pridať k obľúbeným | kontakt

   

» BARTPE-XPE

 
BartPE-XPE
autor : Craft   www.craftcom.net   (15.4.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Vytvorenie vlastných XP bootujúcich z CD/DVD umožňuje už spomínaný projekt BartPE. Základom všetkého je program PEBuilder, ktorý od doby svojho vzniku prešiel fázou vývoja a zdokonaľovania. Ním vytvorené Win sa nazývajú BartPE. Ako rozhranie (shell) používa BartPE Nu2Menu od rovnakého autora (obdoba tlačidla "Štart"). Existuje i množstvo ďalších shellov, z ktorých sa na týchto stránkach venujeme XPE, prináša nielen zhodné vizuálne prostredie z klasických XP, ale predovšetkým v rozšírených možnostiach, užívateľ tak pracuje v dôverne známom prostredí.  Je dobré zdôrazniť, že takýto os bootujúci z CD, ktorý si pomocou týchto stránok vyrobíte sa môže úplne zaobísť bez pevného disku. OS i aplikácie spúšťame z CD; ak si program potrebuje vytvoriť dočasné súbory, využije k tomu ramdisk. Svoj vlastný systém BartPE môžeme rozšíriť množstvom modulov, tzv. pluginov, čo sú (zjednodušene povedané) aplikácie tretích strán s úpravou pre prácu v BartPE-XPE.
 

A aké sú vlastne v krátkosti výhody BartPE-XPE ?

- Čítanie i zápis z diskov so súborovým systémom FAT12 (disketa), FAT16, FAT32, NTFS (hdd) a CDFS (CD a DVD).

- Podpora platformy win32.

- Jednoduchá úprava obsahu CD, tj. výberom použitých programov (prídavných modulov).

- Možnosť pridávať si vlastné priečinky a súbory na CD.

- Možnosť vytvoriť nielen boot CD, ale i DVD.

- Pomerne jednoduchá úprava použitých prídavných modulov alebo vytvorenie vlastných.

- CZ lokalizácia (pri použití PEBuilder a XPcz dochádza ku  komplikáciam so správnym zobrazovaním českých fontov, to sa dá vyriešiť buď použitím príd. modulu CZSupport , alebo sa tomuto problému elegantne vyhnúť - to popíšem ďalej).     

- Podpora DirectX, multimédií, samozrejme DivX a DVD nemôže chýbať. Dokonca sú funkčné i jednoduchšie hry, viď ukážka.

- Nechýba ani podpora pre súborový systém Ext2FS/Ext3FS (Linux).

- Rovnako nechýba ani podpora sieťových jednotiek a implementácia vlastného firewallu, viď ukážku.Čo k vytvoreniu vlastného Live CD/DVD budeme potrebovať:


1.
PE Builder, (odporúčam používať vždy najnovšiu poslednú stabilnú verziu) tu, (nie je nutná v prípade použitia reatogoXPE, ktorého autorom je  reatogo (Siegfried Benthin)). Pre tých z vás, ktorí sa s týmto programom stretávajú prvýkrát, je určený  tento stručný sprievodca.

Info 23.8.2005 
Pri príležitosti 4 mesiacov prevádzky webu Craftcom, bol vydaný český užívateľský manuál PEBuilder_Help_CZ.chm pre program PEBuilder (Reatogo PE Builder), obsahujúci i potrebné všeobecné informácie a sprievodcov, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie v rubrike Plugins.

Pomerne jednoduchou cestou s najviac možnosťami, je použiť verziu reatogoXPE, obsahujúcu už i prídavný modul, ktorý v sebe všetko potrebné už obsahuje a je tak pripravený pre čo najľahšie použitie. Oproti pôvodným verziám má mnoho ďalších vylepšení, naviac už PEBuilder od verzie 313-102 obsahuje, čím sa všetko ešte viac zjednodušilo a odstránila sa tak prípadná nekompatibilita niektorých programov obsiahnutých štandardne v PEBuilder-i s týmto prídavným modulom. Rovnako umožňuje spúšťať i prídavné moduly pre Nu2Menu (obsahuje totiž i potrebný konvertor). Naviac zvláda bez problémov i rôzne jazykové lokalizácie vrátane češtiny, tj. CZ fontov a klávesnice, nastavenie domovskej stránky v IE a dokonca prevezme meno užívateľa aké používate na vašom PC, ale to je len časť možností, ktoré umožňuje. Podpora českých fontov je funkčná a načítanie potrebných nastavení sa prevádza automaticky pri spustení samorozbaľovacieho archívu.

Info 24.8.2005
Upozornenie !!! Vyššie uvedený odkaz na stiahnutie reatogoXPE obsahuje dnes už staršiu verziu balíčka reatogo-313-103-a.exe (obsahuje staršiu verziu programu PEBuilder 3.1.3 a XPE 1.03) a bude prístupný na stiahnutie len obmedzený čas . Bola už ukončená aj podpora a aktualizácia autorom programu z dôvodu podpory svojej novej verzie reatogo-25-6a.exe obsahujúcej PEBuilder 3.1.4 a XPE 1.04 (viď rubrika BartPE-XPE Megapack ). Odkaz na stiahnutie je zatiaľ ešte funkčný vďaka ústretovosti autora k nášmu webu. Keďže by to bolo v rozpore s licenciou autora programu, nebude tento balíček už potom možné stiahnuť ani zo stránok Craftcomu. Je to síce škoda, pretože si myslím, že táto verzia je vynikajúca pre tých, ktorí chcú lepšie pochopiť základy fungovania tohto programu, pretože nová je už úplne automatizovaná, a podľa môjho názoru neumožňuje už aktívnejšie úpravy zo strany užívateľa. Ak sa však nechcete hlbšie zaoberať možnosťami tohto programu a uprednostňujete variant "ľahko a rýchlo", je pre vás vhodnejšia rubrika BartPE-XPE Megapack. Každopádne z dôvodu pochopenia princípov fungovania programu,  odporúčam prečítať si i túto rubriku i v prípade nefunkčnosti tohto odkazu, pretože mnohé veci sú stále aktuálne a môžu vám pomôcť pri riešení prípadných problémov a nejasností.

* V případě zájmu a nedostupnosti této starší verze napište na kontaktní email craftcomu.


*
Čo sa týka SK lokalizácie klávesnice, nemal by byť žiaden problém, ale so správnym zobrazovaním  SK fontov si už istý nie som, nemal som možnosť to odskúšať

2. Vlastné inštalačné CD XPPro , SP2 je nutný. Ak neviete ako vytvoriť inštal. CD so SP2, tu je návod alebo si stiahnuť utilitu Autostreamer, jednoduchšie sa to snáď už ani nedá, alebo k tomuto účelu použite priamo program PEBuilder, ktorý to tiež umožňuje, ponuka "Source - Slipstream" (podrobnejšie info - viď CZ manuál (help) na stiahnutie v rubrike Plugins).
SP2 CZ (260MB ) na stiahnutie zo stránok MS.
* Pre slovenskú lokalizáciu Win XP je niekedy potrebné stiahnuť SP2 EN a nie SP2 CZ! Aký SP je potrebné stiahnuť, to záleží od toho, na akú jazykovú verziu Windows, ste inštalovali slovenský jazykový balíček.

* Pri použití XPHome a XPEpluginu dochádza k problémom s vytvoreným ISO, kvôli chýbajúcim súborom, ktoré sa v tejto verzií nenachádzajú. Problém rieši tento hotfix. Je potrebné ho dekomprimovať a vložiť 3 ks súborov inf do priečinka „reatogoXPE“ a aktivovať. Pôvodné súbory je nutné deaktivovať alebo odstrániť (tj. xpe.inf, xpe-helpsys.inf,  xpe-wmi.inf). V okne PEBuilder sú to „100     XPE Main reatogo-edition v1.0.3“ , „101     XPE: <optional> Help System v1.0.3“ , „101     XPE: <optional> WMI v1.0.3“.

** SP2 je nutný iba pre verziu BartPE-XPE (s prídavným modulom XPE). Pre základnú verziu BartPE (bez prídavného modulu XPE) stačí i SP1.Čo vlastne prídavné moduly obsahujú ?

 

Je to predovšetkým textový súbor s príponou .inf , ktorý určuje, kde sa program prekopíruje, poprípade vytvorí zápis do registra. Je možné aj definovať, kde všade sa vytvorí zástupca programu (plocha, Štart, panel rychlého spustenia). Rovnako u shareware programov, tu môžete nájsť políčka pre vypísanie svojich registračných údajov. Ďalej je to súbor s príponou .xml (napr. driverview.xml.) slúžiaci pre vytvorenie zástupcu v nu2menu. Rovnako to môžu byť súbory s príponou .cmd (popr. .bat), obsahujúce potrebnú syntax. Slúžia buď k automatickému spusteniu alebo načítaniu do ram-disku alebo sa jedná o súbory s názvom, napr. “autoHelp“ popr. „autocopy“ pre automatické prekopírovanie programu do prídavného modulu.  Väčšinou si však súbory, potrebné pre chod programu, budete musieť nakopírovať ručne. Každopádne odporúčam: poriadne si prečítať pomocníka pri každom prídavnom module (súbor .htm) alebo si otvoriť v textovom editore súbor s príponou .inf a pozrieť sa, čo má všetko obsahovať.

Niektoré používajú šablónu (template), uvedenú napr. tu, kde sú presne vypísané všetky potrebné súbory, ktoré má obsahovať a ak vám nejaký chýba, nedovolí vám ho PE Builder aktivovať (za predpokladu použitia správneho atribútu, viď rubriku Ovladače), čím sa dá predísť nefunkčnosti programu a chybám pri vytváraní ISO súboru. I keď sa mi už stalo, že program dodatočne ešte vyžadoval napr. nejakú knižnicu .dll, ktorá nebola v .inf súbore uvedená. Dá sa to samozrejme vyriešiť dodatočnou editáciou súboru .inf a pridaním tejto chýbajúcej knižnice do prídavného modulu.

Ďalej je to zjednodušený tvar šablóny, napr. tu, kde sa už všetky potrebné súbory prekopírujú do podzložky „files “. Výhoda tejto šablóny je v tom, že čokoľvek pridáte do podzložky „files“ nemusíte ručne editovať v súbore .inf, z dôvodu prekopírovania súboru na CD, čo sa prevedie automaticky. Práve vďaka tomuto riešeniu, prídavný modul nemá presne určené súbory, ktoré má obsahovať, takže vyššie uvedená „kontrola“ jednotlivých súborov nefunguje, takže pozor, nech vám niečo nechýba. Túto šablónu možno použiť samozrejme iba za predpokladu, že sa všetky súbory z podzložky „files“prekopírujú do rovnakého priečinka.

* Obidve šablóny je možné i skombinovať.

Info 30.7.2005
Teraz je tu aj všeobecný sprievodca pre prácu s prídavnými modulmi v rubrike Ladíme BartPE-XPE, kde sú všetky potrebné základy a postupy vysvetlené.

Maximálne možné zjednodušenie v tvorbe prídavných modulov umožňuje aj utilitka PluginCreator s ktorej pomocou si môžete všetko potrebné nadefinovať sami, i keď už som v nej našiel  chybičky, ktoré môžu priniesť problémy pri vytváraní zástupcov programov.
5.2.2006 Náhradní link.

Obrovskou výhodou reatogoXPE je integrácia všetkého potrebného do jediného celku ako je okrem XPE i podpora nu2menu, ramdisk, keyboard, DOSPE (16bit), sermouse, com porty, MMC moduly, DirectX, podpora PnP (monitor,ACPI, CDRom, USB (čiastočne) atď.), podporu multimédií (audio, video –WMP9), atď. Je toho naozaj dosť. Originálna verzia XPE potrebuje na toto všetko dodatočné prídavné moduly, verzia reatogoXPE má už všetko potrebné zakomponované v sebe. Po rozbalení reatogoXPE prejdite do priečinka “plugin“, kde sa už dva základné nachádzajú: reatogoXPE a shorcutCreator . Druhý uvedený, ako už názov napovedá, slúži k editácii .inf súborov a vytváraniu zástupcov, kde vás napadne a aj pre vytvorenie zástupcov pre graficky veľmi vydarené reatogoMenu . Ak však použijete pluginCreator, kde je tiež možnosť vytvoriť zástupcu ako pre XPE, tak pre nu2menu, nemusíte už shortcutCreator použiť. Výnimkou je iba editácia pre reatogoMenu.

Ale tu je nekompatibilita na strane pluginCreatoru, ktorú možno ľahko odstrániť upravením súboru .inf.

Pôvodné :

[sourceDisksFolders]
"files"=a

Po úprave :

[sourceDisksFolders]

files=a,,1

Potom už shortcutCreator uvidí a nájde potrebné súbory pre vytvorenie zástupcov v reatogoMenu. Vytvorenie zástupcov sa dá samozrejme upraviť i manuálne bez použitia týchto pomôcok.

** Ak budete vytvárať prídavné moduly s možnosťou autostartu, odporúčam z dôvodu funkčnosti použiť shortcutCreator a nie PluginCreator.


***
Pri mnou vytvorených prídavných modulov v rubrike Plugins je už v súbore .inf vytvorená potrebná syntax pre vytvorenie zástupcov (Štart, plocha, panel rýchleho spustenia) a rovnako aj pre reatogoMenu. V prípade, že chcete vytvorenie niektorého zástupcu programu povoliť alebo zakázať, stačí iba vymazať alebo vložiť na začiatok bodkočiarku, tzn. všeobecne platí, že parameter, pred ktorým je zobrazená bodkočiarka, PEBuilder ignoruje.

Tu uvediem príklad pre tvorbu zástupcov programu Maxthon. Prvý riadok vytvorí zástupcu v ponuke Štart, druhý na ploche a tretí v paneli rýchleho spustenia (Quicklaunch).

Pozor :
Nižšieuvedená syntax platí a je funkčná iba pre verziu BartPE-XPE a nie BartPE !

[Software.AddReg]
0x2, "Sherpya\XPEinit\Programs", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"       (povolené)
;0x2, "Sherpya\XPEinit\Desktop", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"        (zakázané)
;0x2, "Sherpya\XPEinit\Quicklaunch", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"  (zakázané)

To isté platí i pre reatogoMenu :

[SetValue]
; reatogoMenu-Entry for Maxthon
"reatogoMenu.ini", "Entries", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"  (povolené)

;
"reatogoMenu.ini", "Entries", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe" (zakázané)
 


Voľba vzhľadu a možností XPE :

Aby toho nebolo málo, autor prídavného modulu umožnil ešte vlastné nastavenie XPE užívateľom (modifikáciu), je to niečo na spôsob XPTools, ako ich poznáme z klasických XP. Možností úprav vzhľadu a vlastností je naozaj veľa. Len pre príklad uvediem napr. nastavenie rozlíšenia obrazovky, voľba klasického Štart-menu alebo Štart-menu XP, nezobrazovanie šípok pri zástupcoch, nezobrazovanie Koša a zložky Dokumenty na ploche atď. atď. Vypisovať všetko by bolo naozaj obsiahle. Mnoho týchto volieb sa dá samozrejme nastaviť až po nabootovaní z CD, ale prečo to zakaždým znova nastavovať, keď si to môžete prispôsobiť ako potrebujete.

Ďalej otvoríme priečinok reatogoXPE, objaví sa už slušný zoznam súborov,  kde sa nachádzajú i potrebné editačné súbory .inf. Osobne som sa s editáciou XPE "vyhral" do sýtosti, ale pre niekoho, kto sa v tejto zmesi znakov príliš nezorientuje, sú dve možnosti:

Tou najjednoduchšiou je zapnúť v PE Builderi „XPE: Defaults by reatogo“, a rovnako pre podporu nastavení SK,  položku „XPE: Local Settings  <Help> =autoConfigure“.


Ak sa chcete s nastavením naozaj pohrať, otvorte si súbor „z100-xpe-defaults.inf“a prekopírujte všetko, okrem hlavičky do súboru „z999_Custom_Settings.inf “obsahujúceho iba hlavičku, ktorú samozrejme ponecháme. Ďalej tu nahradíme súbory, ktoré sú obsiahnuté v „z101_AutoConfig.inf“.
Tým získame ľahko SK lokalizáciu . Potom si otvoríme súbor „list_of_settings.txt“, slúžiaci ako vzor všetkých možných úprav a môžeme editovať formou „kopíruj a prilep“, popr. nepotrebné vymažte (ak viete čo robíte ) alebo môžete využiť funkcie bodkočiarky a vložiť ju pred požadovanú položku, aby ju PEBuilder ignoroval. Tento postup sa mi javil ako najlepší.

Potom, ale nezabudnite vypnúť voľbu „XPE: Defaults by reatogo“ a aktivovať „My Custom Settings (<Help> for complete list of options)“.


Ďalšie orientačné náhľady okna programu :
*
Všetko sa dá samozrejme upravovať i z okna PEBuildera  v sekcii Plugins tlačidlom Edit.

Rovnako si nezabudnite otvoriť priečinok „aspi_autoHelp“ v prídavnom module a rozkliknúť súbor „autoHelp_ASPI.bat“, tým dôjde k prekopírovaniu Aspi ovládača, za predpokladu, že ho máte nainštalovaný v systéme.

Určite neušiel vašej pozornosti detail v zobrazovaní zoznamu použitých programov v okne PE Builder v podobe číselného kódu napr. „590     IrfanView“.
V databáze prídavných  modulov Reatogo (viď rubriku Plugins) zistíte i potrebné kódy. Osobne sa mi zoznam zdá byť  prehľadnejší a lepšie sa v ňom orientuje, než radenie abecedne.
Ak chcete tieto čísla doplniť, otvorte si súbor .inf a do hlavičky dopíšte požadované číslo a 5 miestnu medzeru.

Stávajúce : 

[PEBuilder]

Name="IrfanView"

Enable=0
Help="IrfanView.htm"

Po úprave :

[PEBuilder]

Name="590     IrfanView"

Enable=0
Help="IrfanView.htm"

Hlavne si nezabudnite všetky potrebné prídavné moduly pred vytvorením ISO skontrolovať a pozapínať, tiež myslite na pravidelné zálohy svojich úprav, nech to všetko nemusíte pri pochybení robiť znova. Ak použijete klasické CD (700MB), nemala by veľkosť priečinka plugin v programe PEBuilder presiahnuť 400MB, za predpokladu, že už nebudete mať na CD ďalšie vlastné súbory v nejakom svojom priečinku, potom je treba ho samozrejme pripočítať. Odporúčam tvorbu CD z jedného prostého dôvodu a tým je rýchlosť načítania, ktorá je u DVD o poznanie pomalšia a tým i doba odozvy. Ak sa však napriek tomu nezmestíte do veľkosti CD je tu ešte jedna možnosť ako to obísť, na ktorú som narazil na internete, síce tým viac zaťažíte Ramdisk, ale na druhú stranu na CD toho dostanete viac. Je to i s obrázkami, takže ďalší komentár nie je potrebný - kliknite  sem.

* Pre prípadných záujemcov, ako vytvoriť autoHelp pre vlastný prídavný modul, tu uvádzam šablónu s potrebnou syntaxou. Autorom originálneho konceptu je „reatogo“. Toto je mnou upravená a počeštená verzia autohelp .BartPE a licencia :


Na stránkach autora programu PEBuilder je aj odstavec s názvom Legal information  s 5. bodmi, vysvetľujúcí v krátkosti legálnosť BartPE. Pre koho je angličtina prekážkou som vytvoril sk preklad originálu.

Podrobné znenie licencie o programe PEBuilder nájdete tu.

*  Toto sa však nevzťahuje na používanie ďalších programov (prídavných modulov) od iných autorov ako je napr. XPE (Sherpya) a reatogoXPE (reatogo Siegfried Benthin) a aj programov, pre ktoré boli prídavné moduly vytvorené.


Rady a tipy :

- Nenačítali sa vám všetky zariadenia (hardvér)?

Nezúfajte, je tu ešte možnosť, ako ich priviesť k rozumu a to skvelým prídavným modulom HWPnP od Paraglidera za predpokladu, že máte na CD i potrebné ovládače ;).

- Ako sa dá vytvoriť prídavný modul pre ovládač nájdete v rubrike „Ladíme BartPE-XPE“.

- Odkazy na prídavné moduly a iné nájdete v rubrike „Plugins“.

- Ako sprevádzkovať sieťové pripojenie, viď rubriku „Síťové připojení

- Odporúčam pozrieť sa aj do rubriky Novinky, kde priebežne uvádzam novinky nielen o BartPE-XPE, v mnohých prípadoch to môže vyriešiť váš problém.

- Na PC, kde je nainštalovaný XPSP2 a je obmedzený prístup, dochádza k problému s prístupom pri použití BartPE-XPE, oproti systému s XPSP1. Ale už i na to existuje riešenie v podobe .reg súboru, umožňujúceho potrebnú úpravu v registroch, čím sa umožní prístup tu.

- Pri vytváraní alebo editácií súboru .inf v textovom editore sa nezabudnite presvedčiť, či máte vypnutú funkciu “zalamovania riadkov“.

- V prípade potreby môžete použiť aj ručnú editáciu už hotového ISO súboru. Mne sa najviac, pre tieto účely, osvedčil UltraIso.

- Z dôvodu obmedzenej veľkosti na CD odporúčam prečistiť zložky Lang a Skin, ak ich program obsahuje a ponechať iba požadovaný jazyk a vzhľad, ušetríte tak nemálo miesta ;).


Uvítam vaše nápady, návrhy a podnety. Prípadné problémy, nejasnosti, čo sa vám páči alebo naopak, čo tu postrádate,  smerujte do Fóra na stránkach.

Veľa úspechov pri tvorbe želá

CraftUpozornenie:

1).
BartPE nie je samostatným operačným systémom ani komerčným produktom (nie je teda možné ho kúpiť ani zapožičať!). Toto bootovacie CD sa dá vytvoriť pomocou freewarového programu PEBuilder, ktorý vám z originálneho inštalačného CD s Windows XP (SP1 alebo SP2), prípadne aj z Windows 2003, vytvorí špeciálne bootovacie, tzv. Live CD. Na toto CD sa viažu rovnaké podmienky ako na originálny systém Windows, viď kapitolu BartPE a licencia.

2). Ako som už uviedol, BartPE-XPE umožňuje nielen čítanie, ale i zápis na HDD a to i NTFS, z tohto dôvodu sa zriekam akejkoľvek zodpovednosti za vaše dáta, i čo sa prídavných modulov týka a čokoľvek s týmto CD/DVD robíte, tak vždy iba na svoju zodpovednosť.
 

© 2005 - 2007 Craft, www.craftcom.net

^ nahor ^

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.