Craftcom > Windows > Windows XP Embedded > Řešení problémů
Verze pro tisk
Windows XP Embedded, problémy a jejich řešení


V tomto článku popíšu několik problémů, které se vyskytly v průběhu práce se Windows XP Embedded a nastíním jejich možné příčiny a řešení. Článek je psán z poznámek a postřehů za období asi roku a půl; jedná se o „můj pohled na věc“ (nerozebírám vše do detailů). Významným zdrojem informací byla i nápověda vztahující se k WXPE Studiu. Popis je založen na práci s WXPE, které obsahují makro WinLogon Sample Macro.


*
Navrhovaná řešení nemusí být nutně nejlepší nebo nejefektivnější; nabízím však osvědčený postup...


1. Příprava cílového PC
2. Přenesení výsledného „sestavení“ WXPE (Windows XP Embedded SP2)
3. Kritická chyba „Stop 7B“
4. Kritická chyba „Stop C2“
5. Nefunkční CD mechanika
6. Nefunkční FDD mechanika
7. Prázdná nabídka Start, chybějící ikony na ploše
8. Nastavení virtuální paměti (swap)

1. Příprava cílového PC
Pro účely tohoto článku budeme předpokládat, že cílovým HW je PC (nebo notebook). Chceme-li plně využít jeho HW vybavení, potřebujeme mít úplný popis jeho HW. V případě, že je cílový HW dostatečně „silný“ pro běh „klasických“ WinXP, pak je dočasně do cílového HW nainstalujeme (instalujeme i příslušné ovladače) a spustíme TAP.exe (vytvoří popis definice cílového HW).

* Pokud nelze z nějakého důvodu použít WinXP, nabootujeme cílový HW z CD ReatogoXPE (ideálně s dalšími ovladači HW).

Celý postup získání popisu HW (soubor devices.pmq) a jeho následné použití je podrobně popsán v článku
Target Analyser

Aby bylo možné WXPE na cílovém HW použít, musí být na disku nejméně jeden primární oddíl (=partition) formátovaný souborovým systémem FAT32 nebo NTFS; tento oddíl musí být aktivní (OS je zaveden z aktivního oddílu). Jeden z možných způsobů je použití upraveného instalačního CD WinXP programem nLite, jehož instalátor nekontroluje velikost oddílu a množství operační paměti, viz. článek WinXPLite03

2. Přenesení výsledného „sestavení“ WXPE (Windows XP Embedded SP2)
Jeden z možných způsobů přenesení WXPE na cílový HW je pomocí ReatogoXPE: sestavení WXPE zabalíme (archiv zip) a přidáme buď na CD nebo uložíme na flashdisk o dostatečné kapacitě. Po nabootování ReatogoXPE rozbalíme obsah archivu zip (z CD nebo flashdisku) na disk C: cílového HW.

3. Kritická chyba „Stop 7B“
K této chybě dojde během fáze FBA (First Boot Agent; obdoba procesu instalace klasických WinXP), jestliže chybí komponenta pro některé kritické zařízení, které je nezbytné pro nabootování. Typicky jde o chybějící ovladač sběrnice PCI nebo řadič IDE (primary IDE).

4. Kritická chyba „Stop C2“
V mém případě docházelo neustále k chybě C2 (v FBA, během instalace zařízení PNP), jestliže jsem měl CD mechaniku zapojenou na sekundárním řadiči (secondary IDE) a ve WXPE nebyla příslušná komponenta. Po přepojení CD mechaniky na primární řadič (primary IDE) bylo vše OK (testováno ve VMware).

* Jako prevenci proti těmto kritickým chybám doporučuji přidat následující komponenty:
ISA Plug nad Play bus
Plug and Play Monitor
Plug and Play Software Device Enumerator
Plug and Play BIOS
.

5. Nefunkční CD mechanika
Nejen já měl problémy se zprovozněním CD mechaniky (obdobný problém jsem řešil ve fóru); proto jsem vyrobil makrokomponentu
HW_CD_ROM_ALL , obsahující většinu ovladačů CD z WXPE SP2 databáze (neobsahuje naprosto všechny, ale velkou většinu). I když má makro ve svém názvu CD, spolehlivě rozpozná i (moji) DVD RW mechaniku. Pokud tedy máte problémy s nefunkční optickou mechanikou, přidejte makro HW_CD_ROM_ALL do svých WXPE. Jak se nová komponenta importuje do databáze je popsáno v článku Makrokomponenta z HW (zhruba uprostřed článku, práce se souborem .sld).

6. Nefunkční FDD mechanika
Pokud není ve WXPE funkční disketová mechanika, přidejte komponenty Floppy disk drive a Standard Floppy Disk Controller.

7. Prázdná nabídka Start, chybějící ikony na ploše
Při práci s WXPE se mi stalo, že sestavení WXPE sice vypadalo jako WinXP, ale nabídka Start byla prázdná a na ploše nebyly žádné ikony. To lze napravit přidáním několika komponent:

Windows XP Explorer User Interface
User Control Panel
Shell Application CompatibilityV komponentě User Interface Core, v části Settingsmůžete např. zatrhnout:

Show My Computer on Start Menu
Show Desktop icons
Show Control Panel on Start Menu
Show Search on Start Menu
Show Run on Start Menu
Show Log Off on Start Menu
Show Shut Down on Start Menu
Show context menu on Shell folders
Show context menu on Task bar
Use Windows Classic folders

8. Nastavení virtuální paměti (swap)
Podporu virtuální paměti přidáme tak, že najdeme příslušnou komponentu Hardware Abstraction Layer (HAL), kterou je jedna z následujících (závisí na konkrétním PC):

ACPCI Multiprocessor PC
ACPCI Uniprocessor PC
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible
MPS Multiprocessor PC
MPS Uniprocessor PC
Standard PC.

Tuto komponentu rozbalíme a v části Settings se přepneme na záložku System Settings. Najdeme System Pagefile a klepneme na Show; zatrhneme zatržítko Enable pagefile support. Nastavíme výchozí velikost v poli Pagefile initial size (minimální hodnota je 2 MB) a maximální hodnotu v poli Pagefile maximum size.Pokud máte připomínky nebo vlastní poznatky vztahující se k článku, zanechte je prosím ve fóru.


Hodně úspěchů při práci s WXPE přeje Pavel


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 98.965 ms