Craftcom > Windows > BartPE > Ladíme Bart-PE XPE > Konfigurace > Možnosti
Verze pro tisk
Možnosti konfigurace ReatogoXPE


V tomto článku si ukážeme několik možností pro "ruční" konfiguraci ReatogoXPE. Článek se zabývá nastavením verze "reatogo-25-6a".

U každé změny je uveden soubor i s cestou, ve kterém provedeme změnu a popis příslušné změny v nastavení.


Změna výchozího zobrazení reatogoMenu :

C:\reatogo-25-6a\OEM1\3-reatogoMenu+Nu2+XPE\reatogoMenu.ini

V tomto souboru si můžeme změnit výchozí zobrazení reatogoMenu, změnou atributu 1 na 2 nebo 3.

1 - spustí menu se standardním zobrazením zástupců programů se stromovou strukturou (XPE-mód) náhled
2 - spustí menu se zobrazením zástupců programů bez stromové struktury (favoritní mód) náhled
3 - spustí menu se zobrazením zástupců programů bez možnosti ruční volby (XPE-mód nebo favoritní mód) náhled

[reatogoMenu]
DisplayMode = 1


Vypnutí nebo zapnutí Windows Media Playeru 9 :

C:\reatogo-25-6a\OEM1\6-reatogo_XPE_optional\xpe-wmp.inf

Name="101 XPE: <optional> Windows Media Player 9 v1.0.4"
Help="XPE.htm"
Enable=0 (1- zap. / 0 - vyp.)

Zapnutí nebo vypnutí podpory Nu2Menu :

C:\reatogo-25-6a\OEM1\2-nu2menu\nu2menu.inf

Name="100 Nu2Menu addl. to XPE___________(optional)"
Enable=1 (1- zap. / 0 - vyp.)

Zapnutí nebo vypnutí automatického skrývání hl. panelu :

C:\reatogo-25-6a\OEM1\z_reatogoConfigure

Name="Task Bar Bottom Autohide"
Help=""
Enable=1(1- zap. / 0 - vyp.)

Zapnutí nebo vypnutí přípravy pro PENetCfg :

C:\reatogo-25-6a\OEM1\8-PENetCfg-prepare\PENetCfg-prepare.inf

Name="105 prepare XPE for using PENetCfg instead of XPE-native network support "
Enable=1(1- zap. / 0 - vyp.)

Vypnutí výchozího (default) nastavení programu :

V případě použití vlastního nastavení programu pomocí konfiguračního souboru z990_Custom_Settings.inf je nutno níže uvedený soubor deaktivovat, jinak nebude vlastní konfigurace funkční.

C:\reatogo-25-6a\OEM1\7-reatogo_defaults\a_XPE-DEFAULTS.inf

Name="100 reatogo XPE-Defaults"
Enable=0 (1- zap. / 0 - vyp.)

V příštím článku se již podíváme na vlastní uživatelské nastavení programu reatogoXPE.

Craft


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 104.491 ms