ReatogoXPE SDI (pre pokročilých)
autor : Pavel   www.craftcom.net   (7.3.2006)
spoluautor a slovenský preklad :
Marián HikaníkReatogoSDI je verzia Reatogo upravená tak, aby bootovala priamo do operačnej pamäte, tj. po nabootovaní sa dá vysunúť CD; celý systémový disk X: je v režime Read/Write (je možné vytvárať zložky a súbory).

Tento článok nadväzuje na podobný článok BartPE SDI, je však určený pre
Reatogo.


Stručný úvod k obsadeniu pamäte

Ešte pred samotným postupom vytvorenia ReatogoSDI si popíšeme, ako je obsadená pamäť po nabootovaní z CD Reatogo.
Rozdiel vo využití operačnej pamäte ilustruje nasledujúci obrázok. V hornej časti je využitie pamäte po nabootovaní „klasického“ Reatogo, v dolnej časti po nabootovaní ReatogoSDI.


Časť pamäte označená
1 je obsadená systémom po nabootovaní, sú v nej teda súbory Reatogo. V prípade ReatogoSDI (dolná časť) sa do pamäte zavádza celý súbor SDI, ktorý obsahuje kompletné Reatogo i so všetkými prídavnými modulmi (zaberá značnú časť pamäte).

Časť pamäte označená
2 je vyhradená pre ramdisk, často je nutné ju vo verzií ReatogoSDI zmenšiť, menší ramdisk však nemusí prekážať, pretože celý systémový disk X: je plne v režime Read/Write, tj. na systémovom disku X: sa dajú vytvárať zložky a súbory až do vyčerpania voľného miesta (z tohto dôvodu obvykle stačí menší ramdisk).

Časť pamäte označená
3 je obsadená spustenými programami.

Časť pamäte označená
4 je voľná operačná pamäť, ktorú možno využiť pre spúšťanie ďalších programov alebo pre dáta, ktoré programy spracovávajú.

Súčtom veľkostí jednotlivých častí
1+2+3+4 dostaneme celkovú veľkosť fyzickej operačnej pamäte v danom PC. Ak nemôžeme pridať fyzickú pamäť, tak môžeme zväčšiť jednu časť len na úkor inej časti.

Ak chceme prevádzkovať ReatogoSDI na PC, ktoré
nemá veľkú pamäť, musíme pre zväčšenie častí 3 a 4 zmenšiť časť 1 a prípadne 2.


Zmenšenie veľkosti ReatogoSDI

Pretože sa celý virtuálny disk SDI zavádza v priebehu bootovania do RAM, bude veľmi vhodné ho zmenšiť tak, aby zbytočne nezaberal miesto.
Toho možno docieliť v niekoľkých krokoch :

A). Formát SDI má skvelú vlastnosť, a to podporu súborového systému NTFS s kompresiou. Všetky súbory umiestnené na virtuálnom disku simulovanom súborom SDI budú komprimované, čo nám umožní použiť menší súbor SDI a tým i zmenšiť obsadenú pamäť – na obrázku časť (1).
B). K zmenšeniu veľkosti ReatogoSDI môžeme použiť niekoľko tipov z článku Reatogo Lite.  Vyberieme tipy podľa potreby.

C). Vhodným výberom prídavných modulov môžeme podstatne zmenšiť výslednú veľkosť Reatogo, vyberte len tie prídavné moduly, ktoré v tejto verzi využijete; často existuje viacero programov s podobným zameraním (napr1 Foxit Reader vs. Adobe Reader na čítanie PDF súborov).


Zmenšenie ramdisku

Ak máte PC s dostatočne veľkou operačnou pamäťou, nie je nutné ramdisk zmenšovať, dajte si však pozor na celkové obsadenie pamäte, zavedenie
celého ReatogoSDI je pamäťovo náročné! Ak je operačnej pamäte málo, zmenšite veľkosť ramdisku na „rozumnú“ hodnotu.


Príprava, vytvorenie ReatogoSDI


1. Voliteľne použijeme jeden alebo viac tipov pre „zoštíhlenie“ Reatogo (vhodné pre použitie na PC, ktoré nemá dostatočně veľkú operačnú pamäť), viď článok Reatogo Lite.

2. Vytvoríme Reatogo bežným spôsobom (nebudeme vytvárať ISO súbor). Po úspešnom vytvorení Reatogo nahradíme v zložke C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\I386\SYSTEM32\DRIVERS pôvodný súbor ramdisk.sys novým súborom ramdisk.sys z archívu reatogo_sdi (dôležité!)

3. Ak nemáte SDI Loader (je súčasťou Windows XP Embedded Studia) ktorý budeme potrebovať pre vytvorenie virtuálneho disku SDI, postupujte nasledovne (celý a podrobný postup stiahnutia a inštalovania Win XP Embedded je popísaný tu.
Pre účely tohto článku môžete použiť tento (rýchlejší) postup :

Na stránke Microsoftu započneme sťahovanie Studia (nebudeme sťahovať celé Studio, len jeho malú časť, asi
7 MB). Stiahnutie požadovanej časti Studia prebehne vo dvoch krokoch, kedy najprv stiahneme relatívne malý súbor XPEFFI.exe, ktorý sa po spustení postará o stiahnutie zvolených častí balíka. Teraz si je možné zvoliť, ktoré súčasti Studia budeme sťahovať. Nám stačí Windows XP Embedded SP1 Tools (obsahuje mimo iného SDI Loader). Nasleduje zadanie cesty, kam sa uložia stiahnuté súbory (zatiaľ nejde o inštaláciu), zmeniť ju môžeme tlačidlom Set Download Location. Kliknutím na Start Download now spustíme sťahovanie zvolených súčastí Studia (v našom prípade len Windows XP Embedded SP1 Tools).


* Stiahnu sa dva súbory: disk1.cab a Tools.cab

Po stiahnutí týchto dvoch súborov sa automaticky spustí inštalácia, ktorú prejdeme v niekoľkých krokoch.


** Product Key (obdoba sériového čísla) sa dá obstarať dvoma spôsobmi: pre celé Studio je nutná registrácia na webových stránkach Microsoftu; pre naše účely (inštalácia Tools) je funkčný kľúč uložený v súbore productkey.txt (je uložený v archíve disk1.cab)


Kliknutím na tlačidlo
Finish je inštalácia dokončená.


4. SDI Loader spustíme z ponuky Štart Programy Microsoft Windows Embedded Studio SDI Loader.

Teraz musíme zvoliť vhodnú veľkosť virtuálneho disku SDI, ktorý bude obsahovať kompletné Reatogo. Pretože použijeme súborový systém NTFS s kompresiou, bude potrebná veľkosť zhruba 70% veľkosti nášho Reatogo (70% je empiricky zistená hodnota).

* Ak nemusíme šetriť miestom a PC má dostatok pamäte, dá sa voľné miesto (i podstatne) zvýšiť, to nám dovolí po nabootovaní v prípade potreby nainštalovať a spustiť požadovaný program na systémový disk X: (Ak taký program nepotrebuje po inštalácií reštart PC; vyžaduje sa prídavný modul MS Installer).

** Pri práci s SDI súbormi (ktoré simulujú disk) som zistil, že niektoré veľkosti súboru SDI nie sú vhodné, pretože vďaka použitiu adresovania C H S (cylinder, head, sector) dochádza k „plytvaniu“ miestom: pre predstavu, Ak použijeme SDI súbor o veľkosti 180 MB, tak je použiteľných len 173 MB (7 MB teda strácame vďaka „nevhodnej veľkosti“ a adresovaniu C H S). Tento problém som popísal v tomto fóre (anglicky).
Ak teda zistíte, že rozdiel medzi veľkosťou SDI súboru a použiteľnou veľkosťou disku (ktorý tento súbor simuluje) je väčší než 3 MB pre súbory SDI medzi 200 a 300 MB, vytvorte nový súbor SDI vhodnej veľkosti.


* Súbor umiestnime do ľubovoľnej zložky (pre účely tohto článku ide o zložku D:\Projekty\ReatogoSDI\SDI_Disk\).

Kliknutím na Áno potvrdíme, aby sa nový súbor (Reatogo.sdi) vytvoril.


Nastavíme vhodnú veľkosť .sdi súboru (bude simulovať disk), napr. na 237 MB (využiteľných bude 235 MB; na tento disk sa však vojde oveľa viac dát, pretože použijeme súborový systém NTFS s kompresiou).


* Ak premýšľate, prečo (pre účely článku zvolených) 237 MB a nie hoci 240 MB, odpoveď je jednoduchá. V oboch prípadoch máme vďaka adresovaniu C H S k dispozícií disk o kapacite 235 MB, pričom do operačnej pamäte zavedieme celý súbor .sdi, tj. 237 MB namiesto 240 MB (ušetríme 3 MB pre beh systému a programov).

Kliknutím na tlačidlo Done sa súbor definitívne vytvorí a pripojí sa ako nový fyzický disk v počítači.


5. Virtuálny disk (simulovaný súborom Reatogo.sdi) musíme naprv pripraviť, vytvoríme na ňom oddiel a naformátujeme súborovým systémom NTFS s kompresiou. Pre účely tohto článku je pripojený ako disk H:

Na pracovnej ploche klikneme pravým tlačidlom na ikonu
Tento počítač a z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Spravovať.


V okne
Správa počítača klikneme v ľavej časti na Správa diskov


Ak se otvorí dialogové okno "
Sprievodca inicializáciou a prevodom disku", zatvoríme ho tlačidlom Storno (dôležité!).


Prevedime inicializáciu nového virtuálneho disku (simulovaného súborom Reatogo.sdi), ktorý sa v počítači tvári ako druhý (ďalší) fyzický disk.


A vytvoríme na ňom nový oddiel.


Pretože požadujeme súborový systém NTFS s kompresiou, zaškrtneme voľbu
Povoliť kompresiu zložiek a súborov.


Kliknutím na tlačidlo
Dokončiť pripojíme virtuálny disk s vytvoreným oddielom k počítaču.


Následne prebehne formátovanie vytvoreného oddielu na disku:


Nastavíme novo-vytvorený oddiel ako
aktívny


Zatvoríme okno
Správa počítača a spustíme Prieskumník pre overenie, že virtuálny disk bol úspešne pripojený ako H:


* Súbor Reatogo.sdi má veľkosť 237 MB, kapacita virtuálneho disku je 235 MB, využiteľných je 232 MB (obsadené miesto na disku je pridelené zložke System Volume Information a metasúborom súborového systému NTFS).

6. Kopírovanie súborov Reatogo do virtuálneho disku (pripojený je ako H:) prevedieme príkazom robocopy (je súčasťou Windows Resource Kit-u), ktorý nájdete na stránkach Microsoftu

* Windows Resource Kit je síce primárne určený pre Windows 2003 Server, avšak je voľne na stiahnutie a je možné ho bez problémov použiť i vo WinXP.

Po nainštalovaní Resource Kitu (súbor
rktools.exe o veľkosti 11,7 MB) nájdeme v zložke C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools súbor robocopy.exe, pomocou ktorého nakopírujeme naše súbory Reatogo do virtuálneho disku H: príkazom :

robocopy zdroj cieľ /MIR /R:3 /W:12, teda pre náš prípad (kedy je virtuálny disk pripojený ako
H:)

robocopy C:\reatogo-25-6a\ReatogoPE\ H:\ /MIR /R:3 /W:12

Prepínač
/R:3 udáva, že ak se nepodarí kopírovanie súboru, má sa príkaz robocopy pokúsiť celkom trikrát o jeho kopírovanie (R = retry), prepínač /W:12 udáva, že ak na cieľovom disku nie je momentálne dostatok voľného miesta (dochádza ku komprimácií súborov), má príkaz robocopy počkať 12 sekúnd (W = wait). Prepínač /MIR je nutný kvôli zachovaniu adresárovej štruktúry (MIR = mirror).

* Nemôžeme použiť bežný príkaz copy (alebo kopírovať cez Prieskumníka), pretože kopírujeme väčší objem dát než je veľkosť cieľového disku, pre robocopy to problém nie je, zaistí súčasne komprimáciu súborov na cieľovom disku – ak je formátovaný súborovým systémom NTFS s kompresiou.

** Pretože kopírujeme väčší objem dát na menší disk, pri kopírovaní príkazom robocopy niekoľkokrát dôjde na cieľovom disku voľné miesto; kopírovanie sa dočasne preruší a robocopy zobrazí správu:

Error 112
Na disku nie je dostatok miesta
Waiting 12 seconds


Nejedná sa ale o chybu, súbory budú komprimované a tým sa uvoľní ďalšie miesto na disku a príkaz robocopy bude pokračovať v kopírování – nijako nezasahujte.


Po úspešnom skopírovaní, ktoré zakončí robocopy zobrazením hlásenia „
Ended“ , odpojíme virtuálny disk (nesmie však byť otvorený napr. v Prieskumníkovi) tak, že spustíme SDI Loader a klikneme na tlačidlo Remove disk a potom na tlačidlo Done.


Vytvorenie ReatogoSDI .iso súboru

Pre vytvorenie finálneho .iso súboru vytvoríme novú zložku
SDI (C:\reatogo-25-6a\SDI), do ktorej skopírujeme súbor Reatogo.sdi a premenujeme ho na REATOGO.SDI (dôležité!).
Do rovnakej zložky rozbalíme obsah archívu
reatogo_sdi.zip (okrem súboru ramdisk.sys, ktorý sme použili v bode 2.).

* Názov súboru REATOGO.SDI je použitý ako parameter vovnútri súboru ReatogoSDI.cmd, podmienkou je, že názov musí byť veľkými písmenami a vyhovovať „formátu 8.3“.

Spustíme súbor
ReatogoSDI.cmd a ak je všetko v poriadku, bude výsledkom súbor ReatogoSDI.iso, ktorý vypálime na CD (CD-RW) a vyskúšame na PC.

Námety a pripomienky zanechajte prosím vo fóre.


Pavel

Článok v pdf podobe  


 

© 2006 Pavel Kríž, www.craftcom.net