pridať k obľúbeným | kontakt

   

» UPRAVUJEME WIN XP

 
Boot screen
autor : Michal Pavlík   www.craftcom.net   (10.3.2007)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Než začneme so samotnou úpravou, by som mal objasniť niekoľko vecí:

• Bitmapa zobrazená pri bootovaní se nachádza v časti kernel. Je uložená ako zdrojový súbor, takže jej nahradzovanie nie je ťažké.

• Systém obsahuje celkom 4 kernely.
  
   To, z ktorého sa bude bootovať záleží na počte procesorov / jadier a osadenej pamäti.
  
   ntoskrnl.exe - Kernel pre jednoprocesorové (jednojadrové) systémy
   ntkrnlmp.exe - Kernel pre viacprocesorové (viacjadrové) systémy
   ntkrnlpa.exe - Kernel pre jednoprocesorové (jednojadrové) systémy s viac ako 3 GB RAM
   ntkrpamp.exe - Kernel pre viacprocesorové (viacjadrové) systémy s viac ako 3 GB RAM.

   Procesory Intel s technológiou Hyperthreading sú považované za viacjadrové.

Windows XP používa (na rozdiel od Windows 2000) pre bitmapu farebnú paletu. U Windows 2000 stačí v zdrojových súboroch vymeniť len bitmapy, u Windows XP je nutné buď použiť štandardnú farebnú paletu alebo použiť špecializované nástroje, ktoré umožnia zmenu palety.


Windows 2000

Vytvorte si vo svojom obľúbenom grafickom editore bitmapový obrázok s veľkosťou 640x480 pixelov, ktorý bude obsahovať 16 farieb. Bitmapu uložte a spustite niektorý z editorov zdrojov (napr. to môže byť Resource Hacker / (jeho český preklad)). Otvorte príslušný kernel, otvorte v ponuke Bitmap\1, kliknite pravým tlačidlom myši na 1029 a vyberte príkaz Replace Resource. Otvorí sa okno, v ktorom treba kliknúť na Open file with new bitmap a vybrať novú bitmapu. Teraz už stačí kliknúť na Replace a bitmapa sa prepíše.




Súbor teraz stačí len uložiť. Odporúčam ho uložiť pod iným názvom (napr. mykrnl.exe) a upraviť súbor %systemdrive%\boot.ini (%systemdrive%= disk, na ktorom je nainštalovaný operačný systém). Otvorte tento súbor, skopírujte riadok pod hlavičkou [operating systems], upravte časť WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" hoci na "WINDOWS="Novy boot screen" a pripíšte na koniec príkaz /KERNEL=MYKRNL.EXE. Boot.ini by mal vyzerať nejako takto:


[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /noexecute=alwaysoff
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Novy bootscreen" /noexecute=optin /fastdetect /noexecute=alwaysoff /KERNEL=MYKRNL.EXE


Docielili sme toho, že pred bootovaním sa zobrazí ponuka, kde si budete môcť zvoliť, či chcete nabootovať z pôvodného kernelu, alebo s novou bootovacou obrazovkou.


Windows XP

Ako už bolo uvedené vyššie, Windows XP majú v kerneli uchovanú paletu 16 farieb a táto paleta sa nedá pohodlne ručne meniť. Otestoval som 2 nástroje na úpravu bootovacej obrazovky pre Windows XP a obidva majú svoje prednosti a aj nedostatky. Prvým z nich je Boot Editor a druhý Bootlogo. Najprv ale postup so zachovaním palety.


Windows XP so zachovaním palety

Ak máte program Paint Shop Pro alebo Photoshop, môžete použiť aj predpripravené palety, vytvoriť bitmapový obrázok a použiť rovnaký postu p ako pri Windows 2000.
Paint Shop Pro: 16.pal
Photoshop: 16.act


Boot Editor


Jeho prednosťou je, že spracováva i bitmapové obrázky s vyšším farebným rozlíšením a automaticky upraví paletu. Nevýhodou je vcelku slabá stabilita, ktorá sa neprejavovala len mne, ale aj ľuďom vo fóre MSFN.

Program stiahnite a rozbaľte. Ak bude pri spustení hlásiť chýbajúce knižnice, stiahnite si aj msvbvm60.zip a obsah rozbaľte do rovnakej zložky ako Boot Editor.

Po spustení sa vás program spýta, či chcete zobraziť súbor Readme. Môžete zvoliť možnosť "No". Ďalšie okno bude vyzerať takto:




Zvoľte Close. Teraz sa nachádzate v hlavnom okne Boot Editor-a.




V menu vyberte File - New boot screen. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.




Do poľa "Name of new screen..." napíšte názov Vašej novej bootovacej obrazovky. Pod týmto názvom bude uložená na disku.

Východzie bitmapové obrázky novej obrazovky sú prevzaté z originálneho kernelu. Kernel obsahuje niekoľko bitmáp, pre rôzne verzie systému. Aktuálnu bitmapu vyberiete pomocou v políčku vedľa tlačidla Refresh.




Pre Windows XP sú to Main - #1 a Progress bar (Pro) - #8. Vyberte z ponuky, ktorú bitmapu chcete nahradiť a kliknite na Load image. Ak má vybraný obrázok vyšší počet farieb ako 16, tak vám program ponúkne ich redukciu. Musíte súhlasiť. Ak rozmery nezodpovedajú pôvodnej bitmape, tak vám Boot Editor ponúkne úpravu veľkosti. Po načítaní kliknite na príkaz "Move", aby program nahradil pôvodnú paletu novou.

Ak ste nahradili bitmapy, tak ešte môžete nastaviť vertikálnu pozíciu ukazovateľa postupu tak, že naň kliknete a budete ho ťahať. Horizontálnu pozíciu bohužiaľ nie je možné meniť.

Ak je už všetko podľa vašich predstáv, kliknite na Test. V nasledujúcom okne sa Boot Editor opýta, či chcete vytvoriť v boot.ini novú položku. Kliknite na Áno a v nasledujúcom dialógu na Add. Potom OK, teraz vás program bude informovať, že v zložke %windir%\system32 vytvorí kernel s názvom NewBoot.exe. Zvoľte OK. Teraz stačí už len reštartovať a pred bootovaním vybrať z ponuky "OS for testing new boot screen".

Ak vám výsledok vyhovuje, zazálohujte v zložke %windir%\system32 pôvodný kernel a premenujte súbor NewBoot.exe na názov pôvodného kernelu. Potom otvorte súbor boot.ini v koreňovom priečinku systémového disku a odstráňte riadok, ktorý vytvoril Boot Editor.


Bootlogo

Bootlogo je jednoduchý program na zmenu bootovacej obrazovky. jeho nevýhodou oproti Boot Editor-u je skutočnosť, že neumožňuje redukciu farieb a vytvorenie novej palety, takže to musíte urobiť sami až v editore. Vytvorte teda bitmapový obrázok s veľkosťou 640x480, s farebnou hĺbkou 16 farieb a uložte ho. Rozbaľte a spustite program Bootlogo.




V Image Path vyberte priečinok, kde máte uložený obrázok a zvoľte ho v zozname Files. Kliknite na Set this Boot-Image. Bootlogo vytvorí nový kernel s názvom NTOSBOOT.EXE a do súboru boot.ini pridá príslušnú voľbu podobne ako Boot Editor.

Michal Pavlík



>>Pridať komentár k článku<<

 

© 2007 Michal Pavlík, www.craftcom.net

^ nahor ^

< späť <

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všetky práva vyhradené.
Šírenie a kopírovanie textov, obrázkov a iných záznamov je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.