přidat k oblíbeným | kontakt

   

» MULTIBOOT CD

 
EasyBoot: Multiboot Linux live CD
autor : Michal   www.craftcom.net   (25.1.2007)


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Existuje mnoho live linuxových distribúcí a v tomto článku sa pokúsim vysvetliť ako ich dostať na 1 CD resp. DVD. Pravdepodobne väčšina linux live CD používa zavádzač isolinux, takže sa budem venovať tomuto zavádzaču v spolupráci s programom EasyBoot.
Isolinux pracuje v No Emulation Mode t.j. zavádzacia sekvencia sa nachádza priamo na CD. Zavádzačom sa nebudem podrobne zaoberať, pekný seriál o Live CD a isolinuxe vyšiel na abclinuxu.cz:

1. uvod-isolinux
2. komprimované souborové systémy
3. podpora pro zápis
4. linux live, před spuštěním systému
5. úprava distribuce slax

Nás budú zaujímať nasledovné súbory:

initrd.gz – init RAM jadra
isolinux.bin – binárka zavádzača
vmlinuz – linuxové jadro
isolinux.cfg – konfiguračný súbor

Po nabootovaní zavádzač hľadá konfiguračný súbor isolinux.cfg v adresároch /isolinux, /boot/isolinux alebo v roote CD (koreňový adresár) s uvedenou prioritou, preto je vhodné pre všetky uvažované distribúcie, ktoré sa budú nachádzať na CD zvoliť pre tento súbor rovnaké miesto, napr. root CD.
V prvom rade je nutné pre zavádzač každej Live distribúcie zvoliť odlišný názov, t.j. premenovať príslušný isolinux.bin napr. na boot1, boot2... a umiestniť ho v adresári ezboot. Rovnako treba odlíšiť aj názov konfiguračného súboru premenovaním isolinux.cfg, napr. na isolinu1.cfg, isolinu2.cfg... Následne treba v jednotlivých súboroch zavádzača (v našom prípade boot1, boot2, ... atd.) nahradiť reťazec isolinux.cfg prislúchajúcim reťazcom, napr. isolinu1.cfg.
Upozorňujem, že súbor zavádzača je binárny, takže treba použiť hexaeditor a rovnako je nutné zachovať aj dĺžku reťazca isolinux.cfg (nový názov musí mať rovnaký počet znakov). Tiež musíme odlíšiť adresáre, kde sa nachádzajú ostatné súbory ako jadro a pod., tým že ich premenujeme napr. na boot1, boot2...
Konfiguračné súbory a adresáre s jadrom umiestnime do rootu CD, súbory s jednotlivými zavádzačmi umiestnime v adresári ezboot tiež v roote CD (tj. do adresára C:\EasyBoot\disk1\ezboot). Ďalej je nutné editovať jednotlivé konfiguračné súbory (napr. programom Notepad, PSPad) a doplniť v nich správnu cestu k jadru a iným potrebným súborom. V prípade, že live CD používa moduly, je nutné premenovať adresár s modulmi base napr na bas1 a nahradiť v initrd cestu k modulom aktuálnou cestou t.j. napr nahradiť $1/base za $1/bas1.
Pozor, aj súbor initrd je binárny. Z každého live CD treba nakopírovať aj ostatné adresáre do rootu nášho multiboot CD, nie všetky sú nutné, preto treba zvážiť čo treba a čo nie.
Z EasyBootu sa budú jednotlivé CD spúšťať pomocou príkazu bootinfotable;run boot1 atď.
Celý tento postup sa môže niekomu zdať komplikovaný a v jednotlivých prípadoch môže vykazovať drobné odlišnosti, ktoré treba riešiť podľa danej situácie, preto ho budem demonštrovať prakticky na multiboot 4 live CD.

Na CD sa budú nachádzať tieto live distribúcie:

BacktrackBackTrack is the result of the merging of two Innovative Penetration Testing live Linux distributions Whax and Auditor.
Combining the best features from both distributions, and paying special attention to small details, this is probably the best version of either distributions to ever come out.

www.remote-exploit.org


OphtcrackOphcrack is a Windows password cracker based on rainbow tables. It is a very efficient implementation of rainbow tables done by the inventors of the method. It comes with a GTK+ Graphical User Interface and runs on Windows, Mac OS X (Intel CPU) as well as on Linux.
The ophcrack LiveCD contains a full linux system (SLAX), ophcrack for linux and rainbow tables for alphanumerical passwords.The liveCD cracks passwords automatically, no installation necessary, no admin passwort necessary (as long as you can boot from cd).

ophcrack.sourceforge.net


SystemRescueCDSystemRescueCd is an improvement of the gentoo live cd. It aims to provide an high quality bootable CD-Rom, with all system utilities that can be required to repair your system.

www.sysresccd.org


Slax Server EditionSLAX is fast and beautiful Linux operating system which fits on small (3.14") CD-ROM disc. It runs directly from the CD (or USB) without installing.

www.slax.org


Pre vytvorenie multiboot CD (DVD) je potrebné vykonať nasledovné operácie (znalosť práce s programom EasyBoot predpokladám):


BackTrack

potrebné adresáre z CD: boot, base, tools
potrebné súbory v roote CD: livecd.sgn, isolinux.cfg (kopírovať z adresára boot)
kopírovať súbor boot\isolinux.bin do adresára ezboot a premenovať ho na boot1

premenovať adresár base na bas1
premenovať adresár boot na boot1
premenovať súbor isolinux.cfg na isolinu1.cfg

v súbore isolinu1.cfg zmeniť reťazec boot na boot1
v súbore ezboot\boot1 zmeniť reťazec isolinux.cfg na isolinu1.cfg
v súbore boot1\initrd (je komprimovaný v initrd.gz) zmeniť reťazec $1/base na $1/bas1
v súbore boot1\splash.cfg zmeniť reťazec boot/splash.lss na boot1/splash.lss


Ophcrack


potrebné adresáre z CD: boot, base, ophcrack, rootcopy
potrebné súbory v roote CD: isolinux.cfg (kopírovať z adresára boot)
kopírovať súbor boot\isolinux.bin do adresára ezboot a premenovať ho na boot2

premenovať adresár base na bas2
premenovať adresár boot na boot2
premenovať súbor isolinux.cfg na isolinu2.cfg

v súbore isolinu2.cfg zmeniť reťazec boot na boot2
v súbore ezboot\boot2 zmeniť reťazec isolinux.cfg na isolinu2.cfg
v súbore boot2\initrd (je komprimovaný v initrd.gz) zmeniť reťazec $1/base na $1/bas2
v súbore boot2\splash.cfg zmeniť reťazec boot/splash.lss na boot2/splash.lss
v súbore boot2\bootsplash.cfg zmeniť reťazec boot/splash.lss na boot2/splash.lss


SystemRescueCD


Pozor CD má trochu odlišnú štruktúru.

potrebné adresáre z CD: isolinux, bootdisk
potrebné súbory v roote CD: sysrcd.dat
kopírovať súbor isolinux\isolinux.bin do adresára ezboot a premenovať ho na boot3

premenovať adresár isolinux na boot3
kopírovat súbor boot3\isolinux.cfg do rootu a premenovať ho na isolinu3.cfg
v súbore ezboot\boot3 zmeniť reťazec isolinux.cfg na isolinu3.cfg


v súbore isolinu3.cfg je potrebné urobiť nasledovné zmeny:

zmeniť reťazec display f1boot.msg na display boot3/f1boot.msg
zmeniť reťazec f1boot.msg na boot3/f1boot.msg
zmeniť reťazec f2help.msg na boot3/f2help.msg
zmeniť reťazec f3kern.msg na boot3/f3kern.msg
zmeniť reťazec f4arun.msg na boot3/f4arun.msg
zmeniť reťazec kernel vmlinuz1 na kernel boot3/vmlinuz1
zmeniť reťazec initrd=vmlinuz1.igz na initrd=boot3/vmlinuz1.igz
zmeniť reťazec memdisk na boot3/memdisk


Slax Server Edition


potrebné adresáre z CD: boot, base
potrebné súbory v roote CD: isolinux.cfg (kopírovať z adresára boot)
kopírovať súbor boot\isolinux.bin do adresára ezboot a premenovať ho na boot4

premenovať adresár base na bas4
premenovať adresár boot na boot4
premenovať súbor isolinux.cfg na isolinu4.cfg

v súbore isolinu4.cfg zmeniť reťazec boot na boot4
v súbore ezboot\boot4 zmeniť reťazec isolinux.cfg na isolinu4.cfg
v súbore boot4\initrd (je komprimovaný v initrd.gz) zmeniť reťazec $1/base na $1/bas4
v súbore boot4\splash.cfg zmeniť reťazec boot/splash.lss na boot4/splash.lss


Root nášho multiboot DVD bude vyzerať nasledovne:
Nastavenie EasyBoot pre spustenie napr. BackTrack bude:
Menu môže byť napríklad takéto:
Pre ostatné distribúcie bude príkaz na spustenie analogický.

Podobným spôsobom je možné na DVD pridať aj iné live linuxové distribúcie. Samozrejme, EasyBoot nie je nutný, je možné priamo využiť zavádzač isolinux a urobiť menu pomocou isolinux.cfg. Rovnako je možné na DVD pridať aj iné live systémy ako napr. Reatogo, ERD commander, Windows PE, alebo inštalácie Windows.

Všetky editované súbory so zachovanou štruktúrou je možné stiahnuť zde.


Michal

Edit 20.4.2007
Upravená verze souboru, kde je již zahrnuto i distro Knoppix, ke stažení zde.>>
Pridať komentár k článku<<


 

© 2007 Michal, www.craftcom.net

< zpět <

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.