Craftcom > Windows > Windows XP Embedded > Target Designer
Verze pro tisk
Windows XP Embedded, 4. část: Target Designer

V tomto článku projdeme postup vytvoření WXPE, cílem nebude žádná konkrétní úprava WXPE, výsledný WXPE nicméně bude funkční.

Target Designer je součást Studia, ve které "skládáme" výsledný WXPE.

Po spuštění založíme nový projekt

zvolíme vhodný název

a uvidíme něco takového:Pro lepší orientaci a seznámení s TD jsem části okna červeně popsal odkazy (1), (2), (3) a (4).
V části (1) je uspořádaný seznam komponent, které jsou obsaženy v databázi komponent ve Studiu. Z tohoto místa budeme komponenty umisťovat do části (2), ve které jsou komponenty určené k sestavení WXPE. Pro vybranou komponentu z části (2) máme její popis a parametry zobrazeny v části (3). Dole v okně je ještě čtvrtá část obsahující "stavové informace".

Importování souboru s popisem HW

V předchozím článku jsme si vygenerovali soubor popisující cílový HW. Ten nyní importujeme do TD a použijeme ho k vytvoření WXPE (použijeme verzi vytvořenou TAP.exe spuštěného z BartPE).

Tím se spustí proces analýzy souboru.Po úspešném importování "hardwarové části" se přidá velké množství komponent do seznamu k sestavení WXPE - část (2).Použití makrokomponenty


Ve Studiu jsou kromě jednotlivých komponent i makra (poznáme je podle tučného textu), která obsahují jakýsi funkční celek komponent a jejich nastavení. Do našeho WXPE přidáme takové makro, konkrétně Winlogon Sample Macro.Kontrola a vyřešení závislostí


Každá komponenta ve Studiu může být závislá na libovolné (jedné nebo více) další komponentě. Z toho důvodu obsahuje TD funkci kontroly a vyřešení závislostí, které musíme provést před vlastním sestavením WXPE.Probíhající proces je zobrazen v okně

může se stát, že dojde k chybě

V našem případě jde o komponenty Standard PC, které vkládá naše makro a koliduje s jinou komponentou,

což vyřešíme jejich odstraněním.

Pokud spustíme kontrolu závislostí znovu, zjistíme že končí stejnou chybou. Podíváme se na nastavení makra Winlogon Sample Macro - Settings a odstraníme zatržení Standard PC v části (3).Nyní už proběhne kontrola závislostí bez chyby. Obecně to ale neznamená, že máme svůj WXPE hotový (poznáme to tak, že nám TD v části (4) nabízí řešení ...).

V našem konkrétní příkladu již k chybě nedošlo.Sestavení WXPE

Nyní máme vše nachystáno k vlastnímu sestavení WXPE.

Nastavíme cestu k uložení našeho WXPE (klepneme na Build).

Všimněte si, že výsledný WXPE má asi 75 MB (!).Přenesení WXPE na cílový HW

Náš příklad používá jako HW (cílový PC) virtuální počítač ve VMware. Vytvoříme tedy nový virtuální PC a "přeneseme" na něj náš WXPE. Disk na cílovém PC musí mít vytvořený primární oddíl, nastavený jako aktivní a schopný bootování (příslušné záznamy v MBR a boot sektoru). Já to řeším tak, že na virtuálním PC spustím instalaci WinXP, kterou po naformátování disku instalátorem přeruším.

Přenesení WXPE spočívá v prostém nakopírování všech souborů na disk cílového PC; jedním z možných způsobů je přidat sestavené WXPE do BartPE, z něj nabootovat a nakopírovat WXPE na disk virtuálního PC.

Spuštění WXPE na cílovém PC

Při prvním spuštění probíhá "instalace", spustí se FBA (First Boot Agent), který nastaví registry a vytvoří potřebné soubory. V této fázi obvykle dojde k jednomu až třem restartům. Pokud vše proběhne bez chyb, nabootuje nám funkční WXPE.Funkční WXPE

Spuštění a instalace vytvořených WXPE proběhlo v pořádku, spuštěná WXPE vypadají následovně:


Pár poznámek závěrem: Ukázali jsme si postup vytvoření vlastních WXPE pro virtuální PC ve VMware. Cílem bylo seznámení s Target Designerem a jeho ovládáním. Výsledné WXPE jsou plně funkční, ale neobsahují z hlediska uživatele víc než jádro WinXP s grafickým rozhranním a Explorerem.

Hodně tvůrčích schopností přeje

Pavel :-)

© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 99.401 ms