pridať k obľúbeným | kontakt

   

» LADÍME BARTPE-XPE

 
ReatogoXPE VDK
autor : Pavel   www.craftcom.net   (24.2.2006)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Tento článok sa zaoberá jednoduchou úpravou Reatogo, kedy presunieme zložku Programs na virtuálny disk so súborovým systémom NTFS s kompresiou. Virtuálny disk je „simulovaný“ súborom, ktorý bude umiestnený na CD, pripojíme ho v režime Read/Write.


Čo tým získame ?


 • Presunutím zložky Programs na virtuálny disk podporujúci kompresiu získame viacej miesta pre naše prídavné moduly, tj. na CD alebo DVD sa vojde viac „aplikácií“ pracujúcich v Reatogo.
 • Virtuálny disk bude pripojený v režime Read/Write, aj keď bude fyzicky na CD.


Čo budeme potrebovať :

Všetko som pripravil do jednoduchého prídavného modulu virtual, nepotrebujete nič naviac.


Postup :

1. Stiahnite si prídavný modul virtual.zip, rozbaľte ho a vložte do zložky C:\reatogo-25-6a\plugin
2. Nutnou podmienkou je, aby ramdisk bol naformátovaný súborovým systémom NTFS bez kompresie (inak nebude tento postup funkčný), čo je východzí stav.
3. Vytvoríme súbory Reatogo bežným spôsobom (nie je nutné čokoľvek upravovať), ale nenecháme vytvoriť iso súbor.
4. Prejdite do zložky C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\Virtual (pozor, nie do složky C:\reatogo-25-6a\plugin\Virtual!) a poklikaním spustite soubor !MovePrograms.cmd (po jeho ukončení zatvorte okno príkazového riadka).
5. V reatogo PE Builder pokračujte vytvorením iso súboru stlačením klávesy F5, popr. záložkou Builder -  Vytvoriť ISO/CD (F5) (nespúšťame celý proces vytvorenia Reatogo znova, len z hotových súborov vytvoríme ISO obraz).
6. Po nabootovaní Reatogo sa virtuálny disk automaticky pripojí ako disk P:, tj. nemusíme nič pripájať „ručne“. Drobnou nevýhodou je fakt, že odkazy programov na ploche a v ponuke Štart majú „univerzálnu ikonu“.


A to je všetko. Ak vás zaujíma, ako to celé funguje, čítajte ďalej.Ako to celé pracuje (pre odborníkov)?

Plugin Virtual obsahuje virtuálny disk pomenovaný
diskP, vytvorený vo VMware (špeciálny typ, tzv. sparse) o maximálnej kapacite 300 MB. VMware vytvorí 2 súbory, diskp.vmdk a diskp-s001.vmdk (prvý z nich je klasický textový súbor, ktorý okrem „geometrie“ virtuálneho disku obsahuje i plnú cestu k druhému súboru – tú som ručne upravil na X:\Virtual\diskp-s001.vmdk, ale až potom, čo som disk pripravil, viď nasledujúci odstavec).

Tento disk som po vytvorení pripojil vo VMware, nabootoval Reatogo, vytvoril na ňom oddiel a po reštarte a novom nabootovaní ho sformátoval súborovým systémom
NTFS s kompresiou. Výhodou tohto tzv. sparse disku je, že aktuálne zaberá len toľko miesta, koľko dát je v ňom fyzicky uložených (+ réžia súborového systému NTFS). Východzia veľkosť tohto súboru (realizujúceho prázdny disk) je v tomto prípade 3,75 MB.

Virtuálny disk sa dá pripojiť pomocou ovládača
VDK (je obsiahnutý v prídavnom module), v priebehu kopírovania dát na tento disk sa súbor dynamicky zväčšuje až do svojej maximálnej veľkosti – v tomto prípade 300 MB. Výhodou je fakt, že všetky súbory kopírované na tento disk sú komprimované (použili sme NTFS s kompresiou), takže na disk sa dá umiestniť viac než 300 MB dát, všetko záleží na tom, ako sa budú dať komprimovať, odhadem je možné na takýto disk uložiť cca. 420 MB. Ak se vám zdá 300 MB ako malý disk, nič nebráni tomu si vytvoriť vlastný (potrebujete VMware).

* Ako sa vytvára sparse disk vo VMware je popísané v článku BartPE: Virtuálny HDD na CD

Súbor
!MovePrograms.cmd zaistí (v PC, na ktorom Reatogo vytvárame) dočasné pripojenie disku ako P: a presunutie zložky Programs do virtuálneho disku P:, ktorý sa následne odpojí.
Vo vytvorenom Reatogo (iso) nie je vôbec zložka Programs, namiesto nej je tu zložka
Virtual, v ktorej sú všetky potrebné súbory a i samotný virtuálny disk.

Po nabootovaní Reatogo sa vďaka súboru
autorun0virtual.cmd disk pripojí ako P: a súčasne sa vytvorí „symlink“ aplikáciou junction.exe do ramdisku (typicky B:), takže v ramdisku sa objaví celá zložka Programs (B:\Programs), ktorá tam vlastne ale vôbec nie je! Zložka Programs zostáva na disku P:, do ramdisku (B:) je „prepojená“.

Disk je pripojený v tzv.
pseudo Read/Write režime, ktorý funguje tak, že v prípade vytvorenia nového súboru alebo zmeny v existujúcom súbore je všetko „presmerované“ na ramdisk, do súboru s príponou REDO (v zložke Virtual). Ak pracujeme postupne s viacerými programami a súbor REDO je už dosť veľký, môžeme všetky zmeny „zahodiť“ odpojením virtuálneho disku súborom diskOFF.cmd (B:\Virtual\diskOFF.cmd), disk sa dá opäť kedykoľvek pripojiť súborom diskON.cmd ( B:\Virtual\diskON.cmd).


Pavel


>>Pridať komentár k článku<<

© 2006 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net


^ nahor ^

<späť<

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.