Craftcom > Windows > BartPE > BartPE RAM/HDD/USB > BartPE-XPE Flash/RAM
Verze pro tisk
Bootování BartPE-XPE z USB Flash disku / RAM disku


Určitě mnohé z vás již napadla myšlenka nabootování BartPE nebo ReatogoXPE z USB Flash disku. O to více se tato myšlenka stává zajímavější při neustále se snižujících cenách těchto disků. Někteří výrobci sice mají pro podporu svých výrobků na stránkách i vhodné programy (utility) pro tvorbu boot flash disku, ovšem zatím jediný, který by dokázal spolehlivě pracovat s BartPE se nabízel pouze shareware produkt s příznačným názvem FlashBoot. Tento program má ale v Demo verzi značná omezení.

Na světě je ale díky autora programu PEBuilder (Bart Lagerweij) free utilita Pe2usb.cmd, která nám umožní takový boot flash disk vytvořit.

Princip je obdobný jako v návodech zabývajících se tvorbou BartPE RAM, viz. rubrika BartPE RAM/HDD, tj. obraz BartPE se nejdříve z USB Flash disku načte do RAM a spustí se odsud, nikoliv přímo ze samotného Flash disku, proto proces bootování trvá o něco déle než z CD.

Co budeme dále potřebovat :

- USB Flash disk s kapacitou 256MB a více.

- Program PEBuilder pro tvorbu BartPE (shell Nu2Menu) nebo ReatogoXPE (shell XPE). Zde však s novou verzí (reatogo-25-6a) používající již volby post-processing momentálně neuspějeme, ale starší verze (reatogo-313-103a) funguje bez problémů.

- Utilitu HP USB Disk Storage Format, lze sice potřebné naformátování vyřešit i pomocí příkazového řádku, ale jelikož chci některým ušetřit jejich drahocenná data, použijeme proto bezpečnější prostředek pro formátování USB flash disku v podobě zmíněné utility.
* Před pár dny jsem narazil na tuto formátovací utilitu USB Disk Storage Format, která má ovšem pouze pár kB a dosáhneme s ní stejného výsledku jako s uvedenou formátovací utilitou od HP, viz. náhled.

- Poslední nutnou položkou sice moc nepotěším všechny s pomalým připojením, protože je potřeba stáhnout 350MBsoubor Server 2003 SP1, pro vyextrahování 2 potřebných souborů, ale jiná možnost není. Pro slovenskou lokalizaci je nutné stáhnout EN verzi !

* Upozornění : Vaše PC musí podporovat bootování z USB, většinou nedojde k problému u základních desek, které nejsou starší než 2 roky, případně to může vyřešit update nového Biosu, ten však musí tuto podporu obsahovat. Rovněž není nutná verze USB 2.0, stačí i USB 1.1, ale je nutné si uvědomit, že to bude mnohem pomalejší.

Tip : Pokud si nejste jisti, zda vaše zákl. deska podporuje bootování z Flash disku, vytvořte si pomocí níže uvedené utility "HP USB Disk Storage Format Tool" spouštěcí "DOS startup disk" z vaší záchranné diskety nebo CD se systémem Windows a nezapomeňte si nastavit správné pořadí bootování v Biosu. Pokud při pokusu o nabootování nedojde k žádné chybě je podpora USB Flash disku funkční.
Vytváříme USB Flash disk

1). Nainstalujeme, spustíme utilitu HP USB Disk Storage Format Tool a provedeme formát USB Flash disku.


2). Vytvoříme si potřebné soubory pro BartPE nebo reatogoXPE programem PEBuilder s tím rozdílem, že zrušíme volbu pro tvorbu výsledného ISO souboru.


3). Stažený soubor Server 2003 SP1umístíme do kořene disku C:

Dále pomocí příkazového řádku (Start - Spustit) provedeme jeho rozbalení do složky server2003sp1 příkazem :

C:\WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-CSY.exe -x:C:\server2003sp1

* Pro EN verzi souboru je samozřejmě potřeba upravit příkaz, z důvodu odlišného názvu souboru !
C:\WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-ENU.exe -x:C:\server2003sp1


4).
BartPE : Vytvoříme novou složku srsp1 (nutno dodržet přesný název) v adresáři s programem PEBuilder (C:\pebuilder313\srsp1).

ReatogoXPE :
Vytvoříme novou složku srsp1 (nutno dodržet přesný název) v adresáři s programem ReatogoXPE (C:\reatogo-313-103a\srsp1). Rovněž je nutné u verze ReatogoXPE nakopírovat z programu PEBuilder složku peinst do adresáře plugin (C:\reatogo-313-103\plugin\peinst). Pokud tak neučiníte nepůjde boootovací USB Flash disk vytvořit !


5).
Následně do složky srsp1 nakopírujeme soubor setupldr.bin (C:\server2003sp1\i386\setupldr.bin). Rovněž do této složky expandujeme soubor ramdisk.syspříkazem v příkazovém řádku

pro BartPE :

expand -r c:\server2003sp1\i386\ramdisk.sy_ \pebuilder313\srsp1


a pro ReatogoXPE :

expand -r c:\server2003sp1\i386\ramdisk.sy_ \reatogo-313-103a\srsp1


Tímto získáme potřebné 2 soubory a celý adresář server2003sp1 i s obsahem můžeme smazat :o).

6). Obsah zip souboru pe2usb101.zipnakopírujeme v případě BartPE do (C:\pebuilder313) a v případě reatogoXPE (C:\reatogo-313-103a).
Následně si spustíme příkazový řádek a přetáhneme soubor pe2usb.cmd do okna příkazového řádku. Tímto způsobem se nám vytvoří potřebná cesta k souboru, aniž bychom ji museli vypisovat ručně nebo použít tlačítko Procházet... a dopíšeme písmeno svého USB Flash disku (v mém případě H:).

pro BartPE :

C:\pebuilder313\pe2usb.cmd H:

pro ReatogoXPE :

C:\reatogo-313-103a\pe2usb.cmd H:

Následně se automaticky spustí vytváření image souboru na USB Flash disku.


Po ukončení této operace je USB Flash disk připraven k použití.

Craft


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 113.430 ms