Craftcom > Windows > BartPE > Ladíme Bart-PE XPE > Konfigurace > Reatogo Lite
Verze pro tisk
Reatogo Lite (64 MB RAM)


V tomto článku si ukážeme pár tipů pro vytvoření „štíhlejší“ verze Reatogo tak, aby mohla pracovat na PC se 64 MB operační paměti.
Hodí se však i v situci, kdy máte operační paměti dostatek.Reatogo Lite využijeme v případě, kdy potřebujeme:

• Zachránit data z pevného disku zkopírováním na usb flashdisk na PC s 64 MB RAM.
• Požadujeme menší paměťové nároky systému kvůli některému pluginu.
• Přidat další pluginy na CD, na kterém dochází volné místo.


Verzi Reatogo Lite vytvoříme využitím několika tipů, které jsou uvedeny v článku (není nutné použít všechny). Některé z nich jsou moje vlastní, ale při práci jsem se hodně inspiroval (a nechal si poradit) i na fóru 911cd.net link.

Pro porovnání jsem nejprve vytvořil kompletní verzi Reatogo (Reatogo-25-6a.exe, 6224 kB, 30.11.2005), jako zdrojové soubory slouží WinXP SP2, česká verze. Neprováděl jsem žádné změny v nastavení, kromě těch, které jsou na následujícím obrázku

reatogo Lite

Výsledný iso soubor má 249 MB.


Proces zeštíhlení popíšu v několika oddělených tipech s krátkým komentářem tak, aby bylo možné provádět jen některé z nich a to nezávisle na ostatních (viz. poznámka). Můžete si tedy lehce jednotlivé tipy vybrat podle vlastního uvážení.

Pozn.1 : Bohužel nemůžu zaručit, že půjde bez problémů vybrat libovolnou kombinaci tipů, je možné že některá nastavení nejsou „nezávislá“, pokud vám nebude některá kombinace fungovat, popište ji ve fóru – z toho důvodu jsou jednotlivé tipy očíslovány.

Pozn.2 : Může se stát, že po použití některého z tipů vám nebude fungovat některý program z „externích pluginů“, které si vytvoříte nebo stáhnete z internetu. Nicméně z popisů jednotlivých tipů by mělo být jasné, co který tip obnáší.

Tip 01 : Odstranění Multishell
Pokud nepotřebujeme více shellů (a stačí nám Explorer), pak použijeme soubor No_Shells.cmd , jehož autorem je CWorks, který uložíme do složky C:\reatogo-25-6a a spustíme ještě před procesem vytvoření Reatogo, přičemž na obě otázky odpovíme „No“ a to stisknutím klávesy 2 a potvrzením Enter.


Tip 02 : Odstranění pozadí plochy (wallpapers)
Reatogo obsahuje standardně povolený plugin wallpaper, který přidává všechny soubory (wallpapers) umístěné v jeho adresáři; zakážeme plugin

C:\reatogo-25-6a\OEM1\wallpapers\wallpaper.inf

[PEBuilder]
Name="100 Wallpapers"
Help="\"
Enable=0


Tip 03 : Odstranění audio ovladačů pro VMware (VMware audio)
Plugin VMware audio obsahuje ovladače pro zvukovou kartu ve virtuálním počítači vytvořeném ve VMware. Vzhledem k běžnému použití Reatogo jako „servisního CD“ nebude zvuk potřeba; zakážeme plugin vmware_audio:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\vmware_audio\vmware_audio.inf

[PEBuilder]
Name="340 AUDIO: VMWare drivers (Creative AudioPCI ES137x)"
Enable=0

* Pro zakázání služby audio použijte tip 10b


Tip 04 : Odstranění pluginu pro virtuální disky vdk

C:\reatogo-25-6a\OEM1\reatogo_vd_ramdrv\reatogo_vd_ramdrv.inf

[PEBuilder]
Name="100 VDK driver and Sanbarrow's archives of Virtual Disks"
Enable=0

* Plugin je možné zakázat v případě, kdy nepoužíváte virtuální paměť v souboru na disku (vdk).


Tip 05 : Odstranění síťové podpory
Pokud nepotřebujeme v Reatogo síťové služby (tj.nebudeme PC s Reatogo připojovat do počítačové sítě), pak zakážeme plugin reatogo-net a mdm_standard_com1:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\reatogo_networking\reatogo-net.inf

[PEBuilder]
Name="700 Network: Dialup, PPPoE and Wireless Support"
Enable=0


C:\reatogo-25-6a\OEM1\reatogo_networking\mdm_standard_com1.inf

[PEBuilder]
Name="330 Drivers:Modem: Standard 33600bps Modem attached to COM1"
Enable=0

* Pro zakázání síťových služeb použijte tip 10a


Tip 06 : Odstranění funkce „šifrování“
Pokud nepotřebujeme v Reatogo podporu šifrování, zakážeme plugin xpe-crypto:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\5-reatogo_XPE_main\xpe-crypto.inf

[PEBuilder]
Name="100 XPE: Crypto v1.0.4"
Help="XPE.htm"
Enable=0


Tip 07 : Odstranění podpory DirectX
Podpora DirectX není nutná pro samotné Reatogo, některé programy však DirectX vyžadují (pokud na takový narazíte, povolte opět plugin xpe-directx). Pokud používáte Reatogo pro servisní účely, nemusí být DirectX instalováno; zakážeme tedy plugin xpe-directx:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\5-reatogo_XPE_main\xpe-directx.inf

[PEBuilder]
Name="100 XPE: DirectX v1.0.4"
Help="XPE.htm"
Enable=0


Tip 08 : Odstranění fontů
Reatogo obsahuje velké množství fontů, systém jich potřebuje jenom několik. Tento tip je „ruční“, po vytvoření souborů Reatogo přejděte do složky i386\fonts, tj.:

C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\I386\Fonts\

a odstraňte fonty které nebudete potřebovat. Jako příklad využití tohoto tipu je ponechání jen těchto 15 fontů:

arial.ttf
cour.ttf
davidbd.ttf
marlett.ttf
micross.ttf
times.ttf
vga850.fon
vga852.fon
vgafix.fon
vgafixe.fon
vgaoem.fon
vgasys.fon
vgasyse.fon
wst_czec.fon
wst_engl.fon

(můžete však ponechat nebo odstranit i jiné fonty než zde uvedené).


Tip 09 : Odstranění souborů
Tento tip je opět „ruční“ (nicméně není problém napsat dávkový soubor) a slouží k odstranění některých nepotřebných souborů výsledného Reatogo.

Odstraníme složku C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\i386\Media (obsahuje 7 audio souborů .wav).

Odstraníme složku C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\i386\system32\drivers\etc (obsahuje lmhost.sam)

Ve složce C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\i386\system32 odstraníme tyto soubory (nastavte si řazení souborů ve složce podle jejich typu):

charmap.chm, oemlogo.bmp, kbdbe.dll, kbdbr.dll, kbdca.dll, kbdda.dll, kbddv.dll, kbdes.dll,
kbdfc.dll, kbdfi.dll, kbdfr.dll, kbdgae.dll, kbdgr1.dll, kbdgr.dll, kbdic.dll, kbdir.dll, kbdit142.dll,
kbdit.dll, kbdla.dll, kbdmac.dll, kbdne.dll, kbdnec.dll, kbdno.dll, kbdpo.dll, kbdsf.dll, kbdsg.dll,
kbdsp.dll, kbdsw.dll, kbduk.dll, kbdusl.dll, kbdusr.dll, kbdusx.dll, c_737.nls, c_775.nls, c_855.nls,
c_857.nls, c_860.nls, c_861.nls, c_863.nls, c_865.nls, c_866.nls, c_869.nls, c_874.nls, c_875.nls,
c_932.nls, c_936.nls, c_949.nls, c_950.nls, c_1026.nls, c_1251.nls, c_1252.nls, c_1253.nls,
c_1254.nls, c_1255.nls, c_1256.nls, c_1257.nls, c_1258.nls, c_10000.nls, c_10006.nls,
c_10007.nls, c_10010.nls, c_10017.nls, c_10029.nls, c_10079.nls, c_10081.nls, c_10082.nls,
c_20127.nls, c_20261.nls, c_20866.nls, c_20905.nls, c_21866.nls, c_28591.nls, c_28592.nls,
c_28593.nls, c_28598.nls, c_28605.nls, logon.scr, scrnsave.scr, bartpe.txt


Tip 10 : Zakázání některých služeb
Služby jsou (velmi zjednodušeně řečeno) součásti operačního systému nebo aplikace běžící na pozadí systému. V Reatogo můžeme některé z nich zakázat (každá služba spotřebovává jak systémové zdroje tak i operační paměť).

V pluginu z990_Custom_Settings přidáme zákaz služeb (nejprve je nutné plugin povolit):

C:\reatogo-25-6a\plugin\z-Custom\z990_Custom_Settings.inf

[PEBuilder]
Name="990 My Custom Settings (<Help> for complete list of options)"

Help="list_of_settings.txt"
Enable=1

Následně přidáme do tohoto souboru zákaz některých služeb (dle potřeby)

a). Následující řádky provedou zakázání všech síťových služeb včetně sdílení :

; this will "switch off" the built-in network function of XPE for so we can start later
[Software.DelReg]
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","101"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","102"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","103"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","104"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","106"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","107"

; File Server
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","110"


b). Zakázání služby Audio

[SetupReg.AddReg]
0x4, „ControlSet001\Services\AudioSrv“, „Start“, 0x4

[Software.DelReg]
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","140"


Tip 11 : Zmenšení ramdisku
Pokud vám bude stačit menší ramdisk, lze jeho velikost nastavit relativně libovolně (v panelu Reatogo je minimální hodnota 16 MB), „ručně“ lze nastavit i méně. Upravíme plugin ramdrive:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\4-ramDrive\ramDrive.inf

Originání hodnoty jsou nastaveny podle panelu Reatogo (v tomto případě 16 MB):

; RamDrive size: 16 MB
[SetupReg.AddReg]
0x4, "ControlSet001\Services\Ramdriv\Parameters", "DiskSize", 0x01000000

Změnou hodnoty DiskSize (velikost ramdisku v bytech; ovšem zapsána v šestnáctkové soustavě) nastavíme požadovanou velikost dle následující tabulky:

1 MB 0x00100000
2 MB 0x00200000
4 MB 0x00400000
8 MB 0x00800000

* Menší hodnotu než 1 MB se mi nepodařilo nastavit (256 kB 0x00040000, 512 kB 0x00080000), v Reatogo byl vždy ramdisk o minimální velikosti 1 MB.

Upozornění : Tipy 08 – 09 provádíme po vytvoření souborů Reatogo, ale před vytvořením iso souboru. Po provedení vybraných tipů pak vytvoříte iso v reatogo PE Builderu stisknutím klávesy F5.

Použitím všech tipů lze zmenšit iso na 208 MB, což nám umožní ho vypálit na mini-CD (8 cm CD). Reatogo Lite jsem vyzkoušel na PC se 64 MB RAM, funguje podle očekávání, po nabootování je ještě volných 20 MB RAM, což umožňuje spustit současně Průzkumník, WordPad, Mapu znaků, Kalkulačku, Malování, Poznámkový blok, příkazový řádek, a Správce úloh (taskmgr.exe). USB flashdisk je po připojení rozpoznán a dá se použít pro kopírování souborů – cíle bylo dosaženo :-).Tip 99 : Použití nLite
K zeštíhlení Reatogo můžeme také místo „plného“ CD WinXP SP2 použít upravené instalační CD programem nLite (při jeho použití jsem dostal v reatogo PE Builderu 622 chyb, nicméně vytvoření iso je funkční). Je vhodné připomenout, že ve výsledném Reatogo budou chybět soubory odstraněné z upraveného CD, velmi tedy záleží na tom, co z instalačního CD odstraníme. Pokud nevíte jak se takové instalační CD programem nLite upraví, zde jsou návody:

nLite
Minimální redukce
Střední redukce
Drastická redukceMnoho úspěchů při vytváření Reatogo Lite přeje Pavel :-)


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 129.136 ms