštím spuštění se XP ohlásí s uvedeným uživatelem. Jestliže se chcete dostat na jiný účet, stačí, když při spouštění podržíte mezerník.

Jak vrátit zástupce plochy na hlavní lištu Windows
Jestliže se vám nějakým podivným způsobem stalo, že jste odebrali zástupce, pomocí kterého zobrazujete plochu systému (shodí všechny okna do lišty, nachází se vedle tlačítka Start), pak velmi jednoduchým způsobem můžete sjednat nápravu. V poznámkovém bloku (příkaz notepad v Start -> Spustit) vytvořte nový soubor a zkopírujte do něho následující text:

[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

Šifrování přes kontextové menu
Souborový systém NTFS nabízí možnost šifrování dat. Pokud ale chcete cokoliv zašifrovat, musíte se nejdříve prokousat řadou menu. Jednodušší je přidat do kontextového menu souborů a složek odpovídající příkaz. Otevřete editor registrů a projděte ke klíči HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced. Z menu vytvořte novou hodnotu DWORD. Jako jméno zadejte EncryptionContextMenu s hodnotou 1.

Odstranění vlnovek (~) v krátkých názvech souborů
Když je název souboru příliš dlouhý, někdy se zkrátí a na konci se objeví vlnovka. Té se můžeme zbavit malou změnou v klíči :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
Vytvořte DWORD hodnotu NameNumericTail a nastavte ji na 0 (1 zobrazovaní vlnovek zase povolí).


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 103.119 ms