Craftcom > Windows > Windows XP Embedded > Makrokomponenta 2
Verze pro tisk
Windows XP Embedded, 14. část: Makrokomponenta z komponent


V Target Designeru máme k dispozici kromě jednotlivých komponent i makrokomponenty, což jsou speciální „makra“ složená ze dvou nebo více komponent. Jejich použití je výhodné, protože sdružují komponenty, které k sobě „patří“ a jako celek zajišťují určitou funkci. Typickým představitelem makrokomponenty je naše vlastní makro vytvořené z definice HW cílového PC, viz. článek Makrokomponenta z HW.

V tomto článku si ukážeme, jak vytvořit vlastní makrokomponentu z komponent obsažených v databázi, které používáme v Target Designeru.A).
makrokomponenta pro češtinu

Vytvoříme si makro SW_Czech_Support, které bude obsahovat všechny komponenty pro češtinu s tím, že při přidání takového makra do projektu v Target Designeru půjde zvolit, které komponenty použijeme a které ne.

Spustíme Component Designer (pokud máte spuštěný Target Analyser, ukončete ho) a příkazem New z nabídky File vytvoříme nový soubor. Rozbalíme obsah nové komponenty a v části Components klepneme pravým tlačítkem a vybereme příkaz Add Component.

V řádku Name změníme název na SW_Czech_Support.

Nastavíme parametr Visibility na hodnotu 100 a zatrhneme Macro componnet (vytváříme makro).

Začneme přidávat jednotlivé komponenty pro češtinu:

Nejjednodušší způsob je vložit do řádku Search: text „czech“ (bez uvozovek) a každou komponentu, kterou nám najde přidat poklepáním. Výsledek může vypadat takhle:

* Pokud jste během upgradu Studia z verze 1 na verzi 2 ponechali databázi komponnet z verze 1, najdou se v některých případech 2 komponenty se stejným názvem; v tomto případě vyberte komponentu s vyšším číslem revize (Rxxx), viz. následující obrázek:

Pokud chceme mít možnost si vybrat, které z komponent obsažených v makru přidáme do každého projektu, pak ve vlastnostech makra, v řádku Prototype klepneme na tlačítko Browse a přidáme komponentu Selector prototype component.

Uložíme makro do souboru SW_Czech_Support.sld.

Ukončíme Component Designer a spustíme Component Database Manager. Klepneme na tlačítko Import a vyhledáme náš soubor SW_Czech_Support.sld, klepnutím na Import zahájíme jeho vložení do databáze komponent. Pokud vše proběhlo úspěšně, dostaneme následující zprávu:

Spustíme Target Designer a ověříme, že naše makro je připraveno k použití:

Přidáme makro do projektu a zobrazíme si nastavení v části Settings (na obrázku je jen část komponent):

Pokud je u komponenty zatržítko, pak se přidá do projektu; chceme-li některou z komponent v makru vynechat (nezahrnout do projektu), pak odstraníme zatržítko.

Na závěr předkládám hotový soubor s makrem SW_Czech_Support.sld.B). makrokomponenta pro myš

Stejným způsobem jako v předchozím příkladu vytvoříme makro pro myš, které bude obsahovat komponenty s ovladači pro nejrozšířenější myši. Do makra přidáme např. následující komponenty:
Genius USB Mouse, Logitech PS/2 Port Mouse, Logitech Serial Mouse, Microsoft PS/2 Mouse, Microsoft Serial Mouse, Microsoft USB IntelliMouse, Microsoft USB Wheel Mouse Optical, PS/2 Compatible Mouse, Standard PS/2 Port Mouse, Standard Serial Mouse

Opět je vhodné v řádku Prototype klepnout na tlačítko Browse a přidat komponentu Selector prototype component(aby šlo vybrat jen některé komponenty). Protože na postupu vytvoření makra se nic nemění, předkládám hotový soubor s makrem HW_Mouse_Collection_1.sld bez dalšího popisu.

Pavel


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 98.020 ms