Právní informace o programu PEBuilder

český preklad z anglického originálu : Craft

Tady jsem se snažil o překlad právních informací podaných autorem programu PEBuilder uveřejněných na jeho stránkách pro ty z vás, co příliš nerozumí originálu v en jazyce. Překlad :Tyto následující odstavce Vám poskytnou právní informace o BartPE a prevenci proti jeho nezákonnému využití.

Programový manažer Microsoftu a Windows PE v Technet Webcastu (bez uvedení jakýchkoliv jmen) říká o BartPE následující : "BartPE je nelicencovaná verze WinPE a Windows XP. Jde o něco před čím se snažíme lidi varovat, protože se jedná o neoprávněné licencování verze Windows."

Dovolte mi vysvětlit o co ve skutečnosti jde:

1. BartPE je nelicencovaná verze WinPE a Windows XP.
To není pravda, BartPE nevychází z WinPE a nikdy nebude. BartPE je vytvořeno z Windows XP nebo ze souboru Server 2003. BartPE není vytvořen z žádných WinPE souborů a nepoužívá žádné soubory, které náleží Windows PE!

Poznámka: Předešlé verze PE Builderu instruovaly koncového uživatele ke stažení určitých WinPE síťových součástí z internetu umožňující síťovou podporu, ale verze 3.0.30 a vyšší již obsahuje vlastní síťovou podporu.

2. Jedná se o neoprávněné licencování verze Windows.
Pokud se s BartPE zachází nesprávným způsobem je toto tvrzení pravdivé (viz níže).


Používáte-li BartPE měli by jste vědět následující :

1. Je legální si vytvořit “záložní kopii“ jakéhokoliv souboru z Vašeho originálního CD Windows XP/2003 na jiné CD.
2. Je legální si přidat jakékoliv další soubory k záložnímu CD.
3. Je zakázáno používat BartPE CD a současně Windows XP/2003 pod stejným licenčním ujednáním Windows XP/2003.
4. Podle licenční smlouvy Windows XP/2003 je zakázáno měnit jakékoliv binární soubory programu. Rovněž měnit “přihlašovací“ a “ úvodní “ obrazovku je nelegální.
5. BartPE je (cituji) “neoprávněně licencována verze WinPE “. To znamená, že pokud chcete mít licencované WinPE, nemůžete používat BartPE. Jakkoli, můžete používat BartPE pod licenčním ujednáním Windows XP/2003, které vychází ze zdrojového CD BartPE XP/2003.


Podle mě, s ohledem na výše uvedené okolnosti, Microsoft nemůže říct, že BartPE je nelegální. Pokud neporušíte pravidla 3, 4, 5 a pokud si nevytvoříte více než jednu kopii BartPE CD, aniž by jste vlastnili alespoň jednu licencovanou verzi Windows XP/2003, můžete jej používat v jakémkoliv prostředí.


Adresář programu PE Builder neobsahuje žádné pluginy, které by porušovaly jakákoliv z výše uvedených pravidel. Ale musíte být opatrní při používaní plugin (programů třetích stran) od ostatních!


Bart Lagerweij