Craftcom > Windows > Windows XP Embedded > Makrokomponenta z HW
Verze pro tisk
Windows XP Embedded, 6. část: Makrokomponenta z HW


Ve 3. části (Target Analyser) jsme si popsali, jak získat soubor s popisem HW cílového PC (*.pmq). V tomto návodu si ukážeme, jak z něj vytvořit makrokomponentu a její přidání do databáze WXPE komponent.

Spustíme Component Designer a importujeme soubor s popisem HW (v našem případě HWVM5PE.pmq).

Import souboru zahájíme klepnutím na tlačítko Start.

Po úspěšném importování souboru *.pmq se vytvoří komponenta (v našem případě makro), kterou uložíme do souboru *.sld.

Aby se dalo s komponentou "rozumně" pracovat, přidáme ji do databáze. Spustíme Component Database Manager a klepneme na tlačítko Import a vybereme soubor *.sld (HWVM5PE.sld).

Teď je vše připraveno k importu; klepnutím na tlačítko Import zahájíme přidání komponenty do databáze.

Úspěšné přidání naší makrokomponenty ověříme spuštěním Targer Designeru.

Pavel


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 98.569 ms