XP Recovery
autor : Pavel   www.craftcom.net   (19.7.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník


XP Recovery Console (Konzola pre zotavenie)Čo budeme potrebovať: inštalačné CD WinXP (rovnakú verziu, akú máme nainštalovanú v PC) alebo 6 inštalačných diskiet WinXP, 6 prázdnych diskiet (voliteľne), WinImage (voliteľne), napaľovací SW (napr. Nero), súbor XPReco.zip.

Recovery Console je miniatúrna verzia WinXP, ktorá bootuje do textového režimu. S jej pomocou sa dajú prevádzať "záchranné práce" na systéme XP, ktorý nebootuje (spomeniem len: oprava boot sektora, oprava MBR, povolenie/zakázanie služieb, nakopírovanie systémových súborov v prípade ich poškodenia, ...).

Na internete nájdeme veľa návodov na vytvorenie CD s Recovery Console, väčšina z nich je však celkom náročná. Mnou predložený postup je relatívne jednoduchý ...
 

Získanie súborov

K získaniu súborov tvoriacich Recovery Console sa dajú použiť 2 spôsoby:

A). použijeme inštalačné CD WinXP
Ak budete postupovať podľa tohto variantu, použite CD s rovnakou verziou XP (týka sa i Service pack-u) ako máte nainštalovanú na svojom PC.

Vložte CD WinXP do mechaniky a cez príkazový riadok (Štart-Spustiť-cmd) zadajte
D:\i386\winnt32.exe /cmdcons (namiesto D: použite skutočné označenie jednotky CD-ROM)

Tým sa akoby spustí inštalácia WinXP (len zdanlivo), ktorá nám na systémovom disku (tam, kde máme naše WinXP) vytvorí v koreňovom priečinku skrytú zložku cmdcons, ktorá obsahuje spomínané súbory.

Ďalej pokračujte nadpisom Vytvorenie XP Recovery CD (preskočte B).

B). použijeme spúšťacie diskety WinXP
Spúšťacie diskety získame od Microsoftu tu.
Vyberte si správnu verziu, ako jazykovú (v prípade SK Windows môžete použiť anglickú alebo českú verziu - záleží od toho, aký Windows je použitý na Vašom inštalačnom CD) tak i pre systém Home alebo Professional, s ohľadom na Service Pack.

Ak máte WinXP CZ Professional SP2, prejdite  sem (v prípade, že používate CZ Windows so slovenským jazykovým balíčkom), alebo sem v prípade, že používate ENG Windows so slovenským jazykovým balíčkom.
Po spustení stiahnutého súboru uvidíme niečo takéto:


Teraz máme 2 možnosti: buď postupne vložiť 6 diskiet do mechaniky (a zadať do programu cestu A:) a zapísáním súborov vytvoriť spúšťacie diskety alebo ... alebo použiť hlavu a dostať sa k súborom iným spôsobom.
Nezatvárajte spustený program (spúšťacie inštalačné diskety) a prejdite v Prieskumníkovi na C:\Documents and Settings\užívateľ\Local Settings\Temp a vyhľadajte posledný vytvorený priečinok (mal by to byť IXP000.TMP), v ktorom je uložený obraz 6 diskiet (cdboot1.img až cdboot6.img).


* Neukončujte spustený program (spúšťacie inštalačné diskety), inak budú obrazy diskiet zmazané!

Skopírujte si súbory do ľubovoľnej zložky a ukončite program (spúšťacie inštalačné diskety). Teraz pomocou WinImage otvorte postupne obrazy diskiet (cdboot1.img až cdboot6.img) a ich obsah uložte (extrahujte) do tejto zložky. Zmažte obrazy cdboot1.img až cdboot6.img (už nebudú potrebné).
 

Vytvorenie XP Recovery CD

Vytvoríme si pracovnú zložku, v ktorej vyrobíme XP Recovery Console CD, napr. D:\Projekty\WXP Recovery. Do nej rozbalíme obsah archívu XPReco.zip.


Do zložky recp (názov zložky nemeňte, inak CD nebude funkčné!) skopírujeme súbory Recovery Console, získané buď variantou A). alebo B).

* Ak použijete postup podľa variantu A)., tak v zložke recp zmažte súbor winnt.sif (dôležité!)

** Okrem ďalších sa nám rozbalili súbory s názvami "WIN51", "WIN51IP" a "win51ip.SP2 ". Sú to tzv. "flag files", ktoré nájdete v koreňovom priečinku inštalačného CD WinXP (pre každú verziu XP sa líšia). Ak nemáte WinXP Pro SP2, tak ich zmažte a nahraďte všetkými WIN51*.*, ktoré nájdete na svojom inštalačnom CD WinXP.

Skontrolujte obsah súboru !make_iso.cmd (rozbalil sa do našej pracovnej zložky, dá sa otvoriť v Poznámkovom bloku), či jeho posledný parameter je názov našej pracovnej zložky (ak máte inú pracovnú zložku než D:\Projekty\WXP Recovery, tak upravte posledný parameter v úvodzovkách).


Ak všetko prebehlo bez chýb, vytvorí sa iso obraz s názvom XPREcovery.iso , ktorý môžeme vyskúšať napr. vo VMware alebo priamo napáliť na CD. Veľkosť iso obrazu je v závislosti na použitých súboroch asi 8 až 10 MB.

Ďalší text sa týká CD vytvoreného variantou B).: Po nabootovaní z CD vidíme niečo takéto:


Prvý bod sa nás netýka; nemôžeme XP inštalovať, keď máme na CD len pár MB dát. Zaujíma nás druhá voľba - stlačením klávesy R docielime spustenie Recovery Console (Konzoly pre zotavenie).
Ak ju použijeme na PC, kde nie sú nainštalované WinXP, tak uvidíme nasledujúci stav:


Oveľa bežnejšie je spustiť ju na PC, kde máme WinXP, potom sa k inštalácií musíme prihlásiť platným heslom.


Zoznam príkazov, ktoré sa dajú použiť zobrazíme zapísaním príkazu help.
 

Za pozornosť ďakuje Pavel :-).

© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net