Windows XP Embedded, 2. časť: Inštalácia Studia
autor : Pavel   www.craftcom.net   (26.5.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník


V tejto časti série článkov o WXPE sa budeme venovať stiahnutiu a inštalácií celého balíka "Windows XP Embedded Studio". Budem sa snažiť popísať tento proces čo najpresnejšie. Niektoré popisy však nebudú "sedieť" na 100%, pretože od môjho stiahnutia Studia v novembri 2004 došlo k niekoľkým zmenám.

Ešte pred samotným popisom by som rád upozornil na fakt, že Studio je balík o veľkosti asi 800 MB (plus-mínus, teda nič pre pomalé a limitované pripojenie). To nemusí byť veľkou prekážkou: Studio sa dá inštalovať i na iné PC než kam bolo stiahnuté.

Ak sa dá WXPE Studio stiahnuť z českých stránok Microsoftu, tak som neprišiel na to, kde. Použijeme teda adresu zo stránok v angličtine, (alebo môžeme použiť "priamy link" na WXPE SP2, či na predchádzajúcu verziu WXPE SP1).

Pred použitím WXPE Studia musíme previesť krátku registráciu, na základe ktorej obdržíte inštalačný kľúč (obdoba sériového čísla).

Stiahnutie celého Studia prebehne vo dvoch krokoch, kedy najprv stiahneme relatívne malý súbor XPEFFI.exe, ktorý sa po spustení postará o stiahnutie celého balíka. Po spustení XPEFFI.exe sa nás program opýta, či má prebehnúť registrácia a obstaranie inštalačného kľúča.

Ak ste sa najprv zaregistrovali, tak vám tento kľúč přišiel na e-mailovú adresu a nie je treba ho znovu vytvárať; potom kliknite na NE. Ak ste stiahli XPEFFI.exe bez predchádzajúcej registrácie, kliknutím na Ano ju prejdite.

* Znovu pripomínam, že text a obrázky sú platné v situácií v novembri 2004, kedy bola k dispozícii verzia SP1, ak sťahujete SP2, môže sa situácia mierne líšiť.

Nasleduje zadanie cesty, kam sa Studio uloží (zatiaľ nejde o inštaláciu), zmeniť ju môžeme tlačidlom Set Download Location. Kliknutím na Start Download spustíme sťahovanie Studia.

Ak budeme inštalovať Studio na PC, kam sme ho stiahli, prevedie sa po overení stiahnutia jeho rozbalenie a následná inštalácia. Pretože som Studio inštaloval na inom PC, napálil som si stiahnuté súbory na CD (verzia SP1 mala okolo 600 MB). Ak je to i váš prípad, pridajte na CD i XPEFFI.exe a najlepšie i inštalačný kľúč. Po prenesení Studia na iné PC opäť spustite XPEFFI.exe a nastavte priečinok, v ktorom sa stiahnuté Studio nachádza (v tomto prípade sa jedná o CD mechaniku F:).

Kliknutím na Start Download dôjde k overeniu všetkých súborov, čo trvá relatívne dlho.

Ak je všetko v poriadku, program sa opýta na potrebu registrácie a inštalačný kľúč (pripomínam, že inštalujeme na iné PC než kam sme Studio stiahli).

Následne dôjde najprv k rozbaleniu niektorých súčastí na systémový disk (C:) a ak existuje i ďalší disk (alebo možno pre nedostatok miesta?) sa celá databáza komponentov rozbalí na ďalší disk (D:).

Úspešné rozbalenie indikuje dialógové okno.

Ak sa inštalácia Studia nespustí sama, použijeme setup.exe.

Inštalácia Studia prebieha v niekoľkých krokoch.

Skontrolujte, či je treba inštalovať Windows Installer, ak áno, nainštalujte ho kliknutím na Windows Installer.
Ďalej inštalujeme kliknutím na Tools Setup,

vložíme identifikačné údaje a inštalačný kľúč

a pokračujeme.

Ak nemáme databázový server (typický prípad), pokračujeme jeho inštaláciou.

Ďalej musíme inštalovať databázu komponentovĎalšiu súčasť Studia nie je nutné nateraz inštalovať. Pre správnu funkciu SQL Servera je dobré previesť reštart PC, v oznamovacej oblasti (systray) tak bežiaci server indikuje príslušná ikona.Ak ste celou procedúrou stiahnutia a inštalácie prešli úspešne, tak vám gratulujem :-) Pavel.

© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net