přidat k oblíbeným | kontakt

   

» UPRAVUJEME WIN XP

 
Windows XP Embedded, 1. část: úvod
autor : Pavel   www.craftcom.net   (26.5.2005)


Česky          Slovensky

Verze pro tisk

WXPE, pohled dovnitř

V případě WXPE si operační sytém sestavíme skládáním jednotlivých komponent potřebných pro běh operačního systému na daném HW. Podle verze WXPE se liší počet komponent: WXPE SP1 jich obsahuje kolem 9000 a WXPE SP2 přes 10000 (pro velmi hrubou představu: komponenta pro pevný disk IDE, souborový systém NTFS, ovladač USB, ovladač VGA, podporu ACPI, ...)
 

WXPE Studio

Při klasickém programování (např. Delphi) máme k dispozici kromě editoru a kompilátoru i další prostředky, obvykle integrované do jednoho vývojářského balíku (např. celé IDE Delhpi). Podobně pro práci na WXPE používáme jakýsi "balík" nazvaný WXPE Studio.

Aktulní verze WXPE Embedded obsahuje SP2 (což odpovídá WinXP Professional SP2), nicméně dá se stáhnout i starší verze WXPE SP1.Co takové WXPE Studio obsahuje?

Za základ se dají považovat následující aplikace:

MSSQL Server, slouží k načítání komponent uložených v databázi (na tomto místě je dobré podotknout, že pro vlastní práci s WXPE Studiem nemusíte vědět o databázích vůbec nic, vše probíhá transparentně).

Component Database Manager, je určen pro "organizování" jednotlivých komponent; při běžné práci ho nebudeme spouštět.

Component Designer, sloužící k vytvoření nové komponenty (což přesahuje rámec tohoto článku).

Target Designer, nejdůležitější část Studia z hlediska sestavení vlastního operačního systému. Při běžné práci budeme používat právě TD.


Vývojový a cílový HW


Nejobvyklejší je situace, kdy máme k dispozici 2 počítače: vývojový a cílový.

Vývojový HW (PC) :
Na vývojovém PC běží Win 2000 či WinXP (Home nebo Prof.); na tento PC instalujeme WXPE Studio. Požadavky jsou poměrně náročné: minimálně 256 MB RAM s tím, že doporučeno je 512 MB a více; 3,2 GB na HDD.
Na tomto vývojovém PC sestavíme WXPE (pomocí WXPE Studia) a vhodným způsobem přeneseme na cílový HW (v našem případě počítač).

Cílový HW (PC) :
Na tomto PC poběží náš operační systém a potřebné aplikace. Podle požadavků na funkčnost může jít o velmi speciální úpravu WXPE (např. jen souborový systém NTFS, bez podpory FDD, bez zvuku, atd.).

Přesná HW specifikace konkrétního cílového HW

Protože vytváříme operační systém pro konkrétní HW, musíme znát jeho složení. K tomu slouží Target Analyser. Jeho spuštěn na cílovém PC vytvoříme soubor s konkrétním popisem HW cílového PC. Target Analyser existuje ve dvou variantách:
TA.exe je aplikace spustitelná v DOSu, tedy i např. ze spuštěcí (záchranné diskety Win98)
TAP.exe je spustitelný ve Win 2000 nebo WinXP. Pokud lze na cílový HW instalovat Win 2000 nebo WinXP, pak je nainstalujeme a spustíme verzi TAP. Výhodou je daleko detailnější popis HW než v případě DOSovské verze. TAP.exe lze spustit i v BartPE (nebo BartPE-XPE), výsledek bude "někde mezi". Důvodem je fakt, že TAP používá pro zjištění HW nainstalované ovladače (a těch bude v BartPE rozhodně méně než v "klasických XPčkách").


WXPE a licence


Pro používání operačních systémů firmy Microsoft je třeba mít platnou licenci. V případě WXPE máme možnost použít tzv. "evaluate" verzi, kdy samotné Studio nemá žádná omezení, ale výsledný "build", čili sestavení operačního systému je funkční od 1. spuštění po dobu 120 dnů. Ani toto omezení nám nemusí zabránit v používání WXPE - pokud potřebujeme PC používat i dále, lze samozřejmě znovu přenést výsledný WXPE na cílový PC znovu a používat ho dalších 120 dnů ...


Informace o WXPE na internetu


Pro další informace o Windows XP Embedded uvádím několik internetových zdrojů:

Obecné informace, CZ

Systémové požadavky, CZDalší článek o WXPE se bude týkat instalace Studia.

 

Za pozornost děkuje Pavel :-).

© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net

^ nahoru ^

< zpět <

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.