pridať k obľúbeným | kontakt

   

» CD BOOT HDD

 
BartPE: virtuálny HDD na CD
autor : Pavel   www.craftcom.net   (18.6.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Veľké množstvo prídavných modulov v BartPE potrebuje pre svoju činnosť vytvárať a/alebo zapisovať do súboru. Klasickým spôsobom je prekopírovanie celej zložky prídavného modulu do ramdisku; tam si spustený program zapíše potrebné informácie. Ak však potrebujeme súčasne pracovať s viacerými takýmito príd. modulmi, potom nám narastá požiadavka na veľkosť ramdisku. Existuje však i iné riešenie v podobe virtuálneho pevného disku, umiestneného na CD.
 


Virtuálny disk


S pojmom virtuálny disk sa môžeme stretnúť napr. vo VMware, kde je disk realizovaný súborom na disku fyzického počítača. Takýto disk je potom prístupný z VMware.
Vďaka práci pána Ken Kato (stránky autora), existuje ovládač VDK driver do Windows, ktorý nám umožní použiť virtuálny disk i bez spustenia VMware. Stiahneme archív s ovládačom, v súčasnej dobe sa jedná o vdk32-050406.zip.

 

Vytvorenie virtuálneho disku

Vytvorenie virtuálneho disku si ukážeme v tomto sprievodcovi.


Je veľmi dôležité zaškrtnúť
Split disk into 2 GB files, tým totiž vytvoríme tzv. sparse disk (bez tejto voľby nám nebude fungovať).


Pomenujeme súbor, ktorý bude simulovať virtuálny disk, napr.
HDD.vmdk (prípona .vmdk je dôležitá!).


Tým sa vytvoria 2 súbory:
hdd.vmdk a hdd-s001.vmdk. Do zložky, kde sú umiestnené, nakopírujeme ešte súbory vdk.exe a vdk.sys (nájdeme ich v zip-archíve vdk32).


Spustíme VMware a nabootujeme zo spúšťacej (záchrannej) diskety Win98 a spustíme príkaz
fdisk.


Vytvoríme oddiel DOS (voľba 1), oddiel bude primárny (volba 1) a bude mať maximálnu veľkosť.


Reštartujeme virtuálny počítač a opäť bootujeme z rovnakej diskety, teraz prevedieme formátovanie.


Ukončíme VMware a pripojíme virtuálny disk k fyzickému počítaču. V priečinku, kde máme vyššie uvedené 4 súbory, spustíme z príkazového riadka príkazy:
vdk install
vdk start
vdk open 0 hdd.vmdk /RW


Posledný príkaz pripojí virtuálny disk v režime RW (Read/Write), ktorý nám umožní z disku čítať a aj naň zapisovať.


Že je disk naozaj pripojený sa dá overiť napr. v Prieskumníkovi, na disk je možné zapisovať, čo si vyskúšame napr. skopírovaním súboru (na obrázku je to inštalačný súbor WinRARu).


Ak potrebujeme virtuálny disk odobrať, použijeme príkaz
vdk close 0.


* I keď sme vo VMware vytvorili disk o veľkosti 100 MB (nastavenie veľkosti 0,1 GB), je použitý (vďaka nezaškrtnutiu voľby Allocate all disk space now) tzv. spare disk, tj. veľkosť súboru v ktorom je realizovaný sa dynamicky zväčšuje s jeho obsahom. Pretože sme v našom prípade nakopírovali na disk len jeden súbor (inštaláciu WinRaru), je jeho veľkosť menšia než 2 MB (napriek tomu na disk môžeme v BartPE uložiť viac dát, viď ďalej ...).Prídavný modul pre BartPE

Na úvod uvediem, že myšlienky a postupy v tomto článku nie sú pôvodné, ale sú inšpirované fórom 911cd.net/forums. Predkladaný prídavný modul
HDDonCD je moja práca, nadväzuje a čerpá z práce mnohých iných ľudí...

Podmienkou správnej činnosti modulu je existencia ramdisku v BartPE (ramdisk nesmie mať súborový systém NTFS s kompresiou; samotný NTFS nevadí) a možnosť spúšťať tzv. autorun súbory (povolený príd. modul Startup Group, tj. autorun).
Ak pre vytvorenie BartPE použijeme súbory WinXP SP2, bude systémový disk z ktorého bootujeme (CD) označený písmenom
X:
Otvoríme súbor
hdd.vmdk v Poznámkovom bloku a doplníme cestu k súboru hdd-s001.vmdk, ktorý bude umiestnený na BartPE CD, podľa obrázka.


* V prípade, že nepoužijeme WinXP SP2, je systémový disk obecne iný než X:, v takom prípade strácame univerzálnosť tohto riešenia a je nutné po nabootovaní BartPE z CD zmeniť vyššie uvedenú cestu v hdd.vmdk ručne.

Teraz máme pripravené obidva súbory pre virtuálny disk (
hdd.vmdk a hdd-s001.vmdk), spolu s ovládačom (vdk.exe a vdk.sys).

Stiahnite si príd. modul HDDonCD a uložte ho do zložky plugin (plugin\hddoncd). Nakopírujte vyššie spomenuté 4 súbory do zložky files (plugin\hddoncd\files).
Použitie príd. modulu


Po nabootovaní BartPE z CD sa spustí súbor autorun_hddoncd.cmd, ktorý zaistí nakopírovanie všetkých potrebných súborov na ramdisk (typicky
B:) a pripojenie virtuálneho disku, príkazom :
vdk open 0 hdd.vmdk /undo /P:1 /L:Q:

* Virtuálny disk zostane uložený na CD, do ramdisku se nakopíruje hdd.vmdk (obsahuje informácie potrebné k pripojeniu virtuálneho disku). V ramdisku sa ešte vytvoria 2 súbory s príponou *.redo, ktoré obsahujú zmeny (vytvorenie/zápis súboru) na virtuálnom disku.

Použitím prepínača /UNDO nastavíme virtuálny disk do zvláštneho režimu pseudo RW (Read/Write), kedy akýkoľvek zápis na tento virtuálny disk je presmerováný do novo-vytvoreného súboru s príponou *.redo

Príd. modul obsahuje súbory
hddon.cmd a hddoff.cmd, pre "ručné" ovládanie virtuálneho disku. Prvý z nich pripojí virtuálny disk, druhý ho odpojí (možno prevádzať ľubovoľne podľa potreby).

 

Praktické využitie príd. modulu

Uvedeným spôsobom práce s virtuálnym diskom sme schopní použiť i "veľké" programy alebo príd. moduly umiestnené pred vytvorením BartPE na virtuálnom disku, a prípadné zmeny v ich súboroch alebo vytvorenie nových súborov nevyhnutných pre ich činnosť sa všetko realizuje v ramdisku, pričom nie je nutné tieto programy alebo príd. moduly pred ich spustením do ramdisku kopírovať.

Pre vysvetlenie: ak používame príd. modul, ktorý má 6 MB a po spustení vytvorí 2 KB soubor, musí sa pri "klasickom" použití celý nakopírovať do ramdisku. Ak takýto modul umiestnime na virtuálny disk, pri spustení daného programu dôjde k vytvoreniu spomínaného 2 KB súboru v ramdisku (v súbore s príponou *.redo) a stačí nám podstatne menší ramdisk.

Ďalšou výhodou je použitie súboru hddoff.cmd, ktorý uvoľní disk a všetky zmeny sa "zahodia", tj. disk sa po opätovnom pripojení súborom hddon.cmd dostane do východzieho stavu.

 

Námet na rozšírenie funkčnosti

Ďalšou zaujímavou možnosťou použitia je virtuálny disk so súborovým systémom NTFS s kompresiou, presunúť do neho celú zložku Programs (tesne pred vytvorením iso súboru BartPE alebo jeho napálením na CD), čo sa hodí hlavne v situácii, keď používame upravenú verziu BartPE, tzv. BartRAM, viď rubrika BartPE RAM. Celý postup je ale o niečo zložitejší, pretože musíme zmeniť hodnoty systémových premenných v BartPE, ako napr. %ProgramDrive%, ...

 

Veľa úspechov želá Pavel

© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net

< späť <

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.