WinImage, práca s obrazmi diskiet
autor : Pavel   www.craftcom.net   (6.5.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník


WinImage je aplikácia umožňujúca veľmi rozsiahlu prácu s obrazmi diskiet. Obraz diskety je súbor, ktorý obsahuje všetky informácie o diskete (ako je jej formát, teda fyzické usporiadanie: počet hláv, stôp, sektorov na stopu, ...) vrátane vlastných dát (súbory a zložky). Existuje niekoľko rôznych typov obrazov; WinImage pracuje s .img, .ima, .imz, .vfd, .dsk. Pre naše účely sa hodí formát .ima.
* Vymenované formáty sú obrazy diskiet, WinImage dokáže pracovať i s obrazmi CD.

 

Inštalácia programu prebieha štandardne, odporúčam nainštalovať i FileDisk (voľba v priebehu inštalácie), ktorý umožní pripojiť obraz diskety ako disk vo Windows.


Vytvorenie obrazu diskety

Po spustení WinImage máme pred sebou okno rozdelené na 2 časti, v pravej časti sa zobrazí obsah obrazu.

Najprv si vytvoríme nový obraz príkazom New z ponuky File ...... a vyberieme formát 1,44 MB (štandardná 3,5 palcová disketa).

Vytvorený obraz uložíme do súboru na disk príkazom Save As z ponuky File,

obraz je prázdny, nazveme ho napr. 01Empty (Empty-ako prázdny obsah - bude slúžiť ako východzí pri našej práci; 01 preto, že je to obraz 1. diskety).Budeme chcieť použiť náš obraz diskety ako bootovací (napr. pre tvorbu multiboot CD), príkazom Boot sector properties z ponuky Image zobrazíme informácie o boot sektore.

Náš obraz zatiaľ nie je bootovací (boot sektor neobsahuje kód zavádzača).

Pre začiatok nastavíme boot sektor z MS DOS-u.

* Aby mohol obraz nabootovať, nestačí nastaviť len boot sektor, je treba pridať ešte súbory IO.SYS, MSDOS.SYS a COMMAND.COM z MS DOSu (presne v tomto poradí).

V titulnom pruhu okna sa vedľa názvu obrazu objavila hviezdička, čo značí zmenu v obraze od posledného uloženia.** Teraz máme vytvorený bootovateľný obraz štandardnej diskety (pozor: ešte nám v ňom chýbajú zmienené 3 súbory ...). Ako sa do obrazu pridávajú súbory a zložky je uvedené nižšie.

 


Vytvorenie obrazu o veľkosti 2 diskiet

Sú situácie, kedy nám nestačí viac obrazov štandardných diskiet, ale potrebujeme súbory z 2 (alebo viac) diskiet uložiť do jedného obrazu - to má význam napr. pri vytváraní Multiboot CD, kedy niektoré aplikácie (napr. Partition BootManager) vytvára viac než 1 disketu.

Vyjdeme z nášho vytvoreného obrazu 01Empty.ima a príkazom Change format z ponuky Image zvolíme 2.88 MB.

Obraz uložíme príkazom Save As z ponuky File pod názvom 02Empty, formát zvolíme .ima.


 

Vytvorenie obrazu o veľkosti 4 diskiet

Príkazom Change format z ponuky Image vyberieme Select custom image format.

Zmeníme 2 hodnoty: Total number of sectors z pôvodných 5760 na hodnotu 11520 a Sectors per Track z pôvodných 36 na 72

Obraz uložíme ako 04Empty.ima.

Veľkosť obrazu overíme príkazom Image information z ponuky Image.

V riadku Total image space máme hodnotu 5 898 240 bytov, čo činí 5760 kB, teda 4 diskety po 1,44 MB (4*1440kB).* Tento obraz má vlastnú "geometriu", je možné že niektorý BIOS si s ním neporadí. Pre taký prípad pridávam tento odkaz, kde záujemca nájde funkčné obrazy disket, plne bootovateľné (je použitý FreeDOS).

 

Pridanie súborov do obrazu

Pridanie súborov (a zložiek) do obrazu prevedieme príkazom Inject z ponuky Image.

Vyberieme na disku príslušné súbory

a vloženie potvrdíme.

Obsah obrazu (s našimi súbormi) sa zobrazí v pravej časti okna.

Vytvorenie novej zložky prevedieme príkazom Create folder z ponuky Image.

 

Pripojenie=("primountovanie") obrazu diskety do Windows

Ak sme pri inštalácii nainštalovali i FileDisk, máme možnosť pripojiť obraz ako disketu. Pretože väčšina PC už disketu má (A:), pripojíme ju ako B:. Na mojom PC vyzerá situácia nasledovne:

Príkazom Mount current image z ponuky Image pripojíme aktuálny obraz diskety ako disk B:

Teraz nám vo Windows pribudla disketa B:, práca s ňou je rovnaká ako keby bola pripojená fyzicky.

Keď nebude disk už potrebný, prevedieme príkaz Unmount image z ponuky Image a klikneme na Unmount.
Zmena boot sektoru obrazu na iný

Ak nemáme MS DOS, dá sa použiť i iný DOS, napr. PC DOS (býva na spúšťacej diskete Ghost) alebo FreeDOS. Ak máme takýto boot sektor uložený, môžeme ho použiť v našom obraze, príkazom Boot sector properties z ponuky Image, tlačidlo Open.


© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net