Craftcom > Windows > Virtualizace
Verze pro tisk
Virtualizace

Vítejte do světa virtuálních PC. Virtuální počítač je (zjednodušeně řečeno) SW emulace fyzického HW běžného PC. Pokud si nainstalujete jednu z dále uvedených aplikací, pak máte možnost si ve fyzickém počítači vytvořit (jeden nebo více) virtuální počítač.

Z nejznámějších jmenujme MS Virtual PC a VMware, nově už i za kategorii freeware Qemu. Pokud si nainstalujete jednu z těchto aplikací, pak máte možnost si ve fyzickém počítači vytvořit (jeden nebo více) virtuální počítač.

Pokud si pořád nedokážete představit jak to celé funguje, tady je jednoduchá odpověď. Mějme počítač s nainstalovaným OS Win2000 nebo WinXP ("fyzický počítač"). Nainstalujeme aplikaci pro vytvoření virtualního PC. Po jejím spuštění si pomocí jednoduchého průvodce vytvoříme virtuální počítač. Následně se emuluje veškerý HW potřebný pro virtuální počítač. Pevný disk virtuálního PC je realizován souborem na disku fyzického PC (nejčastější varianta).

Průvodce VMware (15.4.2005)

Průvodce Qemu (12.2.2006)

Průvodce VirtualBox (18.2.2007)


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 94.187 ms