Craftcom > Windows > Windows XP Embedded > Vytvoření "WXPE mini"
Verze pro tisk
Windows XP Embedded, 5. část: Vytvoření "WXPE mini"


V tomto článku si ukážeme vytvoření WXPE, bootujících do textového režimu (tedy bez grafického rozhranní). Jako shell bude použit příkazový řádek.

V Target Designeru vytvoříme nový projekt a uložíme, např. pod názvem WXPEmini.
Přidáme makro s názvem MinKernel Sample Macro.

Další komponentou bude Command shell (příkazový řádek).

Spustíme kontrolu závislostí

a dostaneme 2 chyby:

V čtvrté části okna nám TD nabízí řešení:

Klepnutím na textový popis se otevře dialogové okno, kde musíme vybrat příslušnou komponentu (exactly one = právě jedna).

To samé provedeme pro druhou chybu (all but one = všechny kromě jedné).

Po další kontrole závislostí dostaneme chybu.

Řešením bude ostranění komponenty Session Manager,

což ale samo o sobě stačit nebude, proto zrušíme zatržítko u MinKernel Sample Macro - Settings pro Session Manager a Standard PC.Výsledný WXPE po sestavení a přenesení do cílového PC (virtuální počítač ve VMware) nabootuje do textového rozhranní.

Pokud zkusíte napsat příkaz, počítač nereaguje. Zřejmě to bude tím, že nemáme komponentu pro klávesnici - to ponechám na laskavém čtenáři...

Pavel


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 98.176 ms