Craftcom > Windows > Multiboot CD > WinImage > Práce s obrazy disket
Verze pro tisk
WinImage, práce s obrazy disket

WinImage je aplikace umožňující velmi rozsáhlou práci s obrazy disket. Obraz diskety je soubor, který obsahuje veškeré informace o disketě (jako je její formát, tedy fyzické uspořádání: počet hlav, stop, sektorů na stopu, ...) včetně vlastních dat (soubory a složky). Existuje několik různých typů obrazů; WinImage pracuje s .img, .ima, .imz, .vfd, .dsk. Pro naše účely se hodí formát .ima.

* Vyjmenované formáty jsou obrazy disket, WinImage umí pracuje i s obrazy CD.

Instalace programu probíhá standardně, doporučuji nainstalovat i FileDisk (volba v průběhu instalace), který umožní "přimountovat" obraz diskety jako disk ve Windows.

Vytvoření obrazu diskety

Po spuštění WinImage máme před sebou okno rozdělené na 2 části, v pravé části se zobrazí obsah obrazu.


Nejprve si vytvoříme nový obraz příkazem New z nabídky File ...... a vybereme formát 1,44 MB (standardní 3,5 palcová disketa).


Vytvořený obraz uložíme do souboru na disk příkazem Save As z nabídky File,


Obraz je prázdný, nazveme ho např. 01Empty (Empty jako prázdný obsah - bude sloužit jako výchozí při naší práci; 01 proto, že je to obraz 1 diskety).Budeme chtít použít náš obraz diskety jako bootovací (např. pro tvorbu multiboot CD), příkazem Boot sector properties z nabídky Image zobrazíme informace o boot sektoru.


Náš obraz zatím není bootovací (boot sektor neobsahuje kód zavaděče).


Pro začátek nastavíme boot sektor z MS DOSu.


* Aby mohl obraz nabootovat, nestačí nastavit jen boot sektor, je třeba přidat ještě soubory IO.SYS, MSDOS.SYS a COMMAND.COM z MS DOSu (přesně v tomto pořadí).

V titulním pruhu okna se vedle názvu obrazu objevila hvězdička, to značí změnu v obraze od posledního uložení.** Nyní máme vytvořený bootovatelný obraz standardní diskety (pozor: ještě nám v něm chybí zmíněné 3 soubory ...). Jak se do obrazu přidávají soubory a složky je uvedeno níže.

Vytvoření obrazu o velikosti 2 disket

Jsou situace, kdy nám nestačí více obrazů standardních disket, ale potřebujeme soubory ze 2 (nebo více) disket uložit do jednoho obrazu - to má význam např. při vytváření Multiboot CD, kdy některé aplikace (např. Partition BootManager) vytváří více než 1 disketu.

Vyjdeme z našeho vytvořeného obrazu 01Empty.ima a příkazem Change format z nabídky Image zvolíme 2.88 MB.


Obraz uložíme příkazem Save As z nabídky File pod názvem 02Empty, formát zvolíme .ima.


Vytvoření obrazu o velikosti 4 disket

Příkazem Change format z nabídky Image vybereme Select custom image format.


Změníme 2 hodnoty: Total number of sectors z původních 5760 na hodnotu 11520 a Sectors per Track z původních 36 na 72

Obraz uložíme jako 04Empty.ima.


Velikost obrazu ověříme příkazem Image information z nabídky Image.


V řádku Total image space máme hodnotu 5 898 240 bytů, což dělá 5760 kB, což jsou 4 diskety po 1,44 MB (4*1440kB).*Tento obraz má vlastní "geometrii", je možné že některý bios si s ním neporadí. V takovém případě přidávám tento odkaz, kde zájemce najde funkční obrazy disket, plně bootovatelné (je použitý FreeDOS).

Přidání souborů do obrazu
Přidání souborů (a složek) do obrazu provedeme příkazem Inject z nabídky Image.


Vybereme na disku příslušné soubory


a vložení potvrdíme.


Obsah obrazu (s našimi soubory) se zobrazí v pravé části okna.


Vytvoření nové složky provedeme příkazem Create folder z nabídky Image.

Připojení="přimountování" obrazu diskety do Windows
Pokud jsme při instalaci nainstalovali i FileDisk, máme možnost připojit obraz jako disketu. Protože většina PC už disketu má (A:), připojíme ji jako B:. Na mém PC vypadá situace následovně:


Příkazem Mount current image z nabídky Image připojíme aktuální obraz diskety jako disk B:


Nyní nám ve Windows přibyla disketa B:, práce s ní je stejná jako kdyby byla připojena fyzicky.


Až nebude disk potřeba, provedeme příkaz Unmount image z nabídky Image a klepneme na Unmount.


Změna boot sektoru obrazu na jiný
Pokud nemáme MS DOS, lze použít i jiný DOS, např. PC DOS (bývá na spouštěcí disketě Ghost) nebo FreeDOS. Pokud máme takový boot sektor uložen, můžeme ho použít v našem obrazu, příkazem Boot sector properties z nabídky Image, tlačítko Open.

Pavel


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 101.479 ms