Craftcom > Windows > BartPE > Ladíme Bart-PE XPE > Konfigurace > Reatogo na HDD
Verze pro tisk
Reatogo na pevném disku


Nejčastější způsob použití Reatogo je ve formě záchranného CD. Pokud pracujeme na svém vlastním počítači, pak nám nic nebrání instalovat Reatogo přímo na pevný disk (na systémový oddíl). Pokud bude v případě problémů s PC pevný disk v pořádku (aspoň do té míry, že z něj půjde nabootovat), pak s výhodou využijeme Reatogo umístěné přímo na pevném disku (odpadne hledání záchranného CD).


Postup bude uveden pro dvě varianty Reatogo; první označená „normální“ je běžná verze Reatogo-235, druhá je verze SDI (viz. článek Reatogo SDI).
Půjde použít jen jednu z těchto dvou variant, tedy ne obě současně (principiálně to však možné je).

* Tento postup předpokládá, že na systémovém disku C: je funkční operační systém WinXP.


Reatogo „normální“

Pro instalaci Reatogo na pevný disk použijeme plugin PEinst (pokud ho ve svém balíčku Reatogo nenajdete, je součástí pebuilderu – v tom případě si stáhněte aktuální verzi pebuilderu ze stránky www.nu2.nu/pebuilder). Přejdeme do složky plugin\peinst (typicky C:\pebuilder319\plugin\peinst) a instalaci zahájíme poklepáním na soubor peinst.cmd

* Pro účely tohoto článku jsou soubory Reatogo umístěny ve složce C:\Reatogo-235\ReatogoPE a instalujeme na disk C:
Nastavíme cestu k souborům tvořícím Reatogo, vybereme volbu 1) Change source path a zadáme C:\Reatogo-235\ReatogoPE

Následně vybereme cílové umístění Reatogo, typicky na systémový oddíl C:, vybereme volbu 2) Change target path a zadáme C:
Pokračujeme volbou 5) Install BartPE to C:

* Peinst slouží k instalování BartPE a ne Reatogo, proto má volba 5) tento text.

Vybereme podvolbu 1) Install BartPE files to C:
Proběhne kopírování souborů Reatogo do složek C:\minint a C:\Programs, což ale nestačí, je nutné ještě zkopírovat složku SFX (připomínám, že PEinst slouží pro instalování BartPE a ne Reatogo), tj. zkopírujeme „ručně“ (přes Průzkumník nebo Total Commander) složku SFX (typicky C:\Reatogo-235\ReatogoPE\SFX) do C:\ (tj. C:\SFX).

Pro úspěšné bootování Reatogo z pevného disku musíme ještě znovu vybrat volbu 5) Install BartPE to C: a dále podvolbu 2) Install PE-loader in C:\boot.ini
Pokud vše proběhlo bez problémů, uvidíme takový výsledek:
Nyní stačí restartovat počítač a z nabídky operačních systémů (nachází se v souboru boot.ini) vybrat Boot BartPE (by PE Builder)

* Pokud chcete změnit text (např. na Reatogo 235), otevřete boot.ini (pozor: může být skrytý) a přepište text v uvozovkách v řádku
C:\peboot.bin="Boot BartPE (by PE Builder)" , tj. např. na
C:\peboot.bin="Reatogo 235"


** Připomínám, že systémový disk ze kterého BartPE nebo Reatogo bootuje je vždy označen X:, tj. i když jsme instalovali Reatogo ve WinXP na disk C:, po nabootování Reatogo bude mít tento disk označení X:;
Dejte si tedy pozor, pokud máte disky C: a D:, po nabootování Reatogo budou označeny jako X: a C: (tj. původní C: bude X: a původní D: bude C:)!Reatogo „SDI“

* Znovu připomínám, že postup uvedený v tomto článku počítá jen s jednou variantou Reatogo na pevném disku: buď „normální“ Reatogo nebo ReatogoSDI – nikoli obě současně!

Vytvořte verzi SDI běžným způsobem (viz. článek Reatogo SDI) a zkopírujte WINNT.SIF a REATOGO.SDI do kořenové složky disku C:, tj. C:\WINNT.SIF a C:\REATOGO.SDI (pozor: oba názvy souborů velkými písmeny!).

* Protože se verze SDI celá načítá do paměti (soubor REATOGO.SDI), můžete si ji volitelně zeštíhlit použitím jednoho nebo více tipů uvedených v článku ReatogoLite (viz. článek ReatogoLite).

Dále do ní zkopírujte soubory peldr, nt2peldr.exe a mkbt.exe (viz. archiv Reatogo_HDD.zip), spusťte příkazový řádek (Start-spustit-cmd.exe), změňte pracovní adresář na C:\ (pokud nevíte jak, použijte příkazy C: a cd \) a napište tyto dva příkazy
mkbt -x -c c: c:\peboot.bin
nt2peldr c:\peboot.bin


Otevře soubor C:\boot.ini (pozor: může být skrytý) a na jeho konec dopište řádek
C:\peboot.bin=“Reatogo SDI“

* Druhý řádek souboru boot.ini obvykle vypadá takhle: timeout=30; tato položka říká, že systém zobrazí na 30 sekund nabídku operačních systémů. Pokud máte dobu nulovou (timeout=0), změňte ji dle potřeby...).

Soubor boot.ini uložte. Pokud nyní restartujete počítač, zobrazí se nabídka operačních systémů (nabídka je zapsána v souboru boot.ini), vyberete-li položku „Reatogo SDI“, pak bootujete Reatogo přímo do operační paměti RAM.Za pozornost děkuje Pavel


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 123.984 ms