pridať k obľúbeným | kontakt

   

» WORLD COMMUNITY GRID

   

Projekt na podporu ľudského Genómu (Human Proteome Folding Project)

www.craftcom.net

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Pokračovanie

02.12.2004
Tlačová správa IBM: Zapojte svoj počítač do novej formy darcovstva

Charitatívny projekt World Community Grid vyzýva verejnosť k poskytnutiu nevyužitého výpočtového času počítačov, na riešenie globálnych problémov ako sú AIDS či rakovina.

Podľa niektorých odhadov sa po celom svete používa viac než 650 miliónov počítačov a každý občas beží naprázdno alebo nevyužíva plne svoj výpočtový výkon. Výpočtové siete združené do tzv. gridov je rýchlo sa rozvíjajúca technológia, ktorá umožňuje prepojiť výkon tisícov alebo miliónov jednotlivých počítačov do obrieho virtuálneho systému s ohromnou výpočtovou kapacitou presahujúcou možnosti najväčších superpočítačov sveta.

IBM spoločne s predstaviteľmi popredných svetových vedeckých, vzdelávacích a filantropických organizácií sa rozhodlo využiť túto nevyužitú výpočtovú kapacitu a spustilo projekt World Community Grid. Jedná sa o globálne humanitárne úsilie, ktoré stojí na zapojení výpočtového výkonu súkromných a firemných počítačov do riešenia najzávažnejších zdravotných a spoločenských problémov.

World Community Grid bude v rámci celosvetovo prepojenej siete počítačov využívať ohromný nevyužitý výpočtový výkon pri výskume genetických kódov, ktoré sú základom chorôb ako AIDS a HIV, Alzheimerovej choroby a rakoviny, pri snahe o kvalitnejšie predpovedanie prírodných katastrof a pri štúdiách zameraných na ochranu dodávok potravín a vody po celom svete. Nevyužitý čas svojho počítača môže projektu World Community Grid poskytnúť každý, kto si z webu www.worldcommunitygrid.org stiahne bezplatný software a zaregistruje sa.

„World Community Grid predstavuje nový model filantropického darcovstva,“ povedala Linda Sanford, senior viceprezidentka IBM, Enterprise On Demand Transformation, a predsedkyňa dozornej rady projektu World Community Grid. „IBM sa podieľa na projekte World Community Grid, pretože sme odhodlaní prinášať najlepšie technológie na pomoc pri riešení kritických spoločenských a zdravotných problémov. Projekt World Community Grid dokazuje, že vlády, firmy i spoločnosť ako celok môže mať z inovácií priamy úžitok, ak sme ochotní hľadať nové spôsoby rozvoja inovácií a vedy.“

Prvý projekt svetového verejného gridu, Human Proteome Folding Project (Projekt zloženia ľudského proteómu), sponzoruje medzinárodne uznávaný neziskový Inštitút pre systémovú biológiu (Institute for Systems Biology), ktorý sa zaoberá štúdiom a aplikáciou systémovej biológie. Cieľom tohto projektu má byť určenie bielkovín, ktoré tvoria ľudský proteóm, čo má pomôcť lepšie pochopiť príčiny a potenciálne lieky napríklad proti malárii a tuberkulóze.

Ďalšie projekty budú vyberané novo-vytvorenou dozornou radou svetového gridu, ktorá bude posudzovať návrhy od popredných výskumných, verejných a neziskových organizácií, ktoré prejavia záujem realizovať humanitárny výskum s využitím technológie výpočtovej siete. Rada by mala dohliadať na päť až šesť projektov ročne. World Community Grid umožní výskumníkom po celom svete zhromažďovať a analyzovať nepredstaviteľné objemy dát pri riešení dôležitých globálnych problémov. Využitie technológie výpočtovej siete umožní vedcom prekonať technologické obmedzenia, ktoré im v minulosti bránili vyriešiť niektoré zložité otázky týkajúce sa klinického výskumu.

Členovia dozornej rady projektu World Community Grid sú zástupcami nejprestížnejších vedeckých, výskumných a charitativnych organizácií na svete vrátane národných zdravotníckych inštitúcií, nadácií Doris Duke Charitable Foundation a Markle Foundation, Kliniky Mayo, Oxfordskej univerzity, Svetovej zdravotníckej organizácie a Rozvojového programu OSN.

IBM pre vybudovanie infraštruktúry svetového verejného gridu darovalo hardware, software, technické služby a odborné poradenstvo, poskytuje aj hosting, údržbu a podporu.

Okrem IBM je do projektu zapojená firma United Devices, líder v oblasti riešenia gridu, ktorý plánuje združiť nevyužitý výkon zúčastnených počítačov do existujúcej celosvetovej výpočtovej siete. Spoločnosti IBM a United Devices v minulosti spolupracovali na projekte Smallpox Research Grid (Grid pre výskum kiahní). Jednalo sa o výpočtovú sieť viac než dvoch miliónov dobrovoľníkov z 226 krajín, ktorej cieľom bolo urýchliť analýzu zhruba 35 miliónov molekúl liekov, ktoré boli kandidátmi na prostriedok proti kiahňam. Jej výsledky boli koncom minulého roku predané k ďalšiemu štúdiu americkému Ministerstvu obrany.

Svetový verejný grid je tvorený výpočtovým časom, ktorý darujú tisíce zamestnancov IBM a užívateľov počítačov z celého sveta. Projekt World Community Grid stojí na technológií IBM vrátane systémov IBM eServer p630 a x345 a úložného servera IBM Shark Enterprise Storage Server s databázou IBM DB2 a operačnými systémami AIX a Linux. Databáza IBM DB2, ktorá spravuje dáta od miliónov spolupracujúcich počítačov, zvládne vybaviť milióny SQL požiadaviek za deň.

 

Popis sprevádzkovania :

- stiahnite si agenta (1,5 MB)
- kliknutím na stiahnutý program spustite inštaláciu
- program vás vyzve k registrácií, zvoľte si meno a heslo
- agent sa usídli v system tray (pravý dolný roh obrazovky)
- kliknutím na ikonu agenta sa dostanete k rozhraniu programu, kde sa môžete pozrieť na rôzne informácie
- kliknutím pravým tlačidlom na ikonu sa dá program ukončiť
- na to, koľko ste previedli výpočtov (vaše skóre, počet hodín výpočtov) sa môžete pozrieť cez odkaz View your score ( spustiť rozhranie programu, ikona main (domček).
 


Popis funkcie :

- agent si stiahne úlohu
- prevádza sa výpočet (ten trvá i niekoľko hodín)
- výpočet sa dá kedykoľvek prerušiť (ale korektne ! nie cez Ctrl+Alt+del a pod.)
- program si priebežne ukladá svoje výsledky a po prerušení práce naň nadviaže
- po vypočítaní úlohy sa výsledky odosielajú späť a celý proces sa opakuje
- výpočet nijako nezaťažuje linku, dáta sa odosielajú do internetu pri sťahování úlohy a odosielaní výsledkov čo je zanedbateľné (ako "ľahký download).

Rovnako je tu možnosť (pre súťaživé typy) počítať v tímoch a ovplyvňovať tak skóre celého tímu !

Ak chcete, môžete sa pripojiť k nám do cz týmu, ktorý združuje ľudí z českých boardov majúcich príznačný názov -=board´s members for humanity=-  s ešte výstižnejším heslom "We take whatever we want, we give anything we can!".

Craft

< späť <

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.