přidat k oblíbeným | kontakt

   

» LADÍME BARTPE-XPE

 
Reatogo Lite (64 MB RAM)
autor : Pavel   www.craftcom.net   (9.1.2006)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky         Slovensky

Verzia pre tlač

V tomto článku si ukážeme pár tipov na vytvorenie „štíhlejšej“ verzie Reatogo tak, aby mohla pracovať na PC so 64 MB operačnej pamäte. Hodí sa však i v situácií, kedy máte operačnej pamäte dostatok.Reatogo Lite využijeme v prípade, keď potrebujeme:

  Zachrániť dáta z pevného disku skopírovaním na USB flashdisk na PC s 64 MB RAM.
  Požadujeme menšie pamäťové nároky systému kvôli niektorému prídavnému modulu.
  Pridať ďalšie prídavné moduly na CD, na ktorom dochádza voľné miesto.

Verziu Reatogo Lite vytvoríme využitím niekoľkých tipov, ktoré sú uvedené v článku (nie je nutné použiť všetky). Niektoré z nich sú moje vlastné, ale pri práci som sa veľmi inšpiroval (a nechal si poradiť) i na fóre
911cd.net link.

Pre porovnanie soem najprv vytvoril kompletnú verziu Reatogo (Reatogo-25-6a.exe, 6224 kB, 30.11.2005), ako zdrojové soubory slúžia WinXP SP2, česká verzia. Neprevádzal som žiadne zmeny v nastavení, okrem tých, ktoré sú na nasledujúcom obrázku. Výsledný .ISO súbor má 249 MB.

reatogo Lite


Výsledný .ISO súbor má
249 MB.


Proces zoštíhlenia popíšem v niekoľkých oddelených tipoch s krátkym komentárom tak, aby bolo možné prevádzať len niektoré z nich a to nezávisle na ostatných (viď poznámka). Môžete si teda ľahko jednotlivé tipy vybrať podľa vlastného uváženia.

Pozn.1 : Bohužiaľ nemôžem zaručiť, že sa bude dať bez problémov vybrať ľubovoľná kombinácia tipov, je možné že niektoré nastavenia nie sú „nezávislé“, ak vám nebude niektorá kombinácia fungovať, popíšte ju vo fóre – z tohto dôvodu sú jednotlivé tipy očíslované.

Pozn.2 : Môže sa stať, že po použití niektorého z tipov vám nebude fungovať niektorý program z „externých prídavných modulov“, ktoré si vytvoríte alebo stiahnete z internetu. Avšak z popisov jednotlivých tipov by malo byť jasné, čo ktorý tip obnáša.
 

Tip 01 : Odstránenie Multishellu
Ak nepotrebujeme viac shellov (a stačí nám Explorer), tak použijeme súbor No_Shells.cmd , ktorého autorom je CWorks, ktorý uložíme do zložky
C:\reatogo-25-6a a spustíme ešte pred procesom vytvorenia Reatogo, pričom na obe otázky odpovieme „No“ a to stlačením klávesy 2 a potvrdením Enter.


Tip 02 : Odstránenie pozadia plochy (wallpapers)

Reatogo obsahuje štandardne povolený prídavný modul wallpaper, ktorý pridáva všetky súbory (wallpapers) umiestnené v jeho priečinku; zakážeme prídavný modul

C:\reatogo-25-6a\OEM1\wallpapers\
wallpaper.inf

[PEBuilder]
Name="100 Wallpapers"
Help="\"
Enable=
0


Tip 03 : Odstránenie audio ovládačov pre VMware (VMware audio)
Plugin VMware audio obsahuje ovládače pre zvukovú kartu vo virtuálnom počítači vytvorenom vo VMware. Vzhľadom k bežnému použitiu Reatogo ako „servisného CD“ nebude zvuk potrebný; zakážeme prídavný modul vmware_audio:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\vmware_audio\
vmware_audio.inf

[PEBuilder]
Name="340 AUDIO: VMWare drivers (Creative AudioPCI ES137x)"
Enable=
0

* Pre zakázanie služby audio použite tip 10b


Tip 04 : Odstránenie prídavného modulu pre virtuálne disky vdk

C:\reatogo-25-6a\OEM1\reatogo_vd_ramdrv\
reatogo_vd_ramdrv.inf

[PEBuilder]
Name="100 VDK driver and Sanbarrow's archives of Virtual Disks"
Enable=
0
* Prídavný modul je možné zakázať v prípade, ak nepoužívate virtuálnu pamäť v súbore na disku (vdk).


Tip 05 : Odstránenie sieťovej podpory
Ak nepotrebujeme v Reatogo sieťové služby (tj.nebudeme PC s Reatogo pripájať do počítačovej siete), tak zakážeme prídavný modul reatogo-net a mdm_standard_com1:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\reatogo_networking\
reatogo-net.inf

[PEBuilder]
Name="700 Network: Dialup, PPPoE and Wireless Support"
Enable=
0


C:\reatogo-25-6a\OEM1\reatogo_networking\
mdm_standard_com1.inf

[PEBuilder]
Name="330 Drivers:Modem: Standard 33600bps Modem attached to COM1"
Enable=
0

* Pre zakázanie sieťových služieb použite tip 10a


Tip 06 : Odstranění funkce „šifrování“
Pokud nepotřebujeme v Reatogo podporu šifrování, zakážeme plugin xpe-crypto:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\5-reatogo_XPE_main\
xpe-crypto.inf

[PEBuilder]
Name="100 XPE: Crypto v1.0.4"
Help="XPE.htm"
Enable=
0


Tip 07 : Odstranění podpory DirectX
Podpora DirectX není nutná pro samotné Reatogo, některé programy však DirectX vyžadují (pokud na takový narazíte, povolte opět plugin xpe-directx). Pokud používáte Reatogo pro servisní účely, nemusí být DirectX instalováno; zakážeme tedy plugin xpe-directx:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\5-reatogo_XPE_main\
xpe-directx.inf

[PEBuilder]
Name="100 XPE: DirectX v1.0.4"
Help="XPE.htm"
Enable=
0


Tip 06 : Odstránenie funkcie „šifrovanie“
Ak nepotrebujeme v Reatogo podporu šifrovania, zakážeme prídavný modul xpe-crypto:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\5-reatogo_XPE_main\
xpe-crypto.inf

[PEBuilder]
Name="100 XPE: Crypto v1.0.4"
Help="XPE.htm"
Enable=
0


Tip 07 : Odstránenie podpory DirectX
Podpora DirectX nie je nutná pre samotné Reatogo, niektoré programy však DirectX vyžadujú (ak na taký narazíte, povoľte opäť prídavný modul xpe-directx). Ak používate Reatogo pre servisné účely, nemusí byť DirectX inštalovaný; zakážeme teda prídavný modul xpe-directx:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\5-reatogo_XPE_main\
xpe-directx.inf

[PEBuilder]
Name="100 XPE: DirectX v1.0.4"
Help="XPE.htm"
Enable=
0


Tip 08 : Odstránenie fontov
Reatogo obsahuje veľké množstvo fontov, systém ich potrebuje iba niekoľko. Tento tip je „ručný“, po vytvorení súborov Reatogo prejdite do zsložky i386\fonts, tj.:

C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\I386\
Fonts\

a odstráňte fonty ktoré nebudete potrebovať. Ako príklad využitia tohto tipu je ponechanie len týchto 15. fontov:

arial.ttf
cour.ttf
davidbd.ttf
marlett.ttf
micross.ttf
times.ttf
vga850.fon
vga852.fon
vgafix.fon
vgafixe.fon
vgaoem.fon
vgasys.fon
vgasyse.fon
wst_czec.fon
wst_engl.fon

(môžete však ponechať alebo odstrániť i iné fonty než tu uvedené).


Tip 09 : Odstránenie súborov
Tento tip je opäť „ručný“ (ale nie je problém napísať si dávkový súbor) a slúži k odstráneniu niektorých nepotrebných súborov výsledného Reatogo.

Odstránime zložku C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\i386\
Media (obsahuje 7 audio súborov .wav).

Odstránime zložku C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\i386\system32\drivers\
etc (obsahuje lmhost.sam)

V zložke C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\i386\
system32 odstránime tieto súbory (nastavte si radenie súborov v zložke podľa ich typu):

charmap.chm, oemlogo.bmp, kbdbe.dll, kbdbr.dll, kbdca.dll, kbdda.dll, kbddv.dll, kbdes.dll,
kbdfc.dll, kbdfi.dll, kbdfr.dll, kbdgae.dll, kbdgr1.dll, kbdgr.dll, kbdic.dll, kbdir.dll, kbdit142.dll,
kbdit.dll, kbdla.dll, kbdmac.dll, kbdne.dll, kbdnec.dll, kbdno.dll, kbdpo.dll, kbdsf.dll, kbdsg.dll,
kbdsp.dll, kbdsw.dll, kbduk.dll, kbdusl.dll, kbdusr.dll, kbdusx.dll, c_737.nls, c_775.nls, c_855.nls,
c_857.nls, c_860.nls, c_861.nls, c_863.nls, c_865.nls, c_866.nls, c_869.nls, c_874.nls, c_875.nls,
c_932.nls, c_936.nls, c_949.nls, c_950.nls, c_1026.nls, c_1251.nls, c_1252.nls, c_1253.nls,
c_1254.nls, c_1255.nls, c_1256.nls, c_1257.nls, c_1258.nls, c_10000.nls, c_10006.nls,
c_10007.nls, c_10010.nls, c_10017.nls, c_10029.nls, c_10079.nls, c_10081.nls, c_10082.nls,
c_20127.nls, c_20261.nls, c_20866.nls, c_20905.nls, c_21866.nls, c_28591.nls, c_28592.nls,
c_28593.nls, c_28598.nls, c_28605.nls, logon.scr, scrnsave.scr, bartpe.txt


Tip 10 : Zakázanie niektorých služieb
Služby sú (veľmi zjednodušene povedané), súčasťou operačného systému alebo aplikácie bežiacej na pozadí systému. V Reatogo môžeme niektoré z nich zakázať (každá služba spotrebováva ako systémové zdroje, tak i operačnú pamäť).

V prídavnom module
z990_Custom_Settings pridáme zákaz služieb (najprv je nutné prídavný modul povoliť):

C:\reatogo-25-6a\plugin\z-Custom\
z990_Custom_Settings.inf

[PEBuilder]
Name="990 My Custom Settings (<Help> for complete list of options)"

Help="list_of_settings.txt"
Enable=
1

Následne pridáme do tohto súboru zákaz niektorých služieb (podľa potreby).

a). Nasledujúce riadky prevedú zakázanie všetkých sieťových služieb vrátane zdieľania :

; this will "switch off" the built-in network function of XPE for so we can start later
[Software.DelReg]
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","101"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","102"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","103"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","104"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","106"
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","107"

; File Server
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","110"


b). Zakázanie služby Audio

[SetupReg.AddReg]
0x4, „ControlSet001\Services\AudioSrv“, „Start“, 0x4

[Software.DelReg]
"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\900","140"


Tip 11 : Zmenšenie ramdisku
Ak vám bude stačiť menší ramdisk, dá sa jeho veľkosť nastaviť relatívne ľubovoľne (v paneli Reatogo je minimálna hodnota
16 MB), „ručne“ sa dá nastaviť i menej. Upravíme prídavný modul ramdrive:

C:\reatogo-25-6a\OEM1\4-ramDrive\
ramDrive.inf

Originálne hodnoty sú nastavené podľa panela Reatogo (v tomto prípade 16 MB):

; RamDrive size: 16 MB
[SetupReg.AddReg]
0x4, "ControlSet001\Services\Ramdriv\Parameters", "DiskSize",
0x01000000

Zmenou hodnoty
DiskSize (veľkosť ramdisku v bytoch; avšak zapísaná v šestnástkovej sústave) nastavíme požadovanú veľkosť podľa nasledujúcej tabuľky:

1 MB 0x00100000
2 MB 0x00200000
4 MB 0x00400000
8 MB 0x00800000

* Menšiu hodnotu než 1 MB sa mi nepodarilo nastaviť (256 kB 0x00040000, 512 kB 0x00080000), v Reatogo byl vždy ramdisk o minimálnej veľkosti 1 MB.

Upozornenie : Tipy
08 – 09 prevádzame po vytvorení súborov Reatogo, ale pred vytvorením .ISO súboru. Po prevedení vybraných tipov, potom vytvoríte ISO v reatogoBuilderi stlačením klávesy F5.

Použitím všetkých tipov sa dá zmenšiť .ISO na
208 MB, čo nám umožní ho napáliť na mini-CD (8 cm CD). Reatogo Lite som vyskúšal na PC so 64 MB RAM, funguje podľa očakávania, po nabootovaní je ešte voľných 20 MB RAM, čo umožňuje spustiť súčasne Prieskumníka, WordPad, Mapu znakov, Kalkulačku, Skicár, Poznámkový blok, Príkazový riadok, a Správcu úloh (taskmgr.exe). USB flashdisk je po pripojení rozpoznaný a dá sa použiť na kopírovanie súborov – cieľ sme teda dosiahli :-)


Tip 99 : Použití nLite
K zoštíhleniu Reatogo môžeme namiesto „plného“ CD WinXP SP2 použiť upravené inštalačné CD programom nLite (pri jeho použití som dostal v reatogoBuilderi 622 chýb, ale vytvorené .ISO je funkčné). Je vhodné pripomenúť, že vo výslednom Reatogo budú chýbať súbory, odstránené z upraveného CD, veľmi teda záleží na tom, čo z inštalačného CD odstránime. Ak neviete, ako sa také inštalačné CD programom nLite upraví, tu sú návody:

www.craftcom.net/08_upravujeme/nlite.htm
www.craftcom.net/08_upravujeme/winxplite01.htm
www.craftcom.net/08_upravujeme/winxplite02.htm
www.craftcom.net/08_upravujeme/winxplite03.htmVeľa úspechov pri vytváraní Reatogo Lite želá
Pavel :-)


>>Přidat komentář ke článku<<

 

© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net


^ nahor ^

<späť<

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.