Craftcom > Windows > BartPE > Ladíme Bart-PE XPE > Konfigurace > Uživatelské nastavení
Verze pro tisk
Uživatelské nastavení ReatogoXPE


V tomto článku se budeme zabývat již vlastním (uživatelským) nastavením programu "reatogo-25-6a", což lze provést "poměrně jednoduše", pokud máte aspoň trochu pokročilejší znalosti programu a angličtiny.
Možností úprav je opravdu spousta. Jen pro příklad uvedu např. vlastní nastavení rozlišení obrazovky při nabootování CD, volba klasického start menu nebo start menu XP, nezobrazování šipek u zástupců, volba tapety na ploše, nezobrazování koše a složky Dokumenty na ploše atd. atd. Spousta těchto voleb jde samozřejmě také nastavit až po nabootování z CD, ale proč to pokaždé znova nastavovat, když si to můžete přizpůsobit jak potřebujete. Kdo již zná starší verzi programu (reatogo-313-103-a), není pro něj tato možnost nastavení neznámá, viz rubrika BartPE-XPE a autor programu ji ponechal i v jeho nejnovější verzi.

K tomuto účelu potřebujeme 2 soubory, které jsou standardní součástí programu ReatogoXPE (C:\reatogo-25-6a\plugin\z-Custom).
První z999_Custom_Settings.inf, kde budeme vytvářet všechny požadovaná nastavení formou "kopíruj a vlož" a druhý list_of_settings.txt sloužící jako "vzorník" všech možných úprav.

Prázdný soubor z999_Custom_Settings.inf obsahuje tyto základní syntaxe :

----------------------------------------------------------------------------------------
; PE Builder v3 plug-in INF file
; by reatogo

[Version]
Signature="$Windows NT$"

[PEBuilder]
Name="990 My Custom Settings (<Help> for complete list of options)"

Help="list_of_settings.txt"
Enable=0
----------------------------------------------------------------------------------------

* Všechny základní (default) nastavení jsou uloženy v souboru a_XPE-DEFAULTS.inf (C:\reatogo-25-6a\OEM1\7-reatogo_defaults\).

Zde uvedu několik příkladů editace pro lepší představu :

Pokud např. chceme použít modré pozadí na ploše použijeme ze "vzorníku" list_of_settings.txt tuto položku :

[Default.AddReg]
; hide the wallpaper to show plain blue background
0x2, "Control Panel\desktop", "WallPaper", ""

V případě, že chceme použít vlastní tapetu na ploše použijeme tuto syntaxi :

[Default.AddReg]
; Set the wallpaper
0x2, "Control Panel\desktop", "WallPaper", "nazev_tapety.bmp"

* Aby tato tapeta po nabootování CD byla funkční musí být ve formátu .bmp a umístěna v adresáři wallpapers (C:\reatogo-25-6a\OEM1\wallpapers) a dodržen přesný název použitého obrázku !

Nastavení zpoždění Start menu :
* Hodnotu 400 můžeme samozřejmě pozměnit dle uvážení, např. na 200.

[Default.AddReg]
; Start menu open delay 400 msec
0x1,"Control Panel\Desktop","MenuShowDelay","400"

Nastavení požadovaného rozlišení obrazovky při nabootování reatogoXPE, např. 1024x768 32b :
* Potřebný seznam možných nastavení rozlišení naleznete zde.

[SetupReg.AddReg]
; screen resolution 1024x768 32bpp
0x4,"ControlSet001\Services\VgaSave\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x020
0x4,"ControlSet001\Services\VgaSave\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x400
0x4,"ControlSet001\Services\VgaSave\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x300*
Pokud budete chtít svá vlastní nastavení aktivovat, musíte změnit atribut Enable= 0 na 1 v souboru z999_Custom_Settings.inf, nebo tento soubor aktivovat (změnit stav na Yes) v seznamu pluginů v reatogo PE Builder, kde je uveden pod názvem My Custom Settings (<Help> for complete list of options). Poté, ale musíte rovněž vypnout (změnit stav Enable=1 na 0) v souboru "a_XPE-DEFAULTS.inf" (C:\reatogo-25-6a\OEM1\7-reatogo_defaults\), jinak se výsledné CD opět vytvoří s výchozím nastavením.

**
Rovněž při "experimentování" můžete využít funkci středníku, o které jsem se již také zmiňoval ve starších článcích.

Závěrem Vás ovšem musím upozornit na uvážlivé používání editačních položek z uvedeného "vzorníku", neboť může také dojít ke komplikacím a chybám při pokusu o nabootování z takto vytvořeného CD, např. z důvodu chybějící důležité položky v souboru pro výchozí nastavení a_XPE-DEFAULTS.inf, který jsme deaktivovali, proto tyto změny moc nedoporučuji provádět úplným začátečníkům v této oblasti.

Craft


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 104.770 ms