pridať k obľúbeným | kontakt

   

» BARTPE-XPE MEGAPACK

 
ReatogoXPE
autor : Craft   www.craftcom.net   (11.7.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Ak sa vám zdal obsiahly návod pre BartPE-XPE príliš zdĺhavý a zložitý, je práve pre vás určená najnovšia verzia programu reatogoXPE , s ktorou vytvorenie bootovacieho CD zvládne už zaručene každý, autor sa týmto počinom snažil o maximálne možné zjednodušenie.

Popredu chcem upozorniť, že hlavným zámerom tohto článku je predovšetkým čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vytvorenie  funkčného boot CD/DVD a nie spôsoby editácie nastavení a spôsob práce s prídavnými modulmi. Vychádzam z predvoleného nastavenia autorom programu (reatogo Siegfried Benthin). Podľa tohto návodu sa dá potrebné boot CD/DVD vyrobiť v priebehu chvíľky, bez toho, aby ste museli poznať nejaké bližšie špecifikácie oproti obsiahlemu návodu v rubrike BartPE-XPEnapriek tomu z dôvodu niektorých používaných termínov a spôsobov práce s príd. modulmi odporúčam prečítať si aj pôvodný článok.

Pod názvom programu reatogoXPE Bundle sa vlastne skrýva verzia Mega-pack, o ktorej som sa už zmieňoval predtým. Toto je už návod platný pre konečnú verziu reatogo-25-6a.exe, kde sú oproti pôvodnému návodu pre verziu reatogo-07-6a.exe isté zmeny, mimo iného obsahuje už nový XPE 1.04 (Sherpya), takže som sa rozhodol pre jeho aktualizáciu.

* 2007 - Verze balíčku reatogoXPE 25-6a již také není autorem podporována, proto není na autorových stránkách dostupná a byla nahrazena nejnovější verzí reatogo-240, viz. náhled. U této nové verze momentálně není umožněna podpora CZ a SK lokalizace.
V případě zájmu o tuto starší a lokalizovanou verzi, o které pojednává i tento průvodce zašlete email na kontaktní adresu crafcomu.

* 2007- Free premium key přímo ze stránek autora programu umožní získat registrační klíč zdarma i pro plnou verzi programu Premium.
(Stažený zip soubor rozbalíme a dvojklikem soubor spustíme a potvrdíme přidání informací do registru).


Autorom je táto licencovaná OEM verzia reatogo PEBuilder ponúkaná v základnej verzii zadarmo. Za menší poplatok je potom možné aktivovať príjemné „rozšírenie“ v podobe Premium front panelu, čo je prehľadné grafické menu umožňujúce rôzne ďalšie nastavenia.

Vďaky nesmiernej ochote autora programu reatogo Siegfried Benthin, ktorého ústretovosti si veľmi vážim, vám môžem oficiálne predstaviť aj plnú verziu Premium.

Odo dňa 10.9.2005 je možné tento program používať v CZ a SK lokalizácií , bližšie info nájdete na konci článku.

Upozornění : Balíček reatogoXPE 25-6a je autorem stále vylepšován a zdokonalován, aniž by se momentálně měnilo i číslo verze, proto se můžou vyskytnout některé odlišnosti v náhledech. O těchto případných změnách a vylepšeních naleznete informace na konci článku.

 

Verzia Premium, alebo čo tým získame „naviac“?

Predovšetkým je to komfortnejšie a jednoduchšie nastavovanie voliteľných vlastností výsledného boot CD/DVD.Čo všetko sa dá nastaviť ?

1. Spôsob zobrazovania súborov v Prieskumníkovi (buď ako miniatúry, podrobnosti, vedľa seba, ikony alebo zoznam).
2.
Možnosť voľby vzhľadu (klasický, XP-blue, XP-green, XP-metallic, vlastný vzhľad XP).
3. Spôsob zobrazovania zložiek v Prieskumníkovi (klasika alebo štýl XP).
4.
Nastavenie rozlíšenia obrazovky (800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x1024).
5.
Voľba obrázku pre pozadie (štandardný alebo vlastný).
6.
Voľba farby pozadia.
7. Ďalšie voliteľné funkcie ako je WMPlayer, XPE-WMI, Help, Nu2Menu, voľba klasického Štart- menu, automatické skrývanie hl. panelu, nastavenie veľkosti Ramdrive (ramdisk) 16MB až 384MB a aktivovanie AutoRamResizeru (slúži k automatickému uvoľňovaniu pamäte (Ramdisku), ďalej voľba sieťovej podpory a vypnutie funkcie Koša. 

Všetky ostatné funkcie sú plne prístupné i v základnej verzii.

* Pozorní čitatelia a tí, ktorí si osvojili základy konfigurácie BartPE-XPE a práce s prídavnými modulmi si môžu niektoré tieto voľby nastaviť i v obmedzenej verzii inou cestou. Hovoril som o tejto možnosti priamo s autorom a nemá námietky, aby sa táto možnosť využívala a táto voľba je na užívateľovi. Takže premýšľajte ;).

Zámer autora je teda taký, že užívateľ získa za menší poplatok nielen komfort pri obsluhe a nastavovaní programu, čo sa výsledných vlastností a vzhľadu týka, ale aj nadštandard v podobe plnej verzie ShortcutCreator pro, ktorý umožňuje naviac tvoriť prídavné moduly, ktoré vyžadujú i potrebný zápis do registrov a autoDriver-u, umožňujúceho naviac tvorbu ovládačov pre grafické  a zvukové karty. Ďalej je to možnosť jednoduchého nastavovania Ramdisku až do veľkosti 384MB a rovnako pre pokročilejších užívateľov výber spustenia procesov (Post Processing Options) a tiež bezplatnú a časovo neobmedzenú aktualizáciu programu. Takže je toho už pomerne dosť a potrebné boot CD/DVD, tak už vytvorí naozaj každý užívateľ, bez ohľadu na množstvo znalostí v tejto oblasti.

 

Na čo slúžia jednotlivé ovládacie tlačidlá na Central front paneli ?

- OEM1 – otvorí v Prieskumníkovi priečinok obsiahnutý v programe s rovnakým názvom. V tejto zložke sa nachádzajú všetky konfiguračné súbory, aj tie, ktoré sa týkajú automatickej konfigurácie (tj. sk lokalizácie, klávesnice, nastavenia domovskej stránky IE, fontov atď.),  známe z klasickej verzie reatogoXPE s typovým označením reatogo-313-103-a.exe, bližšie info: viď rubrika BartPE-XPE.

- OEM2 - otvorí v Prieskumníkovi priečinok obsiahnutý v programe s rovnakým názvom. Slúži pre ukladanie "tém", tj. nastavení vzhľadu vašich XP (nutný prídavný modul WindowBlinds).

- Plugin - otvorí v Prieskumníkovi priečinok obsiahnutý v programe s rovnakým názvom. Do tohto priečinka môžeme pridávať ľubovoľné svoje prídavné moduly. Tento priečinok obsahuje niektoré základné položky:

1. z-Custom - slúži pre ručnú konfiguráciu užívateľom ako je napr. nastavenie zobrazenia a vlastností výsledného CD (súbor má názov „z990_Custom_Settings.inf “). Je určený k editácií a zmenám v nastaveniach a vlastnostiach výsledného BartPE-XPE pre skúsenejších užívateľov, čo však nie je predmetom tohto článku a uvádzam túto možnosť len ako informatívnu.

2. reatogo autoDriver - bližšie info viď nižšie.

3. Getting_Started.exe – po kliknutí sa otvorí okno, kde sa ľubovoľnou klávesou preklikáme až k oknu, kde môžeme stiahnuť aktualizáciu programu. Podľa zvoleného čísla a po stlačení klávesy Enter dôjde buď k stiahnutiu aktualizácie, odloženiu stiahnutia aktualizácie alebo sa už aktualizácia v budúcnosti nebude požadovať.  
Ak používate firewall nezabudnite toto spojenie povoliť.

Ďalšie 2 okná s názvom "Start-Up Checklist" majú informatívny charakter.

V nasledujúcom okne s názvom "WindowBlinds plugin for XP themes support", ako už názov napovedá, máte možnosť voľby stiahnutia prídavného modulu WindowBlinds umožňujúceho zmenu vzhľadu.

Ďalšie okno obsahuje už zoznam prídavných modulov na stiahnutie. Zadáte požadované číslo zo zoznamu a stlačíte Enter, následne dôjde k stiahnutiu prídavného modulu a proces sa opakuje. Ak máte program, pre ktorý je prídavný modul určený, štandardne nainštalovaný, kliknite na súbor  !autohelp_xxxx (napr. !autoHelp_WinZip), tým dôjde k prekopírovaniu programu do pluginu, a o nič viac sa nemusíte starať. Rovnako sa súčasne vytvorí priečinok "aspi" s aspi ovládačom a stiahne sa súbor winpe-xpsp2-fix.reg pre odstránenie problému s obmedzeným prístupom u XPSP2, viď info. Niektoré novšie prídavné moduly napr. pre WindowBlinds, už dokážu dokonca požadovaný program stiahnuť a spustiť jeho automatickú inštaláciu, takže všetko je naozaj maximálne zjednodušené.

 

- Drivers - otvorí v Prieskumníkovi priečinok obsiahnutý v programe s rovnakým názvom, určený pre ovládače. Všetky ovládače (drivery) je možné tiež umiestniť do zložky „plugin“ v programe.

- Output - otvorí v Prieskumníkovi priečinok reatogoPE obsiahnutý v programe pre ukladanie potrebných súborov programom PEBuilder a pre následnú  tvorbu výsledného ISO, z ktorého potom vytvoríme potrebné boot CD.

- Root - zobrazí v Prieskumníkovi všetky súbory v koreňovom priečinku reatogo-25-6a.

- Help - Zobrazí pomocníka programu.

- Premium – pre aktiváciu tohto rozšírenia (komfortnejšie nastavovanie a väčšie možnosti programu), o ktorom som hovoril vyššie je nutné vlastniť registračné údaje.

- ShortcutCreator - spustí utilitu ShortcutCreator, ktorá slúži na vytváranie odkazov na ploche, v Štart-menu a na paneli rýchleho spustenia (Quick Launch). Obsluha je rovnako veľmi jednoduchá a intuitívna. Toto je štandardná verzia ShortcutCreator (verzia ShortcutCreator pro je prístupná iba vo verzii Premium).

Touto utilitou editujete (vytvárate zmeny) v súbore .inf obsiahnutom v každom prídavnom module v podobe potrebnej syntaxe, ktorá určuje, kde všade sa zástupca vytvorí.

Výsledkom je niečo takéto :

[Software.AddReg]
0x2, "Sherpya\XPEinit\Programs", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"
0x2, "Sherpya\XPEinit\Desktop", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"
0x2, "Sherpya\XPEinit\Quicklaunch", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"

* Toto je príklad pre tvorbu zástupcu programu Maxthon. Prvý riadok vytvorí odkaz v menu Štart, druhý na ploche a tretí v paneli rýchleho spustenia.

Rovnako s touto utilitou môžete vytvoriť odkaz na reatogoMenu.

Pre už zmienený Maxthon vyzerá syntax pre zobrazenie odkazu v reatogoMenu nasledovne  :

[SetValue]
; reatogoMenu-Entry for Maxthon
"reatogoMenu.ini", "Entries", "Maxthon", "%SystemDrive%\Programs\Maxthon\Maxthon.exe"

* Nie je nutné shortcutCreator vôbec používať, ak nechcete alebo za predpokladu, že sa s týmto uspokojíte a nebudete používať reatogoMenu. Všetky prídavné moduly pre BartPE-XPE, štandardne vytvárajú zástupcu v menu Štart.

 

- Autodriver – spustí utilitu reatogo_autoDriver. Slúži k automatickému vytvoreniu prídavného modulu s ovládačmi, ktoré máte nainštalováné na svojom PC, takže budú obsiahnuté iba tie typy ovládačov, ktoré sú na zdrojovom PC.

Obsluha je úplne jednoduchá. Vyberieme si v roletke požadovaný typ ovládačov, tj. Network Drivers (sieťové ovládače) alebo Storage Drivers (ovládače disku) a stlačením tlačidla "Detect" sa spustí automatická detekcia týchto ovládačov na HDD. V nájdenom zozname si zvoľte, ktoré požadujete a pri stlačení tlačidla "Create" sa následne vytvoria potrebné priečinky sa súbory .inf, obsahujúce i potrebné súbory, ktoré sú súčasťou ovládača.

* V štandardnej verzii sú aktívne iba voľby pre Network Drivers (sieťové ovládače) a Storage Drivers (ovládače disku). Voľby Display Drivers (grafické ovládače) a Audio Drivers (zvukové ovládače) sú prístupné iba vo verzii Premium.

 

- Other Utilities - otvorí v Prieskumníkovi priečinok tools, ktorý obsahuje okrem iného i odkazy na stiahnutie rôzných utilít.

- Repository – otvorí vám vo webovom prehliadači stránku pre stiahnutie ďalších prídavných modulov.

- Configure – nie je potrebné toto tlačidlo stláčať znova, slúži pre načítanie konfigurácie vášho PC do zložky OEM1.

*
Pri spustení programu reatogoXPE Bundle sa toto načítanie konfigurácie prevedie automaticky.

Rovnako je tu nová možnosť aktivácie a nastavenia hesla, slúžiaceho pre spustenie bootovania z CD/DVD až po zadaní zvoleného hesla.

 

- Start PEBuilder – spustí program PEBuilder (licencovaná verzia reatogo PEBuilder).* Ak neviete ako tento program ovládať, tu je nový sprievodca.

** Inštalačné CD XPSP2 je nutné . Ak neviete, ako vytvoriť inštal. CD so SP2, prípadne sa vyskytnú problémy pri použití XP Home, je tento problém presne popísaný v rubrike BartPE-XPE.


Postup načítania procesov pri spúšťaní programu PEBuilder sa prevádza v tomto poradí: OEM1> plugin>OEM2.

OEM1 - hlavičky prídavných modulov obsiahnuté v tomto priečinku (konfiguračné súbory) sa nezobrazujú v okne PEBuilder (zámer autora), ale načítavajú sa ako prvé. Týmto chcel autor zjednodušiť konfiguráciu pri nastavovaní systémových prídavných modulov, ktoré bežného užívateľa iba zbytočne mätú a nemá potuchy o ich funkcií.

* Ak skúsenejší užívatelia chcú u týchto položiek zmeniť stav (Enable=1 alebo 0), musia si najskôr otvoriť príslušný .inf súbor v zložke OEM1 a voľbu zadať ručne.

plugin – klasický priečinok určený pre vaše prídavné moduly.

*
Všetky hlavičky súborov (prídavných modulov) v tomto priečinku sú štandardne zobrazené a voľbu (Enable/Disable) možno vykonávať priamo v okne PEBuilder.

OEM2 -  rovnaké ako u OEM1, ale načítava sa ako posledný v poradí.

* Ak chcete použiť vlastné nastavenia (čo však nie je predmetom tohto článku), musíte k tomuto účelu použiť konfiguračný súbor “990     My Custom Settings (<Help> for complete list of options) ”, ktorý je potrebné najskôr upraviť (bližšie informácie o tejto voľbe a jej nastavení nájdete v rubrike BartPE-XPE). Potom, ale nestačí iba túto položku aktivovať (zmeniť stav na Yes) v okne reatogo PE Builder, ale musíte aj vypnúť (zmeniť stav Enable=1 na 0) v súbore "a_XPE-DEFAULTS.inf " predvolené nastavenie, nachádzajúce sa v zložke 7-reatogo_defaults” v priečinku OEM1, inak sa výsledné CD opäť vytvorí s predvoleným nastavením.

 

Vysvetlivky použitých základních pojmov v článku :

boot CD/DVD – médium, z ktorého spustíme operačný systém pri štarte PC. Je nutné mať nastavené správne poradie bootovania v Bios-e (tj. 1. CD/DVD mechanika).
prídavný modul
– jedná sa o prídavné moduly, čo sú (zjednodušene povedané) aplikácie tretích strán s úpravou pre prácu v BartPE alebo BartPE-XPE (reatogoXPE).
XPE
– jedná sa o free prídavný modul, ktorý prináša nielen zhodné vizuálne prostredie ako u klasických XP, ale predovšetkým rozšírené možnosti.
BartPE-XPE
- výsledný produkt v podobe boot CD/DVD s integrovaným prídavným modulom XPE.
reatogo PEBuilder
– licencovaná verzia programu PEBuilder.
PEBuilder - základný free program od autora Bart Lagerweij pre tvorbu CD/DVD s BartPE alebo BartPE-XPE.


Veľa úspechov pri tvorbe želá

Craft
 

Zmeny a úpravy :

Info 25.12.2005
Jak již Pavel avízoval ve fóru došlo ke zmeně souboru pro aktualizaci balíčku reatogoXPE Get_Plugins.exe přinášející i změnu v grafickém vzhledu výběrového menu.


 

Info 12.12.2005
Došlo ke grafické úpravě seznamu s autoHelp plugins.

*
Stažení pluginu se provede dvojklikem na požadovaném názvu pluginu v seznamu, uzavření seznamu dvojklikem na nápisu ***Double-Click here to EXIT***


Info
4.12.2005
Na svete je nová verzia PEBuilder 3.17 (verzie 3.15 a 3.16 boli určené len na testovacie účely). Táto verzia už obsahuje aj jazykové lokalizácie, okrem iného i CZ (Craftcom Team) a SK (Marián Hikaník).
Na oficiálnych stránkach autora programu ešte nie je samotný program PEBuilder dostupný na stiahnutie, ale balíček reatogoXPE ho už obsahuje, je však nutné pri online-pripojení spustiť utilitu Get_Plugins.exe (C:\reatogo-25-6a\plugin), čím dôjde automaticky k stiahnutiu potrebných nových súborov a potrebná lokalizácia sa v PEBuilder-i nastaví automaticky, (dá sa samozrejme previesť i zmena na iný jazyk ručne v nastaveniach programu).


Info
30.10.2005
Nová verzia autoDriver obsiahnutá v plnej verzii Premium už dokáže vyrobiť i prídavný modul pre modem a zrejme to nie je posledné zariadenie.


Info
25.10.2005
Autor programu prišiel s ďalšou dosť podstatnou novinkou, v podobe ReatogoLogon (neoficiálny link pre lepšiu predstavu). Máme v pláne po testovacích fázach a doladení niektorých drobností pripraviť i bližšie zoznámenie v podobe sprievodcu ako je na Craftcome už zvykom.


Info
5.10.2005
V ďalšej fáze spolupráce s autorom programu ReatogoXPE (Siegfried Benthin) sme pre vás vytvorili aj CZ lokalizáciu (Craftcom Team) a SK lokalizáciu (Marián Hikaník) nielen pomocníka k balíčku ReatogoXPE, ale i základného pomocníka k samotnému programu reatogo PE Builder, ktorú obsahuje.

* Pre získanie lokalizovaného pomocníka je nutné program ReatogoXPE aktualizovať pomocou utility v programe Get_Plugins.exe (C:\reatogo-25-6a\plugin).


Info
10.9.2005
V spolupráci s autorom programu ReatogoXPE (Siegfried Benthin) sme pre vás vytvorili jeho CZ lokalizáciu (Craftcom Team) a SK lokalizáciu (Marián Hikaník), vďaka Marián. Rovnako pripravujeme SK a CZ preklad pomocníka v programe.

*
Potrebná jazyková lokalizácia sa u CZ a aj u SK verzie Windows XP načíta automaticky pri spustení súboru reatogo-25-6a.exe (v prípade jeho najnovšej verzie).
V prípade staršej verzie programu reatogo-25-6a.exe nie je nutné ho celý sťahovať znova, ale stačí spustiť utilitu Get_Plugins.exe (C:\reatogo-25-6a\plugin), čím dôjde automaticky k načítaniu potrebných nových súborov, v opačnom prípade nebude u staršej verzie lokalizácia funkčná !

** Pre predídenie problému so spustením programu, sa odporúča spúšťať ho z koreňa disku C:


Náhľady z verzie Premium :


Info 23.8.2005
pri príležitosti 4 mesiacov prevádzky webu Craftcom, bol vydaný český užívateľský manuál PEBuilder_Help_CZ.chm pre program PEBuilder (Reatogo PE Builder), obsahujúci i obecných sprievodcov, ktorý je voľne prístupný na stiahnutie v rubrike Plugins.

Info 30.7.2005
Teraz je tu aj obecný sprievodca pre prácu s prídavnými modulmi v rubrike Ladíme BartPE-XPE, kde sú vysvetlené všetky potrebné základy a postupy.

Info 23.7.2005
Pri registrovanej verzii Premium došlo ku zmenám čo sa týka aktualizácie programu reatogoXPE. Došlo k odstráneniu nájdených chýb, vylepšeniu niektorých položiek programu a zmeny k lepšiemu zaznamenal aj samotný program "Get_Plugins.exe" slúžiaci pre online- aktualizáciu reatogoXPE a sťahovanie prídavných modulov. Umožňuje aj aplikovanie iba rozdielových aktualizácií alebo stiahnutie všetkých nových aktualizácií po dátume vydania vašej verzie reatogoXPE. Autor nezabudol ani na zálohu starých súborov, ktoré boli aktualizáciou nahradené a všetky zmeny sú prehľadne zaznamenané v txt súboroch, takže skúsenejší užívateľ má možnosť si overiť čo všetko bolo upravené.Upozornenie:


1). ReatogoXPE není samostatným operačním systémem. Výsledné bootovací CD lze vytvořit pomocí OEM verze programu reatogo PE Builder, který vám z originálního instalačního CD s Windows XP (SP2), vytvoří speciální bootovací tzv. Live CD. Na toto CD se vážou stejné podmínky jako na originální systém Windows, viz. kapitola BartPE a licence na konci článku BartPE-XPE.

2). Ako som už na stránkach Craftcomu uviedol, BartPE-XPE umožňuje nielen čítanie, ale i zápis na pevný disk a to i na NTFS partície. Z tohto dôvodu sa zriekam zodpovednosti za vaše dáta i čo sa prídavných modulov týka a čokoľvek s týmto CD/DVD robíte, tak iba na vlastnú zodpovednosť.


© 2005 - 2007 Craft, www.craftcom.net

^ hore ^

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.