pridať k obľúbeným | kontakt

   

» BARTPE RAM/HDD/USB

 
BartPE SDI, bootování do RAM
autor : Pavel   www.craftcom.net   (25.6.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky         Slovensky

Verzia pre tlač

Tento článok neobsahuje pôvodné myšlienky, je viacmenej prekladom príspevkov na 911cd.net/forums, ktoré sa zaoberajú bootovaním BartPE do RAM, hlavne www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=11048

Výklad je prevedený pre 2 verzie, Basic a Profi. Verzia Basic ukazuje princíp vytvorenia BartPE SDI, verzia Profi je jej rozšírením s významnou výhodou zmenšenia obrazu a zrýchlenia bootovania.

* Dodržujte názvy súborov (veľké/malé písmená) presne podľa návodu. Použite príslušné súbory z archívu zip (viď nižšie).


Verzia Basic

* Pre tento článok je pracovným priečinkom D:\projekty\bartpe_sdi (upravte si všetky cesty v článku podľa vášho nastavenia).

1). Vytvoríme BartPE v PEBuilder-i, ale nevytvoríme iso (budeme ešte robiť zmeny). Spustíme PEBuilder (momentálna verzia 3.1.3), ponecháme predvolené nastavenie, ako zdroj WinXP CZ SP2 (postup je vyskúšaný s WinXP SP2), nevytvárať iso-obraz.


Po úspešnom vytvorení BartPE nahradíme súbor ramdisk.sys v zložke \BartPE_SDI\BartPE\I386\System32\drivers súborom z archívu BartPE_SDI.zip.

2). Vytvoríme virtuálny disk SDI (Spustením SDI Loaderu z Windows XP Embedded Studia, (ak potrebujete podrobnejší návod, nájdete ho v rubrike Windows XP Embedded, článok 7 - SDI Loader), vytvoríme nový disk o veľkosti 180 MB, ktorý pripojíme, vytvoríme na ňom oddiel a sformátujeme.

** SDI Loader je súčasťou Windows XP Embedded Studia. Ak nepotrebujeme celé studio (má viac ako 800 MB), je možné si pomocou malého "triku" stiahnuť SDI Loader oddelene. V druhej kapitole o Windows XP Embedded tu je popísaný spôsob stiahnutia celého Studia. Začneme podľa návodu, pri samotnom výbere pre stiahnutie zaškrtneme iba "Windows XP Embedded Tools" (2. obrázok spomínaného návodu). Tým docielime to, že se nám stiahne asi 7 MB archív, ktorý okrem iného obsahuje spomínaný SDI Loader, (vďaka za tip, Tony).
 


Spustíme príkazový riadok a zadáme príkaz Diskpart.

Upozornenie: diskpart slúži na prácu s oddielmi na diskoch, používajte ho mimoriadne opatrne, aby nedošlo k poškodeniu dát! Ak budete dodržiavať návod, je práca s diskpart-om bezpečná.


Po spustení diskpart-u použijeme príkaz list disk, ktorý vypíše všetky fyzické disky v PC (na nasledujúcom obrázku je disk 0 skutočný fyzický disk, disk 1 je virtuálny disk pripojený SDI Loader-om). Vyberieme disk 1 príkazom select disk 1.


Príkazom list partition zobrazíme zoznam oddielov na vybranom disku. Príkazom select partition 1 vyberieme prvý oddiel (=partition). Príkazom active nastavíme tento oddiel ako aktívny (z aktívneho oddielu je možné bootovať).


Diskpart ukončíme príkazom exit (príkazový riadok tiež ukončíme voľbou exit).

3). Nakopírujeme BartPE na virtuálny disk (v mojom prípade je v PC označený ako G:); tj. skopírujeme vytvorené BartPE zo zložky BartPE_SDI\BartPE na disk G: (naozaj je nutné BartPE kopírovať a nie inštalovať príkazom peinst!).

Aby sa dalo ďalej manipulovať so súborom BartSDI.sdi, musíme ho "uvoľniť", spustíme SDI Loader a klikneme na Remove Disk.

4).  Vyrobíme finálny BARTSDI.ISO
Vytvoríme zložku BartPE_SDI\SDI, v ktorej vytvoríme finálny ISO (obraz CD, ktorý napálíme na CD-R alebo CD-RW disk), ktoré bude do RAM bootovať virtuálny disk BartSDI.sdi (v ktorom je skopírovaný BartPE z bodu 3).

Do zložky skopírujeme súbor BartSDI.sdi reprezentujúci virtuálny disk. Súbor premenujeme na rovnaký názov s veľkými písmenami, tj. BARTSDI.SDI (dôležité).
Ďalej do zložky rozbalíme obsah archívu BartPE_SDI.zip (okrem súboru ramdisk.sys - ten sme už použili v bode 1) a skontrolujeme obsah súboru WINNT.SIF.


Prepínač /rdpath=BARTSDI.SDI odkazuje na súbor, ktorý bude zavedený do RAM a ktorý nabootujeme. Význam prepínača /rdimageoffset=36352 mi nie je úplne jasný, ponechal som ho nastavený tak, ako je uvedené v príspevku www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=11048.

V súbore BartSDI.cmd upravíme cestu za parametrom -o BartSDI.ISO tak, aby ukazovala do našej zložky SDI.

* V prípade, že zvolíte rovnakú cestu (umiestnenie priečinka), aká je tu použitá ako vzor, nie je potrebné túto cestu upravovať.


Spustíme súbor BartSDI.cmd, ktorý vytvorí výsledný iso obraz BartSDI.ISO, ktorý napálime na CD.

Týmto postupom sme získali špeciálnu verziu BartPE, v ktorej sa obsah BartPE umiestnený v súbore BARTSDI.SDI načíta do RAM a z nej sa spustí BartPE. Výhodou je, že celý systémový disk je plne v režime RW (Read/Write), nie je teda potrebné mať Ramdisk, ľubovoľný program alebo prídavný modul môže jednoducho zapisovať, modifikovať a vytvárať súbory.

* Nezabudnite na dostatočné množstvo pamäte RAM, pretože okrem vlastného "behu" BartPE sa do nej načíta celý obraz (BARTSDI.SDI), ktorý simuluje pevný disk.

** Táto verzia po nabootovaní už nepotrebuje CD, pretože je všetko uložené v RAM. To sa hodí v situácií, keď potrebujeme napáliť dáta na CD-RW mechanike.

*** Pretože BartPE (vytvorené v bode 1) má asi 155 MB a virtuálny disk (vytvorený v bode 2) má veľkosť asi 180 MB (použiteľných je cca 173 MB), je na disku po nabootovaní voľných asi 16, 7 MB - do vyčerpania voľného miesta tak môžeme vytvárať zložky a súbory.

Táto verzia (predvolené nastavenie v PEbuilder-i 3.1.3) potrebuje 280 MB (testované vo VMware; 256 MB RAM nestačí). Obsahuje však ramdisk (QSoft) o veľkosti 32 MB (predvolené nastavenie). Nasleduje vylepšenie vo variante Profi ...

 

Verzia Profi

Zatiaľ čo verzia Basic nám ukázala obecný postup, verzia Profi nám prinesie i niečo naviac (menší obraz, menšie nároky na RAM a rýchlejšie bootovanie - toho docielime použitím NTFS s kompresiou ...)


Odlišnosti pri vytváraní oproti verzii Basic:

V PEBuilder-i zakážeme ramdisk (RAMDisk [QSoft] príd. modul), pretože nebude potrebný (prípadne ho necháme povolený a nastavíme jeho veľkosť na 2 MB).
Virtuálny disk vytvoríme menší (bude stačiť napr. 120 MB - platí pre rovnaké predvolené nastavenie PEBuilder-a a jeho prídavných modulov ako vo verzii Basic, ale bez prídavného modulu ramdisk Qsoft), ktorý sformátujeme súborovým systémom NTFS s kompresiou (bude stačiť menší disk pre rovnaký objem dát - dôjde ku kompresii všetkých súborov).

Kopírovanie BartPE prevedieme pomocou Robocopy (je súčasťou Resource Kitu, použijeme napr. verziu pre Win2003 Server). Ak by sme kopírovali "klasickým" spôsobom, dôjde k chybe, pretože kopírujeme väčší objem dát než má cieľový disk. S pomocou Robocopy však dôjde vždy ku komprimácii súborov (kopírujeme na NTFS s kompresiou).

Všetko je popísané na už spomenutom fóre www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=11048 (hľadajte text robocopy).

Táto verzia funguje vo VMware so 180 MB RAM (z nich si "odoberie" virtuálny disk asi 120 MB), takže na PC s 256 MB bude možné bezpečne prevádzkovať aj túto "SDI" variantu i pri napaľovaní dát na CD-RW mechanike.

 

Výhody "Profi" verzie oproti "Basic"

Rýchlejšie bootovanie; verzia Basic zavádza do pamäte 180 MB obraz, verzia Profi len 120 MB (to má "na svedomí" veľmi účinná kompresia súborového systému NTFS).
Pre prevádzku Profi stačí menšie množstvo RAM než pre Basic; preto, pri použití Profi, máme k dispozícii väčšie množstvo voľnej pamäte pre spúšťanie aplikácií.

 

Veľa úspechov pri práci želá Pavel.


© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net

^ nahor ^

< späť <

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.