WinImage, práce s obrazy disket
autor : Pavel   www.craftcom.net   (6.5.2005)WinImage je aplikace umožňující velmi rozsáhlou práci s obrazy disket. Obraz diskety je soubor, který obsahuje veškeré informace o disketě (jako je její formát, tedy fyzické uspořádání: počet hlav, stop, sektorů na stopu, ...) včetně vlastních dat (soubory a složky). Existuje několik různých typů obrazů; WinImage pracuje s .img, .ima, .imz, .vfd, .dsk. Pro naše účely se hodí formát .ima.
* Vyjmenované formáty jsou obrazy disket, WinImage umí pracuje i s obrazy CD.

 

Instalace programu probíhá standardně, doporučuji nainstalovat i FileDisk (volba v průběhu instalace), který umožní "přimountovat" obraz diskety jako disk ve Windows.


Vytvoření obrazu diskety

Po spuštění WinImage máme před sebou okno rozdělené na 2 části, v pravé části se zobrazí obsah obrazu.

Nejprve si vytvoříme nový obraz příkazem New z nabídky File ...... a vybereme formát 1,44 MB (standardní 3,5 palcová disketa).

Vytvořený obraz uložíme do souboru na disk příkazem Save As z nabídky File,

obraz je prázdný, nazveme ho např. 01Empty (Empty jako prázdný obsah - bude sloužit jako výchozí při naší práci; 01 proto, že je to obraz 1 diskety).Budeme chtít použít náš obraz diskety jako bootovací (např. pro tvorbu multiboot CD), příkazem Boot sector properties z nabídky Image zobrazíme informace o boot sektoru.

Náš obraz zatím není bootovací (boot sektor neobsahuje kód zavaděče).

Pro začátek nastavíme boot sektor z MS DOSu.

* Aby mohl obraz nabootovat, nestačí nastavit jen boot sektor, je třeba přidat ještě soubory IO.SYS, MSDOS.SYS a COMMAND.COM z MS DOSu (přesně v tomto pořadí).

V titulním pruhu okna se vedle názvu obrazu objevila hvězdička, to značí změnu v obraze od posledního uložení.** Nyní máme vytvořený bootovatelný obraz standardní diskety (pozor: ještě nám v něm chybí zmíněné 3 soubory ...). Jak se do obrazu přidávají soubory a složky je uvedeno níže.

 


Vytvoření obrazu o velikosti 2 disket

Jsou situace, kdy nám nestačí více obrazů standardních disket, ale potřebujeme soubory ze 2 (nebo více) disket uložit do jednoho obrazu - to má význam např. při vytváření Multiboot CD, kdy některé aplikace (např. Partition BootManager) vytváří více než 1 disketu.

Vyjdeme z našeho vytvořeného obrazu 01Empty.ima a příkazem Change format z nabídky Image zvolíme 2.88 MB.

Obraz uložíme příkazem Save As z nabídky File pod názvem 02Empty, formát zvolíme .ima.


 

Vytvoření obrazu o velikosti 4 disket

Příkazem Change format z nabídky Image vybereme Select custom image format.

Změníme 2 hodnoty: Total number of sectors z původních 5760 na hodnotu 11520 a Sectors per Track z původních 36 na 72

Obraz uložíme jako 04Empty.ima.

Velikost obrazu ověříme příkazem Image information z nabídky Image.

V řádku Total image space máme hodnotu 5 898 240 bytů, což dělá 5760 kB, což jsou 4 diskety po 1,44 MB (4*1440kB).*Tento obraz má vlastní "geometrii", je možné že některý bios si s ním neporadí. V takovém případě přidávám tento odkaz, kde zájemce najde funkční obrazy disket, plně bootovatelné (je použitý FreeDOS).

 

Přidání souborů do obrazu

Přidání souborů (a složek) do obrazu provedeme příkazem Inject z nabídky Image.

Vybereme na disku příslušné soubory

a vložení potvrdíme.

Obsah obrazu (s našimi soubory) se zobrazí v pravé části okna.

Vytvoření nové složky provedeme příkazem Create folder z nabídky Image.

 

Připojení="přimountování" obrazu diskety do Windows

Pokud jsme při instalaci nainstalovali i FileDisk, máme možnost připojit obraz jako disketu. Protože většina PC už disketu má (A:), připojíme ji jako B:. Na mém PC vypadá situace následovně:

Příkazem Mount current image z nabídky Image připojíme aktuální obraz diskety jako disk B:

Nyní nám vw Windows přibyla disketa B:, práce s ní je stejná jako kdyby byla připojena fyzicky.

Až nebude disk potřeba, provedeme příkaz Unmount image z nabídky Image a klepneme na Unmount.
Změna boot sektoru obrazu na jiný

Pokud nemáme MS DOS, lze použít i jiný DOS, např. PC DOS (bývá na spouštěcí disketě Ghost) nebo FreeDOS. Pokud máme takový boot sektor uložen, můžeme ho použít v našem obrazu, příkazem Boot sector properties z nabídky Image, tlačítko Open.


© 2005 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net