Craftcom > Windows > Windows XP Embedded > Instalace Studia
Verze pro tisk
Windows XP Embedded, 2. část: Instalace Studia

V této části povídání o WXPE se věnujeme stažení a instalaci celého balíku "Windows XP Embedded Studio". Budu se snažit popsat tento proces co nejpřesněji. Některé popisy však nebudou "sedět" na 100%, protože od mého stažení Studia v listopadu 2004 došlo k několika změnám.

Ještě před samotným popisem bych rád upozornil na fakt, že Studio je balík o velikosti asi 800 MB (plus mínus, tedy nic pro pomalé a limitované připojení). To nemusí být velkou překážkou: Studio lze instalovat i na jiné PC než kam bylo staženo.

Pokud lze WXPE Studio stáhnout z českých stránek Microsoftu, pak jsem nepřišel na to kde. Použijeme tedy adresu ze stránek v angličtině, (nebo můžeme použít "přímý link" na WXPE SP2, či na předchozí verzi WXPE SP1).

Před použitím WXPE Studia musíme provést krátkou registraci, na základě které obdržíte instalační klíč (obdoba sériového čísla).

Stažení celého studia proběhne ve dvou krocích, kdy nejprve stáhneme relativně malý soubor XPEFFI.exe, který se po spuštění postará o stažení celého balíku. Po spuštění XPEFFI.exe se nás program zeptá, zda má proběhnout registrace a obstarání instalačního klíče.

Pokud jste se nejprve zaregistrovali, pak vám tento klíč přišel na emailovou adresu a není třeba ho znovu vytvářet; pak klepněte na NE. Pokud jste stáhli XPEFFI.exe bez předchozí registrace, klepnutím na Ano jí projdete.

* Znovu připomínám, že text a obrázky jsou poplatné situaci v listopadu 2004, kdy byla k dispozici verze SP1, pokud stahujete SP2, může se situace mírně lišit.

Následuje zadání cesty, kam se Studio uloží (zatím nejde o instalaci), změnit ji můžeme tlačítkem Set Download Location. Klepnutím na Start Download spustíme stahování Studia.

Pokud budeme instalovat Studio na PC, kam jsme ho stáhli, provede se po ověření stažení jeho rozbalení a následná instalace. Protože jsem Studio instaloval na jiném PC, vypálil jsem si stažené soubory na CD (verze SP1 měla kolem 600 MB). Pokud je to i váš případ, přidejte na CD i XPEFFI.exe a nejlépe i instalační klíč. Po přenesení Studia na jiné PC opět spusťte XPEFFI.exe a nastavte adresář, ve kterém se stažené studio nachází (v tomto případě se jedná o CD mechaniku F:).

Klepnutím na Start Download dojde k ověření všech souborů, což trvá relativně dlouho.

Pokud je vše v pořádku, program se zeptá na potřebu registrace a instalační klíč (připomínám, že instalujeme na jiný PC než kam jsme Studio stáhli).

Následně dojde nejprve k rozbalení některých součástí na systémový disk (C:) a pokud existuje i další disk (nebo možná pro nedostatek místa?) se celá databáze komponent rozbalí na další disk (D:).

Úspěšné rozbalení indikuje dialogové okno.

Pokud se instalace Studia nespustí sama, použijeme setup.exe.

Instalace Studia probíhá v několika krocích.

Zkontrolujte, zda je třeba instalovat Windows Installer, pokud ano, instalujte ho klepnutím na Windows Installer.
Dále instalujeme klepnutím na Tools Setup,

vložíme identifikační údaje a instalační klíč

a pokračujeme.

Pokud nemáme databázový server (typický případ), pokračujeme jeho ins alací.

Dále musíme instalovat databázi komponentDalší součásti Studia není nutné pro tuto chvíli instalovat. Pro správnou funkci SQL Serveru je dobré provést restart PC, v oznamovací oblasti (systray) pak běžící server indikuje příslušná ikona.Pokud jste celou procedurou stažení a instalace prošli úspěšně, pak vám gratuluju :-)

Pavel

© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 103.471 ms