CD Boot Win98 (Live CD)
autor : Pavel   www.craftcom.net   (12.7.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník


V tomto návode si ukážeme 2 postupy, ako vyrobiť Windows 98 bootujúci z CD.


Windows 98 bootujúci z CD

Pod označením "
Win98 " budeme pre účely tohto návodu rozumieť verzie: Windows 98, Windows 98 Second Edition alebo Windows Millenium Edition v ľubovoľnej jazykovej verzii. Ja som použil Win98 SE v českej verzií (podporuje absolútnu väčšinu zariadení ako WinME, má však nižšie HW nároky).

Pre potreby tohto článku nainštalujeme Win98 vo virtuálnom PC vytvorenom vo VMware. Postup
A). vytvorí boot CD s Win98 pre ktoré stačí 64 MB RAM, ale súbory na CD sú iba v režime Read (tj. nemožno ich modifikovať ani vytvárať). Pre uloženie dát slúží malý ramdisk. Postup B). vytvorí CD s obrazom pevného disku v režime Read/Write, na disk je teda možné zapisovať; budeme však potrebovať podstatne väčšie množstvo RAM ...

 

A). Štandardná inštalácia, 64 MB RAM, režim Read only

Čo budeme potrebovať : VMware (voliteľne), XMSDSK (je obsiahnutý v archíve furd19_i.zip), Win98, napaľovací SW (napr. Nero), UltraISO (voliteľne), prázdnu disketu, VDK driver (voliteľne) a Qualystem Rescue 1.2 free (www.qualystem.com). Podľa posledných informácií, už nie je tento súbor dostupný na domácich stránkach k stiahnutiu po registrácií a získaní prístupového hesla pre rozbalenie súboru, ale je možné ho stiahnuť
tu. Tento súbor je ale zaheslovaný, takže v prípade záujmu je prístupové heslo na e-mail.

1). Nainštalujeme Win98 bežným spôsobom (buď na skutočné PC alebo môžeme použiť virtuálne PC vo VMware, stačí oddiel o veľkosti 800 MB). Prevedieme všetky potrebné nastavenia, zakážeme virtuálnu pamäť (toto je dôležité; po dokončení návodu budeme bootovať z CD a nemáme kam umiestniť súbor virtuálnej pamäte) . Nainštalujeme potrebné aplikácie (neskôr nebude možné doinštalovať ďalšie) a nastavíme ich podľa svojich požiadavok. Z dôvodu kapacity CD (asi 650 MB) sa snažíme obmedziť veľkosť inštalácie na rozumnú mieru. Samotné Win (Win98 SE) zaberajú po inštalácií asi 200 MB (závisí na tom, čo všetko budeme inštalovať pri voliteľnej inštalácií).

Tip:  Ak potrebujete zmenšiť veľkosť obsadenú Win98, odstráňte po nainštalovaní WIN98 jeden alebo viaceré z nasledujúcích priečinkov:
\Program Files\Chat
\Program Files\NetMeeting
\Program Files\Uninstall Information
\Windows\Help
\Windows\Media
\Windows\Samples
\Windows\Web

2). Zo spustených Win98 spustíme "Qualystem Rescue 1.2 free" (nakopírujte ho na pevný disk), ktorý prevedie potrebné nastavenia tak, aby bolo možné bootovať Win98 z CD. Spustenie prevedieme príkazom (súborom) setup.exe.

Pokračujeme kliknutím na tlačidlo Next.

Odsúhlasíme licenciu (I accept).


Krok 1 (Step 1)
Skontrolujeme nastavenie priečinkov, pokračujeme tlačidlom Next (v neregistrovanej verzii vždy vyskočí informačné okno).


Krok 2 (Step 2)
Vytvoríme spúšťaciu disketu (dôjde k jej sformátovaniu, potom sa na ňu umiestnia potrebné súbory)


Krok 3 (Step 3)
Potrebujeme ramdisk; buď "klasický" od Microsoftu (potom ale máme k dispozícii len
5 MB) alebo výborný XMSDSK. Použime XMSDSK a zadáme k nemu cestu (furd19_i.zip, nemusí byť rozbalený).


Krok 4 (Step 4)
Vytváranie boot diskety (je naformátovaná z kroku 2; budú potrebné inštalačné súbory Win98, napr. na CD).


Krok 5 (Step 5)
Nastavíme cieľovú zložku, kam se umiestni upravená verzia Win98 schopná bootovať z CD. Je možné použiť lokálny pevný disk alebo sieťový. Pretože v tomto príklade nemáme viac diskových oddielov (partitions), použijeme napr. zložku
C:\W98BOOT (musíme ju najprv vytvoriť).

Synchronizácia súborov (Qualystem Files Synchronizer)
Ponecháme východzie nastavenie a proces spustíme kliknutím na Complete Copy (najprv prebehne úprava registrov a potom nasleduje kopírovanie súborov).

Úspešnosť celého procesu nám Qualystem oznámi.


Krok 6 (Step 6)
Tu máme možnosť zakázať detekciu nového HW pri bootování Win98 z CD. Ak detekciu povolíme, bude potrebné v prípade nájdenia nového HW dodať príslušné ovládače ...


Krok 7 (Step 7)
A práca je hotová!


3). Vytvorenie bootovateľného CD
Všetko potrebné máme k dispozícii. Vytvorili sme disketu, ktorú použijeme pri vytvorení boot CD (napr. v Nerovi); do koreňového priečinka nášho CD skopírujeme súbory, ktoré pripravil Qualystem, teda v našom prípade obsah zložky
\W98BOOT (pozor, len jej obsah, nie túto zložku!).

Ak si chceme najprv overiť, či všetko prebehlo OK, môžeme použiť nasledujúci postup:

Vo WinImage vytvoríme obraz našej boot diskety, uložíme napr. ako Qualystem.IMA
V programe UltraISO tento obraz necháme načítať

a pridáme obsah zložky \W98boot (ak sme pracovali vo VMware, treba ho ukončiť a pripojíme disk vo Windows pomocou ovládača VDK, viď článok BartPE_HDDonCD)
Uložíme ISO a použijeme ho k nabootovaniu vo VMware ...

Z neznámeho dôvodu sa bootovanie preruší, stačí však do príkazového riadku napísať "
Win" a klávesou Enter potvrdiť, potom je bootovanie úspešné.B). Profi verzia, režim Read/Write

Čo budeme potrebovať: VMware (voliteľne), Win98, napaľovací SW (napr. Nero), VDK driver (voliteľne).

Vo VMware vytvoríme disk s veľkosťou 250 MB, ktorý naformátujeme súborovým systémom FAT16 (niekedy označovaným len ako FAT). To je dôležité, pretože neskôr disk budeme komprimovať pomocou DriveSpace (a ten komprimuje len FAT16 oddiely!).

Prevedieme voliteľnú inštaláciu s tým, že musíme povoliť doinštalovanie DriveSpace, ostatné súčasti vyberte podľa vlastného uváženia (snažíme sa o čo nejmenšiu inštaláciu, celý obraz disku sa bude zavádzať do RAM!).

Po inštalácii najprv inštalujeme potrebné aplikácie; systém "prečistíme", tj. odstránime nepotrebné zložky a súbory (napr. *.txt, *.log, *.gif, *.hlp, ...) a defragmentujeme disk. Po defragmentácií nastavíme súbor virtuálnej pamäte (swap) na pevnú veľkosť (napr. min a max na 32 MB).

Celý disk C: komprimujeme programom DriveSpace

V priebehu kompresie bude počítač reštartovaný, po nabootovaní môžeme ešte zvýšiť účinnosť kompresie spustením Agenta kompresie a nastavením kompresie UltraPack. Disk má fyzických 250 MB, po kompresii možno docieliť niečo viac ako 500 MB (celková veľkosť je daná odhadom kompresného agenta a je veľmi závislá na type dát).


Ukončíme naše Win98 vo VMware, ukončíme VMware. Pripojíme virtuálny disk vo WinXP (k tomu potrebujeme VDK Driver. Spustíme príkazový riadok a zadáme (doplňte si potrebnú cestu):
vdk start
vdk open 1 [cesta_k_virtuálnemu_disku]\názov_virtuálneho_disku.vmdk (napr. D:\Projekty\W98Boot\Windows 98.vmdk)

Tým sa disk pripojí ako nový disk, napr. G:

Spustíme WinImage, príkazom
Use disk G: z ponuky Disk nastavíme čítanie z tohto disku, príkazom Read disk z ponuky Disk spustíme čítanie. Následne príkazom Export to an image with MBR uložíme obraz, napr. ako W98MBR.IMA

Ďalšia časť postupu je zhodná s bodom 4). v článku CDbootHDD, odkiaľ si stiahnite archív disk1.zip . Postupujte podľa návodu v spomínanom článku, len namiesto "
C32MBR.IMA" použite "W98MBR.IMA" (nezabudnite upraviť súbor cdshell.ini).


Záver:
V mojom prípade má obraz W98MBR.IMA veľkosť 256 MB (výsledné ISO vytvorené v EasyBoot má tiež 256 MB), použil som 320 MB RAM pre vyskúšanie funkčnosti. Dá sa použiť aj menej pamäte s tým, že obraz obsahuje i virtuálnu pamäť (win386.swp), disk je v režime R/W.

* Pretože WinImage upravil MBR, hlási Win po nabootovaní z CD, že mohlo dôjsť k vírusovej infekcií - to môžete pokojne ignorovať.


Veľa úspechov želá
Pavel

© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net