Craftcom > Windows > BartPE > Ladíme Bart-PE XPE > Konfigurace > ReatogoXPE VDK
Verze pro tisk
ReatogoXPE VDK


Tento článek se zabývá jednoduchou úpravou Reatogo, kdy přesuneme složku Programs na virtuální disk se souborovým systémem NTFS s kompresí. Virtuální disk je „simulován“ souborem, který bude umístěn na CD, připojíme ho v režimu Read/Write.


Co tím získáme ?

• Přesunutím složky Programs na virtuální disk podporující kompresi získáme více míst pro naše pluginy, tj. na CD nebo DVD se vejde více „aplikací“ pracujících v Reatogo.
• Virtuání disk bude připojen v režimu Read/Write, i když bude fyzicky na CD.


Co budeme potřebovat :

Vše jsem připravil do jednoduchého pluginu virtual, nepotřebujete nic navíc.


Postup :

1. Stáhněte si plugin virtual.zip, rozbalte ho a vložte do složky C:\reatogo-25-6a\plugin
2. Nutnou podmínkou je, aby ramdisk byl formátován souborovým systémem NTFS bez komprese (jinak nebude tento postup funkční), což je výchozí stav.
3. Vytvoříme soubory Reatogo běžným způsobem (není nutné cokoli upravovat), ale nenecháme vytvořit iso soubor.
4. Přejděte do složky C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\Virtual (pozor, ne do složky C:\reatogo-25-6a\plugin\Virtual!) a poklepáním spusťte soubor !MovePrograms.cmd (po jeho ukončení zavřete okno příkazového řádku).
5. V reatogo PE Builder pokračujte vytvořením iso souboru stisknutím klávesy F5, popř. záložka Builder - Vytvořit ISO/CD (F5) (nespouštíme celý proces vytvoření Reatogo znovu, jen z hotových souborů vytvoříme iso).
6. Po nabootování Reatogo se virtuální disk automaticky připojí jako disk P:, tj.nemusíme nic připojovat „ručně“. Drobnou nevýhodou je fakt, že zástupci programů na ploše a v nabídce Start mají „univerzální ikonu“.


A to je vše. Pokud vás zajímá, jak to celé funguje, čtěte dál.Jak to celé pracuje (pro odborníky)?

Plugin Virtual obsahuje virtuální disk pojmenovaný diskP, vytvořený ve VMware (speciální typ, tzv. sparse) o maximální kapacitě 300 MB. VMware vytvoří 2 soubory, diskp.vmdk a diskp-s001.vmdk (první z nich je klasický textový soubor, který kromě „geometrie“ virtuálního disku obsahuje i plnou cestu k druhému souboru – tu jsem ručně upravil na X:\Virtual\diskp-s001.vmdk, ovšem až po té, co jsem disk připravil, viz. následující odstavec).

Tento disk jsem po vytvoření připojil ve VMware, nabootoval Reatogo, vytvořil na něm oddíl a po restartu a novém nabootování ho zformátoval souborovým systémem NTFS s kompresí. Výhodou tohoto tzv. sparse disku je, že aktuálně zabírá jen tolik místa, kolik dat je v něm fyzicky uložených (+ režie souborového systému NTFS). Výchozí velikost tohoto souboru (realizujícího prázdný disk) je v tomto případě 3,75 MB.

Virtuální disk lze připojit pomocí ovladače VDK (je obsažen v pluginu), během kopírování dat na tento disk se soubor dynamicky zvětšuje až do své maximální velikosti – v tomto případě 300 MB. Výhodou je fakt, že všechny soubory kopírované na tento disk jsou komprimovány (použili jsme NTFS s kompresí), takže na disk lze umístit více než 300 MB dat, vše záleží na tom, jak dobře půjdou komprimovat, odhadem lze na takový disk uložit cca. 420 MB. Pokud se vám zdá 300 MB jako malý disk, nic nebrání tomu si vytvořit vlastní (potřebujete VMware).

* Jak se vytváří sparse disk ve VMware je popsáno v článku BartPE: Virtuální HDD na CD

Soubor !MovePrograms.cmd zajistí (v PC, na kterém Reatogo vytváříme) dočasné připojení disku jako P: a přesunutí složky Programs do virtuálního disku P:, který se následně odpojí.
Ve vytvořeném Reatogo (iso) není vůbec složka Programs, místo ní je zde složka Virtual, ve které jsou všechny potřebné soubory a i samotný virtuání disk.

Po nabootování Reatogo se díky souboru autorun0virtual.cmd disk připojí jako P: a současně se vytvoří „symlink“ aplikací junction.exe do ramdisku (typicky B:), takže v ramdisku se objeví celá složka Programs (B:\Programs), která tam vlastně ale vůbec není! Složka Programs zůstává na disku P:, do ramdisku (B:) je „propojena“.

Disk je připojen v tzv. pseudo Read/Write režimu, který funguje tak, že v případě vytvoření nového souboru a nebo změny v existujícím souboru je vše „přesměrováno“ na ramdisk, do souboru s příponou REDO (ve složce Virtual). Pokud pracujeme postupně s více programy a soubor REDO je již dost velký, můžeme všechny změny „zahodit“ odpojením virtuálního disku souborem diskOFF.cmd (B:\Virtual\diskOFF.cmd), disk lze opět kdykoli připojit souborem diskON.cmd ( B:\Virtual\diskON.cmd).


Pavel


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 105.017 ms