Užívateľské nastavenie ReatogoXPE
autor : Craft   www.craftcom.net   (10.10.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník


V tomto článku sa budeme zaoberať už vlastným (užívateľským) nastavením programu "reatogo-25-6a", ktoré je možné previesť "pomerne jednoducho", ak máte aspoň trochu pokročilejšie znalosti programu a angličtiny.
Možností úprav je naozaj mnoho. Len pre príklad uvediem napr. vlastné nastavenie rozlíšenia obrazovky pri nabootovaní CD, voľba klasického Štart-menu alebo Štart-menu XP, nezobrazovanie šípok pri zástupcoch, voľba pozadia na ploche, nezobrazovanie Koša a zložky Dokumenty na ploche atď. Mnohé z týchto volieb je samozrejme možné nastaviť aj až po nabootovaní z CD, ale prečo to zakaždým nastavovať znova, keď si to môžete prispôsobiť tak, ako potrebujete? Kto už pozná staršiu verziu programu (reatogo-313-103-a), nie je pre neho táto možnosť nastavenia neznáma, viď rubriku BartPE-XPE a autor programu ju ponechal i v jeho najnovšej verzií.

K tomuto účelu potrebujeme 2 súbory, ktoré sú štandardnou súčasťou programu ReatogoXPE (C:\reatogo-25-6a\plugin\z-Custom).
Prvý:
z999_Custom_Settings.inf, kde budeme vytvárať všetky požadované nastavenia formou "kopíruj a prilep" a druhý: list_of_settings.txt slúžiaci ako "vzorkovník" všetkých možných úprav.


Prázdny súbor z999_Custom_Settings.inf obsahuje tieto základné syntaxe :

----------------------------------------------------------------------------------------
; PE Builder v3 plug-in INF file
; by reatogo

[Version]
Signature="$Windows NT$"

[PEBuilder]
Name="990 My Custom Settings (<Help> for complete list of options)"

Help="list_of_settings.txt"
Enable=0
----------------------------------------------------------------------------------------

* Všetky základné (default) nastavenia sú uložené v súbore a_XPE-DEFAULTS.inf (C:\reatogo-25-6a\OEM1\7-reatogo_defaults\).


Tu uvediem niekoľko príkladov editácie pre lepšiu predstavu :

Ak napr. chceme použiť modré pozadie na ploche použijeme zo "vzorkovníka" list_of_settings.txt túto položku :

[Default.AddReg]
; hide the wallpaper to show plain blue background
0x2, "Control Panel\desktop", "WallPaper", ""


V prípade, že chceme použiť vlastné pozadie na ploche použijeme túto syntax:

[Default.AddReg]
; Set the wallpaper
0x2, "Control Panel\desktop", "WallPaper", "nazov_pozadia.bmp"

* Aby toto pozadie po nabootovaní CD bolo funkčné, musí byť vo formáte .bmp a umiestnené v priečinku wallpapers (C:\reatogo-25-6a\OEM1\wallpapers) a musí byť dodržaný presný názov použitého obrázka!


Nastavenie oneskorenia Štart-menu :
* Hodnotu 400 môžeme samozrejme pozmeniť podľa svojho uváženia, napr. na 200.

[Default.AddReg]
; Start menu open delay 400 msec
0x1,"Control Panel\Desktop","MenuShowDelay","400"


Nastavenie požadovaného rozlíšenia obrazovky pri nabootovaní reatogoXPE, napr. 1024x768 32b :
* Potrebný zoznam možných nastavení rozlíšení nájdete tu.

[SetupReg.AddReg]
; screen resolution 1024x768 32bpp
0x4,"ControlSet001\Services\VgaSave\Device0","DefaultSettings.BitsPerPel",0x020
0x4,"ControlSet001\Services\VgaSave\Device0","DefaultSettings.XResolution",0x400
0x4,"ControlSet001\Services\VgaSave\Device0","DefaultSettings.YResolution",0x300*
Ak budete chcieť svoje vlastné nastavenie aktivovať, musíte zmeniť atribút
Enable=0 na 1 v súbore z999_Custom_Settings.inf, alebo tento súbor aktivovať (zmeniť stav na Yes) v zozname pluginov v reatogo PE Builder, kde je uvedený pod názvom My Custom Settings (<Help> for complete list of options). Potom, ale musíte tiež vypnúť (zmeniť stav Enable=1 na 0) v súbore "a_XPE-DEFAULTS.inf"  (C:\reatogo-25-6a\OEM1\7-reatogo_defaults\ ), inak by sa výsledné CD opäť  vytvorilo s predvoleným nastavením.

**
Rovnako pri "experimentovaní" môžete využiť funkciu pomlčky, o ktorej som sa už tiež zmieňoval v starších článkoch.

 

Na záver Vás ale musím upozorniť na uvážlivé používanie editačných položiek z uvedeného "vzorkovníka", pretože môže tiež dôjsť ku komplikáciám a chybám pri pokuse o nabootovanie z takto vytvoreného CD, napr. z dôvodu chýbajúcej dôležitej položky v súbore pre predvolené  nastavenie a_XPE-DEFAULTS.inf, ktorý sme deaktivovali, preto tieto zmeny príliš  nedoporučujem najmä úplným začiatočníkom v tejto oblasti.

Craft

© 2005 - 2006 Craft, www.craftcom.net