Craftcom > Windows > BartPE > BartPE RAM/HDD/USB > BartPE SDI
Verze pro tisk
BartPE SDI, bootování do RAM


Tento článek neobsahuje původní myšlenky, je víceméně překladem příspěvků na 911cd.net/forums, které se zabývají bootováním BartPE do RAM, zejména www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=11048

Výklad je proveden pro 2 verze, Basic a Profi. Verze Basic ukazuje princip vytvoření BartPE SDI, verze Profi je jejím rozšířením s významnou výhodou zmenšení obrazu a zrychlení bootování.

* Dodržujte názvy souborů (velká/malá písmena) přesně podle návodu. Použijte příslušné soubory z archivu zip (viz. níže).

Verze Basic

* Pro tento článek je pracovním adresářem D:\projekty\bartpe_sdi (upravte si veškeré cesty v článku dle vašeho nastavení).

1). Vytvoříme BartPE v PEBuilderu, ale nevytvoříme iso (budeme provádět změny). Spustíme PEBuilder (zde verze 3.1.3), ponecháme výchozí nastavení, jako zdroj WinXP CZ SP2 (postup je vyzkoušen s WinXP SP2), nevytvářet iso.

Po úspěšném vytvoření BartPE nahradíme soubor ramdisk.sysve složce \BartPE_SDI\BartPE\I386\System32\drivers souborem z archivu BartPE_SDI.zip.

2). Vytvoříme virtuální disk SDI (Spuštěním SDI Loaderu z Windows XP Embedded Studia, (pokud potřebujete podrobnější návod, najdete ho v rubrice Windows XP Embedded, článek 7 - SDI Loader), vytvoříme nový disk o velikosti 180 MB, který připojíme, vytvoříme na něm oddíl a zformátujeme.

** SDI Loader je součástí Windows XP Embedded Studia. Pokud nepotřebujeme celé studio (má přes 800 MB), lze si drobnou "oklikou" stáhnout SDI Loader odděleně. Ve druhé kapitole o Windows XP Embedded zde je popsán způsob stažení celého Studia. Začneme podle návodu, při samotném výběru pro stažení zatrhneme pouze "Windows XP Embedded Tools" (2. obrázek zmíněného návodu). Tím docílíme toho, že se nám stáhne asi 7 MB archiv, který mimo jiné obsahuje zmíněný SDI Loader, (díky za tip Tony).

Spustíme příkazový řádek a zadáme příkaz Diskpart.

Varování:diskpart slouží k práci s oddíly na discích, používejte ho mimořádně opatrně, aby nedošlo k poškození dat! Pokud se budete držet návodu, je práce s diskpartem bezpečná.

Po spuštění diskpartu použijeme příkaz list disk, který vypíše všechny fyzické disky v PC (na následujícím obrázku je disk 0 skutečný fyzický disk, disk 1 je virtuální disk připojený SDI Loaderem). Vyberem disk 1 příkazem select disk 1.

Příkazem list partition zobrazíme seznam oddílů na vybraném disku. Příkazem select partition 1 vybereme první oddíl (=partition). Příkazem active nastavíme tento oddíl jako aktivní (z aktivního oddílu je možné bootovat).

Diskpart ukončíme příkazem exit (příkazový řádek také exit).

3). Nakopírujeme BartPE na virtuální disk (v mém případě je v PC označen jako G:); tj. zkopírujeme vytvořené BartPE ze složky BartPE_SDI\BartPE na disk G: (opravdu je nutné BartPE kopírovat a ne instalovat příkazem peinst!).

Aby šlo dále manipulovat se souborem BartSDI.sdi, musíme ho "uvolnit", spustíme SDI Loader a klepneme na Remove Disk.


4). Vyrobíme finální BARTSDI.ISO
Vytvoříme složku BartPE_SDI\SDI, ve které vytvoříme finální ISO (obraz CD, který vypálíme na CDR nebo CDRW), které bude do RAM bootovat virtuální disk BartSDI.sdi (ve kterém je zkopírován BartPE z bodu 3).

Do složky zkopírujeme soubor BartSDI.sdi reprezentující virtuální disk. Soubor přejmenujeme na stejný název s velkými písmeny, tj. BARTSDI.SDI (důležité).
Dále do složky rozbalíme obsah archivu BartPE_SDI.zip (kromě souboru ramdisk.sys - ten jsme již použili v bodě 1) a zkontrolujeme obsah souboru WINNT.SIF.

Přepínač /rdpath=BARTSDI.SDI odkazuje na soubor, který bude zaveden do RAM a který nabootujeme. Význam přepínače /rdimageoffset=36352 mi není úplně jasný, ponechal jsem ho nastaven tak, jak je uvedeno v příspěvku www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=11048.

V souboru BartSDI.cmd upravíme cestu za parametrem -o BartSDI.ISO tak, aby ukazovala do naší složky SDI.

* V případě, že zvolíte stejnou cestu (umístění adresáře), jaká je tady použita jako vzor, není potřeba tuto cestu editovat.

Spustíme soubor BartSDI.cmd, který vytvoří výsledný iso obraz BartSDI.ISO, který vypálíme na CD.

Tímto postupem jsme získali speciální verzi BartPE, kdy se obsah BartPE umístěný v souboru BARTSDI.SDI načte do RAM a z něj se spustí BartPE. Výhodou je, že celý systémový disk je plně v režimu RW (Read/Write), není tedy potřeba mít Ramdisk, libovolný program nebo plugin může jednoduše zapisovat, modifikovat a vytvářet soubory.

* Nezapomeňte na dostatečné množství paměti RAM, neboť kromě vlastního "běhu" BartPE se do ní načte celý obraz (BARTSDI.SDI), který simuluje pevný disk.

** Tato verze po nabootování již nepotřebuje CD, neboť vše je uloženo v RAM. To se hodí v situaci, kdy potřebujeme vypálit data na CDRW mechanice.

*** Protože BartPE (vytvořené v bodu 1) mají kolem 155 MB a virtuální disk (vytvořený v bodu 2) má velikost asi 180 MB (použitelných je cca 173 MB), je na disku po nabootování volných asi 16, 7 MB - do vyčerpání volného místa tak můžeme vytvářet složky a soubory.

Tato verze (výchozí nastavení v PEbuilderu 3.1.3) potřebuje 280 MB (testováno ve VMware; 256 MB RAM nestačí). Obsahuje však ramdisk (QSoft) o velikosti 32 MB (výchozí nastavení). Následuje vylepšení ve variantě Profi ...

Verze Profi

Zatímco verze Basic nám ukázala obecný postup, verze Profi nám přinese i něco navíc (menší obraz, menší nároky na RAM a rychlejší bootování - toho docílíme použitím NTFS s kompresí ...)


Odlišnosti při vytváření oproti verzi Basic:

V PEBuilder zakážeme ramdisk (RAMDisk [QSoft] plugin), protože nebude obecně potřeba (případně ho necháme povolený a nastavíme jeho velikost na 2 MB).
Virtuální disk vytvoříme menší (bude stačit např. 120 MB - platí pro stejné výchozí nastavení PEBuilder a jeho pluginů jako ve verzi Basic, ale bez pluginu ramdisk Qsoft), který zformátujeme souborovým systémem NTFS s kompresí (bude stačit menší disk pro stejný objem dat - dojde ke kompresi všech souborů).

Kopírování BartPE provedeme pomocí Robocopy (je součástí Resource Kitu, použijeme např. verzi pro Win2003 Server). Pokud bysme kopírovali "klasickým" způsobem, dojde k chybě, protože kopírujeme větší objem dat než má cílový disk. S pomocí Robocopy však dojde vždy ke komprimaci souborů (kopírujeme na NTFS s kompresí).

Vše je popsáno v již zmíněném www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=11048 (hledejte text robocopy).

Tato verze funguje ve VMware se 180 MB RAM (z nich si "ukousne" virtuální disk asi 120 MB), takže na PC s 256 MB bude možné bezpečně provozovat tuto "SDI" variantu i pro vypalování dat na CDRW mechanice.

Výhody "Profi" verze oproti "Basic"

Rychlejší bootování; verze Basic zavádí do paměti 180 MB obraz, verze Profi jen 120 MB (to má "na svědomí" velmi účinná komprese souborového systému NTFS).
Pro provoz Profi stačí menší množství RAM než pro Basic; neboli při použití Profi máme k dispozici větší množství volné paměti pro spouštění aplikací.

Hodně úspěchů při práci přeje Pavel.


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 102.444 ms