Windows XP Embedded, 6. časť: Makrokomponent z HW"
autor : Pavel   www.craftcom.net   (14.6.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník


V 3. časti (Target Analyser ) sme si popísali, ako získať súbor s popisom HW cieľového PC (*.pmq). V tomto návode si ukážeme, ako z neho vytvoriť makrokomponent a jeho pridanie do databázy WXPE komponentov.

Spustíme Component Designer a importujeme súbor s popisom HW (v našom prípade HWVM5PE.pmq).

Import súboru započneme kliknutím na tlačidlo Štart.

Po úspěšnom importovaní súboru *.pmq sa vytvorí komponent (v našom prípade makro), ktoré uložíme do súboru *.sld.

Aby sa dalo s komponentom "rozumne" pracovať, pridáme ho do databázy. Spustíme Component Database Manager a klikneme na tlačidlo Import a vyberieme súbor *.sld (HWVM5PE.sld).

Teraz je všetko pripravené k importu; kliknutím na tlačidlo Import započneme pridanie komponentu do databázy.

Úspešné pridanie nášho makrokomponentu overíme spustením Targer Designer-a.

 

Pavel

© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net